Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Hakl

 

 

Antonín Hakl

* 19. 10. 1883 – † 18. 6. 1974

Stavitel v Hostivici, významný člen mnoha místních spolků

 

Antonín Hakl se narodil 19. října 1883 v Nučicích čp. 15 obuvníkovi Janu Haklovi a Marii rozené Fialové. V listopadu 1909 se v Tachlovicích oženil s Miladou rozenou Volfovou. Po svatbě bydleli Haklovi nějakou dobu na Smíchově, kde se jim narodila v dubnu 1911 dcera Milada, a v roce 1913 přišli do Hostivice, kde si postavili dům čp. 168 a kde se jim v roce 1914 narodil syn Karel Hakl. Do Hostivice se v roce 1926 přistěhoval i Antonínův mladší bratr zámečník Karel Hakl, který se rovněž zapojil do veřejného života.

Působil jako stavitel a v době stavebního rozvoje Hostivice za první republiky patřil k nejvýznamnějším projektantům a zhotovitelům zejména rodinných domků. V Litovicích koupil od selského rodu Linků cihelnu, která se poté označovala jako Haklova cihelna – a jeho jméno nyní nese i ulice, která vznikla později zástavbou této cihelny. Při těžbě cihlářské hlíny v Haklově cihelně se nacházely doklady pravěkého osídlení. Umožnil výzkum archeologům z kladenského muzea a další nálezy schraňoval ve své sbírce, kterou kolem roku 1968 daroval roztockému muzeu.

Byl aktivní ve veřejném životě v Hostivici. Působil v obecním zastupitelstvu i v mnoha místních spolcích – hasičském sboru (později přejmenovaném na svaz požární ochrany), Sokole, červeném kříži, okrašlovacím spolkuvčelařském spolku, často v roli starosty či předsedy. Od jeho ustavení v roce 1913 vedl několik let i družstvo pro postavení tělocvičny Sokola.

Zemřel 18. června 1974 a je pohřben na hostivickém hřbitově.

 

Provozované živnosti

 

 

 

Zednický mistr

Koncese c. k. místodržitelství z 15. února 1912

1. ledna 1950 předáno komunálnímu podniku

 

Projektování a řízení staveb silničních, vodních, mostních a železničních

Živnostenský list od Okresní správy politické Kladno ze 14. září 1922

K 1. červenci 1949 zrušeno

 

Výroba cihel a cementového zboží

Živnostenský list od Okresní správy politické Kladno ze 7. srpna 1922

K 1. červenci 1949 zrušeno, 19. června 1950 rozhodnutím MNV zastaven provoz

 

Obchod uhlím, dřívím a stavebními hmotami

Živnostenský list od Okresní správy politické Kladno z 23. března 1927

K 1. listopadu 1949 předáno národnímu podniku Československé doly

 

1934.

 

1945.

 

Členství v živnostenských společenstvech

 

Hospodářská skupina maloobchod, okresní a místní úřadovna Kladno

 

Společenstvo výrobců cementového zboží a umělého kamene ve Slaném

 

Společenstvo mistrů zednických v hlavním městě Praze

 

Společenstvo smíšených živností a řemesel v Kladně

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen obecního zastupitelstva

Člen obecní rady

 

Hostivická záložna v Hostivici

Předseda dozorčí rady (1948)

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Náměstek starosty (1921–1925), starosta (1934–1940)

 

Československý svaz požární ochrany, místní jednota Hostivice

Člen výboru – organizační referent (nejméně 1956–1959, 1967–1970) a revizor (1970)

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1913–1915, 1921–1928), správce sokolovny (1923–1928)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Předseda (1913–1914)

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

Předseda (1931)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Předseda (1926–1928)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Předseda (1933–1944)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 2. místo na kandidátní listině živnostníků – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině živnostníků – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Hakl (* 2. 4. 1856 Nučice – † 6. 5. 1933 Břve čp. 15),
obuvník v Nučicích čp. 20, později v čp. 8 a čp. 130, strážník v. v. na Břvích čp. 15,
syn Josefa Hakla, domkáře v Nučicích, a Kateřiny rozené Větrovcové z Dolan

Matka: Marie rozená Fialová,
dcera Antonína Fialy, mistra obuvníka v Novém Kníně čp. 184, a Alžběty rozené Jarolímkové z Višňové

 

Sourozenec

Karel Hakl (* 28. 3. 1894 Nučice čp. 8 – † 1961), zámečník v Hostivici čp. 202,
23. 11. 1918 Rokycany: Marie Marešová (* 17. 12. 1899 Klabava čp. 91 – †)

 

Manželka

Svatba: 17. listopadu 1909 Tachlovice

Milada Volfová (* 10. 11. 1886 Velké Přítočno čp. 31 – † 31. 5. 1938 Hostivice čp. 168),

dcera Antonína Volfa (* Unhošť čp. 84 – †),
strojního zámečníka ve Velkém Přítočně čp. 31, později obchodníka v Nučicích čp. 71,
syna Jana Volfa, domkáře v Unhošti čp. 84, a Anny rozené Kejhové z Mezouně čp. 22

a Karolíny rozené Chumanové (* Chlum čp. 24, okres Zbiroh – †),
dcera Josefa Chumana, domkáře v Chlumu čp. 24, a Kateřiny rozené Mikovcové z Dolan

 

Děti

Milada Haklová (* 18. 4. 1911 Smíchov čp. 836 – † 1962),
∞ 25. 10. 1936 Hostivice:
Ing. Josef Kohoutek (* 31. 1. 1905 Hostivice – † 1965), úředník a chemik v Hostivici čp. 157

Antonín Hakl (* 24. 2. 1913 Hostivice čp. 58 – †),
∞ 28. 7. 1940 Počaply u Terezína: Marie Paulová

Ing. arch. Karel Hakl (* 22. 4. 1914 Hostivice čp. 58 – † 1. 1. 1990),
stavební inženýr v Hostivici, člen rady MNV Hostivice,
15. 3. 1941 Praha-Malá Strana: Miroslava Dlabačová (* 22. 3. 1921 Sobín čp. 2 – † 27. 2. 1988),
dcera Ing. Ladislava Dlabače

Libuše Haklová (* 21. 2. 1919 Hostivice čp. 168 – † 7. 3. 1994)

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 168 (1914–1974)

 

Odkazy

 

Stavitelé a zedničtí mistři

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Tachlovice 22, fol. 30 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Tachlovice 31, fol. 85 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Unhošť 26, fol. 246 (manželka Milada – narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 373 (manželka Milada – úmrtí)

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice

Náhrobek na hostivickém hřbitově

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Hakl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003