Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Kandidátní listina SNK Hostivice 2006

pro volby do Zastupitelstva města Hostivice

v roce 2010

 

Za SNK Hostivice 2006 kandidují následující kandidáti, kteří odpověděli na tyto tři otázky:

1) Co jste dosud dělal(a) pro Hostivici?

2) Jaké jsou Vaše plány, čemu se v práci pro město chcete věnovat, na co se zaměříte?

3) Jaké jsou Vaše koníčky, závislosti a úchylky?

 

 

1. Ing. Jiří Kučera

35 let, místostarosta, výzkumný pracovník

Hostivice, Partyzánů 153, bez politické příslušnosti

1)     Člen zastupitelstva od 2002, radní 2002–2005, místostarosta od 2009, člen nebo předseda různých komisí (stavební, život­ního prostředí, dětí a mládeže) od 1994, předseda Českého svazu ochránců přírody Hostivice, vedoucí oddílu Kajky, spolu­pořadatel řady akcí probíhajících v Hostivici

2)     Všestranný rozvoj města s ohledem na historický vývoj, památky a cenná přírodní území, bez rozšiřování zástavby do volné krajiny, ale naopak s nárůstem ploch zeleně, bohatá nabídka sportovních, kulturních i jiných společenských aktivit pro všechny generace

3)     Umírněný radikál, samozvaný ochránce přírody, vášnivý absti­nent a historik

2. Dalibor Smažinka

37 let, pracovník informačních technologií

Hostivice, Za Mlýnem 1724, bez politické příslušnosti

1)   Člen zastupitelstva od 2006, člen komisí informační, bezpeč­nostní a kulturní, oddávající, pomocník při akcích pro děti

2)   Hostivice pro lidi = čistota a upravenost, sportovní a kulturní akce

3)   Mírně naivní idealista, nadšený sportovec – běžec, plavec, snowboardista. Otec dvou dětí a manžel jedné manželky

3. Ing. Pavel Hosenseidl

38 let, projektant

Hostivice, Jarní 1326, bez politické příslušnosti

1)   Člen zastupitelstva a radní 2002–2006, předseda finančního výboru 2002–2006 a člen od 2006, člen investiční a později rozvojové komise od 2002

2)   Omezení či vymístění průmyslové výroby obtěžující své okolí mimo město (především DFI), oživení a zpřístupnění zeleného pásu na severu Hostivice směrem k letišti a dálnici

3)   Učitel tance, orientální medicína (SU-JOK)

4. Mgr. Markéta Mayerová

38 let, výzkumný pracovník

Hostivice, Letní 1540, bez politické příslušnosti

1)   Členka zastupitelstva 2002–2006, členka komise životního prost­ředí od 2002, členka školské rady ZŠ Hostivice 2005-2009

2)   Zlepšení životního prostředí v Hostivici s důrazem na přesunutí průmyslové výroby (zejména DFI a dalších továren) mimo město, vytvoření podmínek pro vznik volnočasového centra pro mládež

3)   Toulky přírodou, knihy, hořká čokoláda, mé 3 děti i jiné děti

5. Ing. Karel Malík

46 let, logistik

Hostivice, Haklova 1256, bez politické příslušnosti

1)   Předseda investiční komise 2002–2006, člen a předseda komise rozvoje od 2007, člen redakční rady Hostivického měsíčníku od 2003

2)   Zkvalitnění života v Hostivici, větší dohled na urbanizaci města, vymezit jasný ráz Hostivice jako místa pro příjemný život

3)   Mírný optimista, volejbalista, zajímající se o dění ve svém městě

6. Roman Rozumek

46 let, práce ve výškách

Hostivice, Husovo nám. 1226, bez politické příslušnosti

1)   Člen zastupitelstva 2002–2006, předseda informační komise 2002-2005, člen školské rady ZŠ Hostivice 2001–2004, spolu­organizátor a pomocník akcí pro děti i veřejnost (dětské dny, Světélkování, Mikulášské pro děti, Hostivické olympijské hrátky)

2)   Oživení centra Hostivice, dotvoření „genia loci“ Husova náměstí včetně toho, aby náměstí bylo skutečně náměstím – místem k setkávání, uzavřeným prostorem

3)   Extrémní idealista, vegan, horolezec, nadšenec pro věc, někdy i proti většinovému názoru (většinový názor nemusí být vždy automaticky pravdivý...)

7. Soňa Křemenová

44 let, obchodní referent

Hostivice, B. Němcové 1038, bez politické příslušnosti

1)   Členka školské rady ZŠ Hostivice 2001–2005, členka redakční rady Hostivického měsíčníku od 2003, pomocnice při akcích pro děti i veřejnost (dětské dny, Světélkování, Mikulášské pro děti)

2)   Slušné jednání na všech úrovních, Hostivice jako společný domov, nejen luxusní noclehárna na okraji Prahy

3)   Životní optimistka, příroda, práce na zahradě a různé výtvarné činnosti, moje rodina a přátelé

8. Ing. Karel Novotný

61 let, informatik

Hostivice, Dělnická 850, bez politické příslušnosti

1)   Člen zastupitelstva 1994–2002, člen finančního výboru 1998–2002

2)   Rozvoj města v rámci intravilánu se zachováním co největšího podílu zeleně

3)   Zpravidla střízlivý realista, víkendový tenista a cyklista

9. MUDr. Petr Kovář

44 let, lékař (kardiolog)

Hostivice, Zachařova 2305, bez politické příslušnosti

1)   Kardiolog-intenzivista pocházející z Rakovníka, v Hostivici od 2005, ve veřejných funkcích dosud nepůsobil

2)   Životní prostředí – boj proti nové přistávací dráze a dále oblast zdravotnictví a sociální péče

3)   Zahrada, turistika a cyklistika, country hudba, dobré víno

10. Emil Pišoft

51 let, kovovýroba

Hostivice, Mírová 805, bez politické příslušnosti

1)   Člen dopravní komise 2002–2006

2)   Obyvatelná Hostivice: lepší kulturní nabídka, dopravní obsluž­nost, menší dopad dopravy na životní prostředí v Hostivici, vše pro děti

3)   Renovace historických motocyklů a účast na závodech veterá­nů a srazech historických vozidel

11. Jakub Havlásek

34 let, jednatel společnosti

Hostivice, Dělnická 887, bez politické příslušnosti

1)   Člen informační komise 2002–2005, instruktor snowboardingu na LVVZ ZŠ Hostivice 1998–2008

2)   Rozpočet a finance města, nakládání s investičními prostředky

3)   Střízlivý pragmatik, rekreační všesportovec, otec 2 dětí

12. Ferdinand Polák

67 let, avionik

Hostivice, Na Pískách 532, bez politické příslušnosti

1)   Člen zastupitelstva, městský radní a předseda kontrolního výboru v šerém dávnověku

2)   Hostivice ještě čistější, ještě krásnější, pro babičky a dědečky, ale i pro vnoučata

3)   Protřelý avionik

13. Mgr. Petr Hrazdil

31 let, ekonom. analytik

Hostivice, Česká 715, bez politické příslušnosti

1)   Dlouholetý člen a nyní jednatel Českého rybářského svazu Hostivice, bývalý vedoucí kroužku mládeže

2)   Důraz na občanské spolky a podpora jejich činnosti, podpora myšlenky Hostivice jako místa pro aktivní život

3)   Ekonom se zaměřením na strukturální fondy EU, vášnivý rybář, kynolog a fotograf

14. RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (roz. Vodolánová)

34 let, mikrobioložka, na mateřské dovolené

Hostivice, Za Mlýnem 1725, bez politické příslušnosti

1)   Místopředsedkyně Českého svazu ochránců přírody Hostivice, ochránce přírody, organizátorka ornitologických vycházek. Dřívější dlouholetá vedoucí dětského oddílu Kajky. Od roku 2008 vedení programu a spoluorganizace jednorázových akcí
pro rodiče a děti v rodinném centru zaHRÁTka.

2)   Vytvoření a zákonná ochrana zeleného pásu severně nad městem (Višňovka a její okolí). Hostivice jako město, kde je radost bydlet (náměstí a blízké okolí jako tepající centrum, udržovaná síť pěších a cyklistických stezek, podpora zájmo­vých sdružení a kulturních akcí, otevřenost a transparentnost radnice a posílení vlivu komisí)

3)   Četba, ornitologie, bylinky, můj muž, děti i jiná zvířátka

15. Ing. Miroslav Češpiva

49 let, výzkumný pracovník

Hostivice, Vinohradská 36, bez politické příslušnosti

1)   Člen dopravní komise 2002–2006, člen komise rozvoje 2006– 2008

2)   Uklizená Hostivice jako příjemné místo k bydlení bez zapácha­jících průmyslových podniků v centru města, zachování a budo­vání zelených ploch pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi v létě i v zimě

3)   Životní energii mi dodává kromě manželky a 2 dětí také horské kolo a toulání po odlehlých koutech světa, kam ještě nedorazila legislativa EU

16. Ing. Miroslav Hošek

40 let, konstruktér

Hostivice, 17. listopadu 770, bez politické příslušnosti

1)   Bez předchozí komunální praxe, zkušenosti s vedením spole­čenství vlastníků jednotek, včetně jednání s úřady

2)   Životní prostředí, regulace výstavby, více možností pro děti a mládež

3)   Kutil, nadšený technik, precizní detailista

17. Lenka Vinšová

39 let, pracovnice odbavení cestujících

Hostivice, Za Mlýnem 1724, bez politické příslušnosti

1)   Členka školské rady ZŠ Hostivice od 2008

2)   Transparentnost radnice, kultivované jednání zastupitelů, náměstí v Hostivici ANO, továrny a průmyslová výroba v centru města NE

3)   Oblíbené víno výběr z bobulí, oblíbené jídlo sushi, absolutně nepostradatelná kniha Robin Zdeny Frýbové

 

Volební zmocněnec:

JUDr. Věra Marešová

advokátka

Hostivice, Česká 733

 

Zpět na hlavní stranu