Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Hakl

 

 

Antonín Hakl

* 19. 10. 1883 – † 18. 6. 1974

Stavitel v Hostivici, činovník mnoha místních spolků

 

Antonín Hakl se narodil 19. října 1883 v Nučicích čp. 15 jako syn obuvníka Jana Hakla a Marie rozené Fialové z Nového Knína. Dne 17. listopadu 1909 se v Tachlovicích oženil s Miladou rozenou Volfovou z Velkého Přítočna čp. 31 (* 10. 11. 1886 – † 31. 5. 1938). Po svatbě bydleli Haklovi nějakou dobu na Smíchově, kde se jim narodila v dubnu 1911 dcera Milada, a v roce 1913 přišli do Hostivice, kde si postavili dům čp. 168 a kde se jim v roce 1914 narodil syn Karel Hakl. Do Hostivice se v roce 1926 přistěhoval i Antonínův mladší bratr zámečník Karel Hakl, který se rovněž zapojil do veřejného života.

Antonín Hakl působil jako stavitel a v době stavebního rozvoje Hostivice za první republiky patřil k nejvýznamnějším projektantům a zhotovitelům zejména rodinných domků. V Litovicích koupil od selského rodu Linků cihelnu, která se poté označovala jako Haklova cihelna – a jeho jméno nyní nese i ulice, která vznikla později zástavbou této cihelny. Při těžbě cihlářské hlíny v Haklově cihelně se nacházely doklady pravěkého osídlení. Hakl umožnil výzkum archeologům z kladenského muzea a další nálezy schraňoval ve své sbírce, kterou kolem roku 1968 daroval roztockému muzeu.

Hakl byl aktivní ve veřejném životě v Hostivici. Působil v obecním zastupitelstvu i v mnoha místních spolcích – hasičském sboru (později přejmenovaném na svaz požární ochrany), Sokole, červeném kříži, okrašlovacím spolkuvčelařském spolku, často v roli starosty či předsedy. Od jeho ustavení v roce 1913 vedl několik let i družstvo pro postavení tělocvičny Sokola.

Antonín Hakl zemřel 18. června 1974 a je pohřben na hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen obecního zastupitelstva a obecní rady

 

Hostivická záložna v Hostivici

Předseda dozorčí rady (1948)

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Náměstek starosty (1921–1925), starosta (1934–1940)

 

Československý svaz požární ochrany, místní jednota Hostivice

Člen výboru – organizační referent (nejméně 1956–1959, 1967–1970) a revizor (1970)

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1913–1915, 1921–1928), správce sokolovny (1923–1928)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Předseda (1913–1914)

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

Předseda (1931)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Předseda (1926–1928)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Předseda (1933–1944)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 2. místo na kandidátní listině živnostníků – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině živnostníků – zvolen

 

Odkazy

 

Stavitelé a zedničtí mistři

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Tachlovice 22, fol. 30 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Unhošť 26, fol. 246 (manželka Milada – narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 373 (manželka Milada – úmrtí)

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice

Náhrobek na hostivickém hřbitově

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Hakl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003