logo2

Hostivice 2006

 

Financování volební kampaně

 

V zájmu maximální transparentnosti přinášíme přehled našich výdajů na volební kampaň:

 

Inzerát v Hostivickém měsíčníku

3 500 Kč

Občasník č. 1/2014 – tisk

10 500 Kč

Pronájem přísálí v Sokolovně

500 Kč

Celkem

14 500 Kč

 

Tisková příprava a roznos Občasníků byly zajištěny vlastními silami

 

Všechny náklady byly uhrazeny z peněz, které poskytli jednotliví kandidáti

 

 

Zpět na hlavní stranu