Popis: image003

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Úvod -> Instituce -> Lékaři do roku 1850

 

 

Lékaři v Hostivici a okolí do roku 1850

 

Zdravotní péče úkolem vrchnosti

 

O zajištění lékařské péče v Hostivici a okolí před zrušením poddanství v roce 1848 zatím víme velmi málo.

Nejstarším lékařem, kterého se podařilo objevit, byl chirurg tachlovického panství Kryštof Mertz. Byl osobně svobodný a působil nejprve v Litovicích, kde se jeho manželce Josefě narodily mezi roky 1751 a 1755 tři děti. V roce 1762 žil v Hostivici a později odešel do Jenče, kde zemřel.

Již v roce 1776 byl novým chirurgem tachlovického panství Jan Petr Herzog, jemuž se v prosinci 1776 narodil v Jenečku čp. 12 syn. Byl osobně svobodný a v lékařské službě na panství setrval až do své smrti v roce 1802. Proč se však usadil v Jenečku, jedné z nejmenších vsí celého panství, není známo. Dům čp. 12 byl nejspíše postaven přímo jako sídlo lékaře.

Syn Heřman Herzog se oženil v únoru 1802 v Hostivici s Magdalenou Trösslerovou. Byl v té době označen jako „mistr felčarský, pomocník ku porodu a lékař dobytčí“. Byl tedy zároveň lékařem a veterinářem. Bydlel rovněž v Jenečku čp. 12 a povolání vykonával až do své smrti v roce 1813.

Dalším panským lékařem byl František Zappe. V roce 1826 je zapsán jako vrchnostenský lékař v Jenečku čp. 12, přitom již v roce 1818 mu vrchnost povolila postavit si v Jenečku vlastní domek čp. 15. Je zajímavé, že na tento dům se vztahovaly stejné poddanské povinnosti jako na ostatní domky, které si v té době stavěli čeledíni z hostivického dvora. Zappe dům prodal v roce 1831, což snad ohraničuje jeho působení v Jenečku.

Když přestal dům čp. 12 v Jenečku sloužit jako sídlo lékaře, stala se z něj ubytovna pro zemědělské dělníky a čeledíny z hostivického panského dvora, zvaná kolonka (později Hostivice, Novotného čp. 170, dům je již zbořen).

V roce 1829 se usadil nový lékař tachlovického panství František Rosenblüh v Litovicích čp. 7, tedy v panském dvoře s bývalou tvrzí. Profesi podědil po svém otci Janu Rosenblühovi, lékaři na panství Zvoleněves. Po roce 1849 se přestěhoval do Hostivice, ale lékařem zůstal až do své smrti v prosinci 1853.

 

Přehled lékařů tachlovického panství

 

1751–1782: Kryštof Mertz v Litovicích, v Hostivici a v Jenči

1776–1802: Jan Petr Herzog v Jenečku

1802–1813: Heřman Herzog v Jenečku

Asi 1813–1831: František Zappe v Jenečku

1829–1853: František Rosenblüh v Litovicích

 

 

Úvod -> Instituce -> Lékaři do roku 1850

 

Popis: image003