image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 6

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 6

 

překlad z němčiny

 

 

Ad No. Exh. 1636. Pol.

Vaše Veledůstojnosti.

S ohledem k našemu přípisu na veledůstojný pražský vikářský úřad z 10. tohoto měsíce ohledně svolení k vysílání exkurrendního školního pomocníka z Hostivice do Jenče ke školnímu vyučování musí tento vydat následující výnos:

V odpověď na ctěný dopis z 1. října t. r. čís. 1466 Pol. bude ze strany podepsaného okresního školního dohlížecího úřadu na základě nám oznámeného ujištění, že velkojenečská obec se konečně zavázala splatit nejen dluhy náležející mateční škole, ale také při vysílání exkurrendního školního pomocníka obstarat v místě na náklady obce místnost pro školní vyučování, otevřena tím blahosklonnost okresního školního dohlížecího úřadu.

Aby se to dalo považovat za přiměřené veřejnému vyučování, bude prozatím, až do provedení rozšíření stavby hostivické mateční školy, nacházející se již v ústním jednání, velkojenečská mládež vyučována jedním školním pomocníkem v místě Velkého Jenče, avšak výslovně za následujících podmínek:

a)     Že se veškerá velkojenečská školní mládež zúčastní beze změny bohoslužeb v Hostivici o nedělích a svátcích a každý čtvrtek vyučování náboženství v mateční škole.

b)     Že mateční škole náležící poplatky a školné pod zvláštním dozorem slavného vrchního úřadu vesnickým rychtářem budou odváděny hostivic­kému učiteli správně a v pravý čas.

c)     Že pro exkurrendní školu ve Velkém Jenči bude nalezena plně vyhovující učebna, stále čistě udržovaná a patřičně vytápěná, a pro školního pomocníka zařízený obývací pokoj, a to vše na náklady obce.

d)     Konečně že plat pomocníka bude zaopatřen stejnou stranou.

O tom je třeba vyrozumět pana hostivického faráře a tamního učitele pro další jednání.


 

image004

 

Klademe si za čest v dodatku sdělit Vaší veledůstojnosti, že jen s ohledem na poslední bod, tedy ohledně starostlivosti o zaplacení pomocníka pro Jenč, obec se sama vyjádřila, že podle možností svých sil malým příspěvkem hostivickému učiteli, který zůstal v užívání celého školného a tudíž vydržování z větší části sám může obstarat, chce ulehčit a ulehčí.

O tom žádáme také vyrozumět pana učitele.

Vrchní úřad Jenč 26. října 1827.

Peche

vrchní správce.

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 6

 

image003