Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL HŘÍŠNÍ LIDÉ HOSTIVIČTÍ

 

Úvod -> Seriál Hříšní lidé hostivičtí -> 5. část

 

 

5. část:

Ukradená vojenská prkna

(květen 2013)

 

V červnu 1920 obdržela Okresní politická správa na Kladně od hostivického četnického vrchního strážmistra dvě hlášení prken určených ke stavbě vojenských budov u pracháren. Hlášení ukazují, jak tehdy četníci pracovali, ale vyčteme z nich i to, jak snadno se zachovalí občané mohli dostat do problémů se zákonem (někteří jmenovaní dokonce působili v obecní samosprávě).

 

Z prvního hlášení vybírám „příběh činu“:

„Dne 22. června 1920 dozvěděl se důvěrně podepsaný, že dne 18. t. m. bylo odcizeno z nádraží Hostivického neurčité množství prken, které jsou určeny ku stavbě vojenských baráků u pracháren v Hostivici, a že tato prkna byla odvezena vojenským povozem k hostinskému Bohumilu H*** do Hostivic č. ***.

Jako kočí jmenovaného povozu byl zjištěn pěšák Josef Černý od 21. pl. kulometů 12. rota t. č. v Hostivici, který byl podepsaným za přítomnosti strážm. Rudolfa Faigla a závdč. Evžena Resla tázán, kdo mu dal rozkaz, by z nádraží odvezl na fůře prkna k H***, uvedl, že velitel roty nadp. Josef Vébr mu nařídil, by jel k H***, že pojede pro nějaká prkna.

Černý přijel k H***, který nebyl doma, a choť H*** Černýmu pravila, že má jet na nádraží, čeká tam na vás dědek, který Vám prkna dá – kdež skutečně byl jemu neznámý muž, který mu prkna pomohl naložiti a po naložení prken na fůru řekl Černýmu: to jsou prkna pro nadp. Vébra na králíkárnu, dovez je k H***, práskni do koní a jeď furt dál. V muži byl potom po konfrontaci zjištěn tesař Rudolf Z***.

Při jízdě této s prkny byl pěšák Černý na cestě přistižen ing. nadp. Kašparem, který stavbu baráku provádí, byl tázán, kam prkna veze, odpověděl Černý, že pro nadp. Vébra na králíkárnu k H***, načež dal ing. Kašpar Černýmu svoji navštívenku s rozkazem, by ji dal nadp. Vébrovi, a na které prý bylo psán, jak Černý uvádí, by nadp. Vébr udal ing. Kašparovi, jsou-li ona prkna skutečně pro něj (Vébra).

Při dojezdu k H*** ukázal Černý onu visitku pí H***, která si obsah přečetla a voj. Černýmu řekla, to nic nevadí, nadp. Vébr to nějak udělá, a prkna nařídila složit na půdu.

Nadp. Vébr po obdržení této navštívenky přišel k H***, navštívenku mu dal, učinil mu výčitku, že zneužil jeho jména, s podotknutím, že mu zapůjčil jen povoz, prkna pro mě nebyla, odvedl mu navštívenku a nařídil mu, by prkna proti potvrzení na nádraží stojícího vojína odvedl.

Na výzvu nadp. Vébra opatřil si H*** od tesaře Rudolfa Z***, a sice prostřednictvím Z***, od vojína právě na stráži stojícího Václava P*** t. č. u disciplinární roty v Josefově P*** podepsanou cedulku, že prkna H*** odvedl, která byla falšovaná, jelikož bylo strážm. Faiglem a závd. Reslem u H*** 27 ks á 4 m a 5 kusů á 2 m dlouhých nalezeno a zabaveno, které byly zdejšímu ob. úřadu proti potvrzení předány.

Dle výpovědi odborníka zdejšího truhláře Bohumila Macha mají prkna ceny, počítáno jako starší materiál, 147 Kč 50 h.

Z*** se k činu přiznal a H*** se obhajoval tím, že chtěl prkna koupi, ačkoliv ví H***, že nejsou tato prkna na prodej, a Z*** že mu prý řekl, by si pro tato na nádraží poslal, tedy prý tak učinil.

Z*** však sám doznal, že mu H*** slíbil, když se tato krádež neprozradí, že mu něco dá.

Dále se oznamuje, že lidé na barákách pracující kradou prkna ve velkém rozsahu, které za dne sobě uschovají do obilí a v noci pro tyto sobě přicházejí, takže se stává, že tito jsou často zdejším četnictvem za noci pronásledováni.“

 

Pátrání po ukradených prknech pokračovalo, jak dokládá druhé hlášení. Opět z něj vybírám „příběh činu“:

„Dalším pátráním a dom. prohlídkou po odcizených státních prknech určených pro prachárny Hostivické bylo dne 26.6.1920 podepsaným za přítomnosti záv. Fr. Goldbrichta, u následujících osob prohlídka učiněna a prkna nalezena:

U kontrolního výhybkáře z Hostivice č. *** Josefa M*** 54 kusů prken á 4,20 m dlouhých, 24 až 30 cm širokých a 2 až 3 cm silných, 1 trámek 6 m dlouhý, 10 cm široký a silný, 1 vagonová nepromokavá plachta, neznámého majitele a ceny, však cena oznámí se po zjištění majitele řiditelstvím bušt. dráhy. Cena prken činí počítáno co starší materiál 340 K.

M*** doznal podepsanému, že prkna jakož plachtu odcizil po částkách, příležitostně když konal službu, na nádraží Hostivickém, kdež jest státní majetek prken složen, než se potahy odveze, a dodal, že tato prkna potřeboval.

Mimo to staví M*** velký chlév a jsou též různá dřeva již ve zdích a na střeše chléva zazděná.

U zdejšího č. *** bydlícího kontrolního výhybkáře Matěje K*** 5 kusů prken 2,50 m dlouhých, 30 cm širokých a 3 cm silných a 8 kusů 1,50 m dl., 18 cm širokých a 2 cm silných, která prkna uvádí K***, že je obdržel jeho syn Tomáš ze skladiště na prachárnách od nez. dělníka, patrně od Z***, který byl pod zdejším sp. F. č. 4 zatknut a tamnímu soudu (okresnímu soudu v Unhošti – pozn. JK) dodán, což Tomáš po rozmyšlení potvrdil a otec Tomáše Matěj K*** sám doznal. Cena prken u K*** činí 47 K.

U dělníka S*** Petra z Hostivic č. *** 2 kusy trámků á 146 cm dlouhých a jeden 1,60 m dlouhý a 8 cm širokých a silných v ceně 15 K. S*** se ke krádeži sloupků přiznal a uvádí, že je vzal na prachárnách, kde prý ležely u cesty.

U malorolníka Frant. K***a z Hostivice č. *** 1 trámek 4 m dlouhý 8 cm široký a silný a 3 prkna 3,25 m dlouhá, 15 cm široká a 2 cm silná. K*** též doznal, že sobě prkna a trámek na svedení S*** na prachárnách vzal, když S*** vozil seno. Cena trámu a prken u K*** činí 25 K.

U všech jmenovaných zjišťoval cenu prken a trámků zdejší truhlářský mistr Bohumil Mach, však v méně hodnotné ceně, jelikož pocházejí prkna z býv. zajateckých baráků.

Prkna a trámky byly zabaveny a zdejšímu ob. úřadu k prozatímnímu uschování předány.

Po dalších pachatelích a prknech se pátrá, jelikož lze předpokládati, že bylo více pachatelů na krádeži súčastno.“

 

Zpracováno podle hlášení uložených ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 508, listy 418 až 422.

 

 

Úvod -> Seriál Hříšní lidé hostivičtí -> 5. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003