Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josefa Bílková

 

 

Josefa Bílková

Rozená Málková, provdaná Bílková

* 1. 2. 1894 – †

Hostinská v Litovicích

 

Josefa Málková se narodila 1. února 1894 v Radeníně (nyní okres Tábor) Václavu Málkovi a Marii rozené Jůzové. V roce 1913 žila s rodiči ve Kbelích (nyní městská část Praha 19) a pracovala jako dělnice. Provdala se v květnu 1913 ve Vinoři za bednářského dělníka Aloise Bílka.

Na konci roku 1938 koupila v exekuční dražbě dům čp. 160 v Litovicích, v němž František Zábranský provozoval hostinskou a řeznickou živnost. Řeznickou živnost převzal její syn Miroslav Bílek a sama hned zažádala o koncesi k dalšímu provozování hostince a výčepu. Řízení se táhlo a koncesi k provozování živnosti hostinské a výčepnické vydal Okresní úřad Kladno až 8. května 1941, zároveň však nařídil tyto stavební úpravy:

 

 

1.           Stěna za výčepním stolem budiž do výše 1,50 m obložena šamotovými dlaždičkami neb kachlíky.

2.           Též stěna v kuchyni u sporáku budiž do téže výše obložena světlými kachlíky.

3.           Vnější dvéře vedoucí do hostinské místnosti musí býti překovány k otvírání na venek a opatřeny závětřím.

4.           Podlaha kol kamen v lokále a kuchyni budiž opatřena plechovou podložkou.

5.           V kuchyni budiž v hoření třetině zřízeno ventilační křídlo.

6.           Přístup na záchody a pissoir budiž opatřen stříškou.

7.           Žlábek na pissoiru budiž opatřen řádným odtokem a stěna pissoiru do výše 1,5 m opatřena novým dechtovým nátěrem.

8.           Pissoir budiž opatřen okénkem za účelem větrání.

9.           Sklep budiž řádně ventilován.

10.         Studna na dvoře budiž vyvýšena 60 cm nad niveau dvora a opatřena řádným betonovým krytem a větracím zařízením.

11.         Odtok od studny budiž řádně upraven.

12.         Záchody buďtež označeny dle pohlaví.

 

Na základě kolaudačního řízení konaného 17. října 1941 bylo výměrem z 20. října 1941 povoleno užívání hostinských místností. Protože nebyla splněna podmínka č. 3 a částečně podmínka č. 10 koncese, úřad výjimečně povolil „se zřetelem k současným mimořádným hospodářským poměrům“ lhůtu dvou let na jejich splnění. Z dostupných podkladů se tak zdá, že hostinec musel být kvůli úředním jednáním po dobu více než dvou let uzavřen, přestože stejnému účelu sloužil již dříve.

Hostinec byl uzavřen dne 25. října 1951.

 

Provozovaná živnost

 

Hostinec a výčep u Zábranských

Litovice čp. 160 = Hostivice, Litovická čp. 780

Koncesní dekret od Okresního úřadu Kladno z 8. května 1941

Zrušeno 25. října 1951

 

Členství v živnostenských společenstvech

 

Hospodářská skupina hostinských živností, okresní skupina v Kladně

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Málek, dělník ve Kbelích čp. 101

Matka: Marie rozená Jůzová z Radenína čp. 6 (nyní okres Tábor)

 

Manžel

Svatba: 12. května 1913 ve Vinoři

Alois Bílek (* 17. 11. 1888 Přezletice čp. 12 – †), bednářský dělník v Přezleticích čp. 12,

syn Antonína Bílka († před 1913), zedníka v Přezleticích čp. 12,
syna Josefa Bílka, domkáře v Přezleticích čp. 12, a Marie rozené Svítilové,

a Anny rozené Karbusové,
dcery Václava Karbuse, zedníka ve Chvalech čp. 18, a Kateřiny rozené Svobodové z Chval čp. 18

 

Děti

Miroslav Bílek (* 27. 10. 1913 Přezletice – †), řezník v Litovicích čp. 160 a čp. 183

Maruše Bílková,
∞ 28. 9. 1946 Hostivice: Josef Klostermann

 

Bydliště

Litovice čp. 160 = Hostivice, Litovická čp. 780

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, VNŘ O13, fol. 164 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josefa Bílková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003