Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Volební program pro období 2010–2014

 

 

Pro ty, kdo mají raději slova než výtvarné umění, přinášíme na této stránce „klasickou“ podobu volebního programu

Jednotlivé body nejsou řazeny podle důležitosti, ale podle čísel v mapě

 

1. Úprava Litovického potoka

Po mnoha letech příprav je nyní nejlepší šance získat dotaci a upravit údolí Litovického potoka jako parkovou zónu napříč celým městem, od stadionu až k rybníku Strnad. Přírodovědci si přijdou na oživením přírodě bližšího koryta, všichni ocení upravené centrum a možnost procházek v zeleni, ale přitom ve městě. Pokud se vše vydaří podle plánu, stavba by měla začít na podzim 2011. U tohoto projektu jsme stáli od začátku a chceme ho i dokončit

 

2. Vymístit výrobu z obytných území

Jak se rozrůstala obytná zástavba, pohltila do sebe některé průmyslové a jiné areály, které se do města nehodí. Dlouhodobým cílem je proto vymístění těchto činností z obytných území. Nechceme nikoho hned vyhánět, ale neumožníme rozšiřování výrobních hal v těchto areálech a budeme majitelům nabízet možnosti, jak jejich aktivity přestěhovat do jiných území a najít nové využití pro původní pozemky

 

3. Zeleň kolem města

Zásadně nesouhlasíme s dalším rozšiřováním zástavby do polí kolem Hostivice. Naopak podpoříme výsadbu zeleně na všech vhodných místech. Územní plán z roku 2005 je přes své jisté chyby dobrým vodítkem, kde by mohla a měla zeleň vzniknout. Nemusí jít o les nebo „přírodní plochu“ bez využití pro návštěvníky, ale na řadě míst je důležitá i možnost rekreačního využití

Příkladem konkrétního záměru je pás zeleně nad Jenečkem a nad nádražím. Jeho vymezení jsme prosadili v roce 2005 do územního plánu a nyní má město na založení zeleně nad Jenečkem u bývalé střelnice přiznanou dotaci. Práce začnou v prosinci 2010 a skončí v příštím roce. Chceme zabránit podobným neuváženým a škodlivým krokům, jako bylo zavezení Višňovky zeminou v roce 2008, proto se zasadíme o zákonnou ochranu tohoto pásu

 

4. Ne nové přistávací dráze

Vždy jsme věnovali hodně času a úsilí tomu, aby město kvalifikovaně vyjadřovalo svůj nesouhlas s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně a s jejími dopady na životní prostředí a kvalitu bydlení v Hostivici. Obsáhlá vyjádření k dokumentaci hodnocení vlivů stavby na životní prostředí jsou zveřejněna na městských webových stránkách. Náš nesouhlasný postoj je dlouhodobě neměnný a takový i zůstane. Pokud by dráha měla vzniknout i přes nesouhlas města, pak její výstavba musí být provázena velkými technickými i finančními kompenzacemi

 

5. Nové zastávky

Rychlodráha Praha – Kladno

Podporujeme dlouhodobě připravovaný záměr modernizace železniční trati Praha – Kladno. Železniční spojení Hostivice s centrem Prahy je nejrychlejším způsobem dopravy a modernizací by ještě získalo na rychlosti i kvalitě

Hostivice je ze tří stran obklopena železnicí, což skýtá obrovské možnosti, jak odlehčit autobusům i automobilové dopravě. Součástí projektu „rychlodráhy“ je i zastávka v Jenečku a připravují se i nové zastávky u litovického hřbitova a u Sadové ulice

 

6. Sokolovna

Nízkoprahový klub

Město se letos stalo vlastníkem Sokolovny. Areál není v dobrém stavu a zejména budova naléhavě vyžaduje rekonstrukci. Naším cílem je připravit projekt přestavby areálu na společenské centrum s víceúčelovým sálem. Sokolovna by měla nabízet prostory pro cvičení i společenské akce – plesy, diskotéky, koncerty a řadu dalších aktivit. V Sokolovně by mohl vzniknout i nízkoprahový klub pro mládež, o kterém jsme podrobněji psali v našem druhém Občasníku. Budeme se snažit o získání dotace, a pokud se to povede, chceme popsanou vizi i naplnit ve skutečnosti

Naší prioritou je podpora bohatého společenského života v Hostivici. Jsme přesvědčeni, že se odsvědčil grantový systém, jehož vznik jsme iniciovali. Budeme hlasovat pro co největší objem peněz na podporu kulturních, sportovních i ostatních organizací, který umožní městský rozpočet. Kromě peněz vnímáme jako důležitý i zájem radnice o dění ve městě. Chceme dosáhnout, aby městský web a Hostivický měsíčník přinášely co nejúplnější informace o připravovaných akcích

 

7. Dostavba školy a školky

Dostavba obou zařízení je dobře rozeběhnutá. Na školní pavilon B a na školku získalo město dotaci a stavba školního pavilonu A bude zajištěna z připravovaného úvěru. Jsme proti zadlužování města, ale tento úvěr považujeme za nezbytný a jeho přijetí podporujeme. Navíc víme, že bezproblémové splacení úvěru je v možnostech města

Další velkou investicí, která „provětrá“ městský rozpočet, je dostavba čistírny odpadních vod. Nepřejeme si sice velký rozvoj města, ale současné přetížení čistírny, které zatěžuje Litovický potok a neumožňuje připojení ani jednotlivého rodinného domu na kanalizaci, je zcela neúnosné. Podpoříme rozumnou variantu dostavby čistírny a zároveň uvolnění peněz na další utěsňování a úpravy kanalizační sítě, které sníží množství vod přitékajících do čistírny

 

8. Úprava ulice Čsl. armády

Rekonstrukce ulic a chodníků

Oprava přístřešků na autobusových zastávkách

Úklid města

Zprovoznění rychlostní silnice na Karlovy Vary před dvěma roky umožňuje postupně změnit starou karlovarskou silnici na městskou třídu místo pouhého hlavního silničního tahu napříč městem. Nejblíže k realizaci je úprava ulice v Nouzově, kde se podařilo zúžit vozovku a po dostavbě kanalizace zde bude možné zřídit upravený zelený pás mezi vozovkou a chodníkem

Zajistíme, aby se nadále průběžně opravovaly výtluky a podobné závady na ulicích i chodnících. Řada ulic a chodníků však vyžaduje celkovou rekonstrukci. Příjmy města neumožní vyřešit všechny problémy, ale naší prioritou jsou kvalitní chodníky podél všech hlavních ulic ve městě

Chceme se zaměřit i na obnovu přístřešků na autobusových zastávkách. Přístřešky plánujeme vybavit i informačními tabulemi, aby zde bylo možné kultivovaně zveřejňovat pozvánky na akce a jiná oznámení

Zásluhou Technických služeb se v posledních dvou letech výrazně zlepšil úklid města. Tato proměna musí pokračovat i nadále. Naším cílem je, aby na konci volebního období neexistoval žádný neudržovaný městský pozemek a aby péči o svůj majetek zlepšili i ostatní vlastníci

 

9. Transparentní radnice, informace

Jasné rozdělení odpovědnosti, transparentní rozhodování o všech městských záležitostech a maximální informovanost o tom, co se děje na radnici – to je naše představa, jak má fungovat zastupitelstvo, rada i městský úřad. Budeme prosazovat, aby zastupitelstvo sestavilo, schválilo a dodržovalo strategický plán rozvoje města, který jednoznačně stanoví směřování města v nejbližších letech a naznačí dlouhodobější představu Hostivice jako města ke kvalitnímu bydlení. Jsme zastánci bezplatného doručování Hostivického měsíčníku všem občanům do schránek, aby se všichni mohli co nejsnáze dozvědět o dění v Hostivici. Za další „výkladní skříň“ považujeme městský web a nadále mu chceme věnovat velkou pozornost. Naši členové stáli u spuštění obou městských stránek, původních v roce 2004 i současných

 

10. Veřejné WC

Vnímáme stížnosti mnoha občanů, že v Hostivici neexistují veřejné záchodky. Protože se výstavba pomalu rozbíhá, je možné, že tento úkol bude splněn již krátce po volbách

 

11. Rybníky pro přírodu i pro rekreaci

Jsme si vědomi mimořádného významu oblasti Hostivických rybníků pro Hostivici. Jde o cenné přírodní území a zároveň rekreační zázemí Hostivice, které je již pro současnou velikost města malé. Kolem rybníků je nepřípustná urbanizace, naopak si představujeme rozvoj zeleně. Ve vlastním území jsme připravili úpravu okolí obecních cest a zasadíme se o to, aby zdejší městské pozemky byly udržovány odpovídajícím způsobem. Chceme úspěšně dokončit i jednání o pronájmu některých pozemků, aby je mohlo město udržovat ve stavu, který poskytne příjemný zážitek a umožní nedělní vycházky i jiné aktivity

 

12. Transformace kasáren

Nelíbí se nám, že bývalá kasárna v Jiráskově ulici převzalo ministerstvo spravedlnosti a areál nadále nemá městu nic nabízet nebo poskytovat. Pokud by se naskytla příležitost, budeme prosazovat přeměnu areálu na jiné, pro město přínosnější využití. Bylo by zde velmi zajímavé bydlení v zeleni a areál by mohl poskytnout i další zázemí pro činnosti v Sokolovně

 

13. Cyklostezky do všech směrů

Bývalé polní cesty v majetku města jsou ideální možností, jak umožnit pohyb cyklistům mimo silnice. Již existují hlavně cesty do Sobína, do Řep a do Hájku a nabízí se hlavně obnova cesty od sušičky do Jenče ve spolupráci s Jenčí. Vznik cest od Jenečka k Dobrovízi omezuje případný rozvoj letiště, ale určitá možnost zde také existuje. Asi nejvíce občanů tíží chybějící úsek na cestě od hřbitova do Ruzyně. Protože je tato závada již na území Prahy, můžeme a budeme hlavně nadále jednat s odpovědnými osobami v Praze

 

Zpět na hlavní stranu