logo2

Hostivice 2006

 

Kandidátní listina Hostivice 2006

pro volby do Zastupitelstva města Hostivice

v roce 2014

 

Za Hostivici 2006 (sdružení politického hnutí Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů) kandidují následující kandidáti:

 

Kandidáti odpověděli na následující otázky:

1)   Co jste dosud dělal(a) pro Hostivici?

2)   Jaké jsou Vaše plány, čemu se v práci pro město chcete věnovat, na co se zaměříte?

3)   Čím se zabýváte ve volném čase?

 

1. Ing. Jiří Kučera

39 let, místostarosta

Hostivice, Partyzánů 153

1)   Člen zastupitelstva od 2002, radní 2002–2005, místostarosta od 2009, člen nebo předseda různých komisí (stavební, život­ního prostředí, dětí a mládeže) od 1994

2)   Všestranný rozvoj města s ohledem na historický vývoj, památky a cenná přírodní území, bez rozšiřování zástavby do volné krajiny, ale naopak s nárůstem ploch zeleně, bohatá nabídka sportovních, kulturních i jiných společenských aktivit pro všechny generace

3)   Místní historie, ochrana přírody, oddíl Kajky

2. Ing. Karel Malík

50 let, manažer obchodu

Hostivice, Haklova 1256

1)   Člen zastupitelstva od roku 2011, člen komisí v oblasti rozvoje a investic města od roku 2002, člen redakční rady Hostivického měsíčníku do roku 2012

2)   Zkvalitnění života v Hostivici – města pro příjemné bydlení, naplnění volného času, vzdělávání a podnikání. Vymezení jasného urbanistického rázu Hostivice, jako místa pro příjemný život

3)   Sport – volejbal, cyklistika, turistika. Jsem mírný optimista a hostivický patriot

3. Ing. Pavel Hosenseidl

42 let, projektant

Hostivice, Jarní 1326

1)   Začnu jednoduchými věcmi – pomáhám při organizaci některých akcí pro děti (Pohádkový les), účastním se lesních úklidových brigád, dále jsou již věci závislé na postoji a názoru, jako zastupitel podporuji projekty, které zlepší život v Hostivici (třeba klidovou zónu okolo potoka, účinnější technologii v hostivické ČOV, která sníží úniky znečištění do potoka, podporu výsadeb a zeleně v Hostivici, výstavbu nové MŠ, podporu kulturního střediska apod.) a naopak zablokovat projekty, které mohou život zhoršit (např. zástavbu na okolních polích, kde zatím ještě není povolena územním plánem)

2)   Další zkvalitňování života ve městě, především doplnění stávající infrastruktury – dokončení klidové zóny ve městě, zeleň v okolí města, protihlukové oddělovací valy mezi městem a letištěm, vymístění obtěžující výroby mimo obytné zóny. Dále pak udržení rozvoje města pod kontrolou, tj. nedovolit masivní zástavbu v okolí města – tvorbu nových satelitů

3)   Věnuji se společenskému tanci a vedu v Praze taneční klub, dále pak jezdím na kole, chodím na túry především po Čechách a poslední dobou i pečuji o zahradu

4. Jakub Havlásek

38 let, jednatel společnosti

Hostivice, Dělnická 887

1)   Člen informační komise 2002–2005, instruktor snowboardingu na LVVZ ZŠ Hostivice 1998–2008

2)   Rozpočet a finance města, nakládání s investičními prostředky

3)   Střízlivý pragmatik, rekreační všesportovec, otec 3 dětí

5. Ing. Karel Novotný

65 let, informatik

Hostivice, Dělnická 850

1)   Zastupitel 1 volební období, též v minulosti práce ve finančním výboru a v investiční komisi

2)   Harmonický rozvoj města v rámci stávajícího územního plánu

3)   Tenis, cyklistika

6. MUDr. Petr Kovář

48 let, lékař (kardiolog)

Hostivice, Zachařova 2305

1)   Člen sociální komise od roku 2010 dosud

2)   Ekologie, zejména rozvoj  letiště Praha-Ruzyně a jeho vliv na zdraví obyvatel Hostivice, otázky sociální

3)   Turistika a cykloturistika, ovocnářství – hlavně víno od jeho pěstování až po konzumaci

7. Mgr. Markéta Mayerová

42 let, výzkumný pracovník

Hostivice, Letní 1540

„O všem je třeba pochybovat“

1)   Členka zastupitelstva v letech 2002–2006 a 2010–2014, členka komise životního prostředí 2002–2010, členka komise rozvoje a životního prostředí 2010–2014, členka školské rady ZŠ Hostivice v letech 2005–2009, 2010–2014

2)   Zlepšení životního prostředí města s důrazem na „znepříjem­nění života“ průmyslovým podnikům, které působí uprostřed obytné zástavby. Vytvořit z Hostivice příjemné  město k bydlení pro všechny věkové kategorie – podpora zájmových aktivit pro občany, vytváření příležitostí a míst pro setkávání.

3)   Toulky přírodou, zahrada, četba, moje rodina a jiná zvířena

8. Roman Rozumek

50 let, práce ve výškách

Hostivice, Husovo nám. 1226

1)   Člen zastupitelstva 2002–2006, dříve člen rady školy

2)   Rozvoj města

3)   Hlavní koníček – horolezectví, závislost na dobrém jídle, úchylka – veganství

9. Lenka Vinšová

43 let, pracovnice odbavení cestujících

Hostivice, Za Mlýnem 1724

1)   Členka školské rady ZŠ Hostivice od roku 2008

2)   V Hostivici žít a bydlet – nejen přežívat a přespávat. Kulturní, společenský a urbanistický rozvoj města, ale bez rozšiřování zástavby do volné krajiny, vymístit průmyslovou výrobu mimo město

3)   Neobejdu se bez knih Zdeny Frýbové, ujíždím na sushi a miluju výběr z bobulí a ledové víno

10. Soňa Křemenová

48 let, asistentka servisu

Hostivice, B. Němcové 1038

1)   Jsem dlouholetá členka redakční rady Hostivického měsíčníku

2)   Chtěla bych přispět k tomu, aby lidé v Hostivici nebyli jen anonymní sousedé, ale aby se vzájemně poznávali při společných akcích města. Podpora volnočasových aktivit, spolků a sdružení není jen okrajová záležitost

3)   Mám ráda kreativní tvoření všeho druhu, jako svou lehkou úchylku považuji svou lásku ke zvířatům, zvláště ke psům, ráda si přečtu dobrou detektivku

11. Ferdinand Polák

71 let,důchodce

Hostivice, Na Pískách 532

„Nelenošit!“

1)   Po roce 1989 člen zastupitelstva po dvě volební období. Aktivní v kontrolní komisi

2)   Hostivice se po zřízení MKSH probudila a žije kulturním i sportovním životem. Aktivity pro děti i  dospělé! Udržet tento trend a maximálně podpořit činnost MKSH to je, mimo jiné, docela dobrý úkol pro čtyřleté volební období

3)   Rodina, vnoučata. Dobrá kniha, úcta k přírodě i k lidem. Zájem o život tady i ve světě okolo

12. Ing. Miroslav Češpiva

53 let, výzkumný pracovník

Hostivice, Vinohradská 36

„Co mne nezabije to mne posílí“

1)   Člen dopravní komise 2002–2006, člen komise rozvoje 2006–2008

2)   Zachování a budování zelených ploch pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi, provázanost hostivických cyklostezek s pražskými, zejména v severní části města

3)   Horské kolo, cestování po místech, kam naštěstí cestovky ještě nejezdí

13. Mgr. Simona Chmelíková

37 let, učitelka

Hostivice, Školská 1333

„Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali druzí k tobě“

1)   Působím od roku 2002 jako učitelka na ZŠ Hostivice s „malou“ mateřskou přestávkou

2)   Snažím se od začátku svého působení pomáhat v různých spolcích či sdruženích podporujících kulturu a volnočasové aktivity pro děti v našem městě a ráda bych v tom i v budoucnu pokračovala

3)   Synek, cestování, turistika, „inlajny“, kreativní práce všeho druhu se specializací na háčkování, zajímavé knihy, dobrá hudba a zábavná společnost

14. Emil Pišoft

55 let, kovovýroba

Hostivice, Mírová 805

1)   Člen dopravní komise 2002–2006

2)   Obyvatelná Hostivice: lepší kulturní nabídka, dopravní obsluž­nost, menší dopad dopravy na životní prostředí v Hostivici, vše pro děti

3)   Renovace historických motocyklů a účast na závodech veterá­nů a srazech historických vozidel

15. Ing. Miroslav Hošek

43 let, konstruktér

Hostivice, 17. listopadu 770

1)   Bez předchozí komunální praxe, zkušenost v jednání s úřady státní správy

2)   Životní prostředí, regulace výstavby, více možností pro děti a mládež

3)   Nadšený kutil, precizní technik se smyslem pro detail

16. Dana Beagrie

32 let, účetní-ekonom

Hostivice, Študentova 280

1)   Bez předchozí komunální praxe, aktivní podpora MŠ Hostivice a z výkonu své funkce mám zkušenosti s jednáními s úřady a úředníky na různých pozicích

2)   Bezpečnost, čistotu a příjemné prostředí pro všechny občany Hostivice. Zejména bezpečný a bezstarostný život pro naše děti

3)   Životní optimistka, četba a moje rodina

17. Jaromír Spousta

38 let, zeměměřič

Hostivice, Za Mlýnem 1725

„Neštvat zbytečně lidi, ale v případě potřeby umět včas nebojácně reagovat“

1)   Vzhledem ke své profesi bych se mohl zabývat například evidencí obecních pozemků, kontrolou jejich využití, případně dohledem na stavební zakázky zadané obcí. Chtěl bych taky, aby byla Hostivice vnímaná širší veřejností převážně pozitivně

2)   Vzhledem k tomu, že jsem otcem dvou malých dětí, tak bych se také rád zamyslel nad možnostmi bezpečných tras ze školy z hlediska automobilového provozu

 

Žádný kandidát není členem žádné politické strany či politického hnutí

 

Volební zmocněnec:

Ing. Dagmar Malíková

 

Zpět na hlavní stranu