Popis: image003

 

BEZPEČNOSTNÍ SBORY

 

Úvod -> Instituce -> Sbor národní bezpečnosti

 

 

 

Sbor národní bezpečnosti, obvodní oddělení Hostivice

 

Vznikl v roce 1945 a převzal četníky místní četnické stanice

V roce 1991 přeměněn na Policii České republiky

 

Z historie sboru

 

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 byl zřízen Sbor národní bezpečnosti (SNB) jako nový bezpečnostní sbor, který převzal ve městech policii a na venkově četnictvo. Z hostivické četnické stanice se tak stala stanice SNB. V důsledku postupných reforem se ze stanice stalo obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti (VB), což byla součást SNB.

V roce 1987 řešilo obvodní oddělení VB Hostivice 200 trestných činů, 91 přečinů a 163 přestupků, což znamenalo nárůst oproti předchozímu roku. Na uvedeném výčtu se podíleli hostivičtí občané asi ze čtvrtiny případů.

Po změně poměrů na konci roku 1989 ještě SNB nějakou dobu fungoval a v červenci 1991 z něj byla utvořena Policie České republiky.

 

Příslušníkům SNB pomáhali při činnosti dobrovolníci zařazení do Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti (PS VB). Po přijetí a složení slibu se příslušník PS VB účastnil výkonu služby, zpravidla při ochraně veřejného pořádku a v oblasti dopravní služby. Při výkonu služby byli příslušníci PS VB označeni rukávovou páskou žluté barvy s modrými písmeny PS VB. Příslušníci PS VB mohli mj. požadovat na místě činu vysvětlení, na místě napomenout občana, který narušil veřejný pořádek, zastavovat vozidla a při službě společně s příslušníky SNB použít obušek i slzotvorný prostředek.

 

Velitelé a náčelníci

 

1945: vrchní strážmistr František Truhlář, velitel stanice

1948: vrchní strážmistr Kunz, velitel stanice

 

Úřadovny

 

Litovická čp. 783

 

 

Úvod -> Instituce -> Sbor národní bezpečnosti

 

Popis: image003