Popis: image003

 

ARMÁDA

 

Úvod -> Instituce -> Armáda: vojenský areál u Hájku

 

 

Vojenský areál u Hájku, tzv. palpost

Hostivice, Hájecká čp. 904 a 905

 

 

 

 

Z historie areálu

 

 

V 60. letech 20. století byla na poli u Hájku postavena nová vojenská základna, kolem roku 1973 doplněná proti­letadlovou raketo­vou základnou. Všechny v té době budované protiletadlové raketové základy tvořily je dvě oddělené části označované „B“ a „C“. Objekt „B“ ležel blíže k Hájku a tvořily ho kasárna (typizovaná třípodlažní ubytovací budova), autopark s dílnou a čerpací stanicí pohonných hmot a strážní budova. Objekt „C“ bylo vlastní palebné postavení raket a nachází se blíže k Hostivici.

Sídlil zde 10. protiletadlový raketový oddíl Jeneč (přestože areál byl na území Hostivice v k. ú. Litovice), který byl podřízen velitelství 71. protiletadlové raketové brigády. Vyzbrojen byl PLRK S-125M Něva.

 

Letecký pohled na palebné postavení (objekt „C“ v roce 1990.

 

V 90. letech 20. století přestaly vojenské jednotky areál využívat.

Při komplexních pozemkových úpravách Chýně dokončených v roce 2007 byla schválena změna hranic mezi Hostivicí (k. ú. Litovice) a Chýní a západní areál (kasárna a autopark) se stal součástí katastrálního území Chýně. Stavby byly převedeny obci Chýně, pozemky zůstaly původním majitelům, resp. jejich dědicům. Areál byl pronajat k provozování paintballového hřiště.

Areál palebného postavení pronajala armáda v roce 2001 bývalému vojákovi RSDr. Vlastimilu Boháčovi (společnosti B&P, spol. s r. o.), který zde zřídil recyklační středisko na stavební odpad. V době, kdy došlo k převodu areálu na město Hostivice, se již v areálu nacházely velké hromady nezpracovaného odpadu a některé objekty byly zasypány. Město postupně pronájem společnosti B&P omezovalo, až byl ukončen a recyklační středisko pronajato jinému nájemci. Další plochy v areálu byly pronajaty jiným nájemcům a v části zřídily Technické služby Hostivice svůj sběrný dvůr na odpad.

 

 

 

Vojenský útvar v areálu

 

 

 

Vojenský útvar 6370

 

 

10. protiletadlový raketový oddíl Jeneč

1972 – mezi 1992 a 2001

 

 

 

Velitelé (náčelníci) útvaru

 

 

Zatím nejsou známi

 

 

 

Prameny

 

https://www.fortifikace.net/pov_pvos_71_plrb_praha.html

https://www.valka.cz/10-protiletadlovy-raketovy-oddil-1972-1992-t55604

 

 

Úvod -> Instituce -> Armáda: vojenský areál u Hájku

 

Popis: image003