Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

 

Tato stránka přináší přehled vybraných osobností se vztahem k Hostivici.

Seznam zahrnuje čestné občany města Hostivice, starosty Hostivice i Litovic, hostivické faráře od obnovy fary v roce 1734, ředitele hostivické školy a učitele, kteří zde působili déle než 5 let (zatím nejsou zařazeni učitelé, kteří nastoupili do roce 1950), místní osobnosti, po nichž jsou pojmenovány ulice (s výjimkou historických majitelů litovické tvrze), obecní kronikáře a další osobnosti.

Jsou zařazeny pouze osoby působící před rokem 2000.

 

Odkazy na přehledy osobností

 

Čestní občané města Hostivice

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

 

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

 

 

A

Arnold Štěpán (* 1912 – † 1970) – předseda MNV Hostivice v letech 1953–1960

 

B

Běhounková Marta (* 1914) – učitelka hostivické školy v letech 1941–1943 a 1948–1953

Benda František – hostivický katolický farář v letech 1994–1997

Bezděka Jan – hostivický katolický farář v letech 1815–1817

Bieglová Marie (* 1907) – učitelka hostivické školy v letech 1950–1962

Blätterbauer Karel (* 1941 – † 2000) – předseda MěNV Hostivice v letech 1981–1990

Boba Karel (* 1915 – † 1989) – hostivický katolický farář v letech 1971–1989

Bočinský František (* 1889) – učitel hostivické obecné školy v letech 1930–1947 a její ředitel v letech 1934–1935 a 1938–1947

Bohuslav Josef (* 1881) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1935–1938, zapisovatel cenných historických studií do hostivické obecní kroniky

Bouška Václav (* 1875 – † 1929) – dlouholetý jednatel spolku Hostivít a hostivický starosta v letech 1919–1923

Brázdová Marie (* 1913) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1946

Broul Josef (* 1906 – † 1943) – místopředseda fotbalového klubu SK Hostivice, štábní kapitán zpravodajského oddělení generálního štábu československé armády, za 2. světové války člen odbojové skupiny Balabán, Mašín a Morávek, zatčen a popraven v Berlíně

Burgr Antonín (* 1838 – † 1924) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1874–1877

Burgr Jaroslav (* 1872) – rolník v Litovicích, litovický starosta v letech 1916–1918 a předseda litovické správní komise v roce 1930

 

C

Cílková Františka (* 1907) – učitelka hostivické školy v letech 1929–1965, cvičitelka hostivického Sokola

 

Č

Čermák František (* 1899 – † 1964) – hostivický starosta v letech 1932–1937

Číška Václav – hostivický katolický farář v letech 1877–1888

Čížek Václav (* 1910 – † 2008) – litovický obecní tajemník, po sloučení obcí vedoucí úředník MNV, autor zápisů do obecní kroniky za roky 1950–1959

 

D

Drda Štěpán (* 1903 – † 1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, typograf jedné pražské tiskárny, popraven za odbojovou činnost

 

E

Eliáš Vojtěch – hostivický katolický farář v letech 1992–1994 a 1997–2000

 

F

Foyta Josef († 1850)– hostivický katolický farář v letech 1812–1814

Frantz Václav (* 1788 – † 1845) – učitel hostivické školy v letech 1834–1845

Frantz František (* 1838 – † 1910) – hostivický rodák, zahradník na zámku Kozel a významný archeolog

 

G

Geltner Alois (* 1863) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1917–1925

Geltner Jiří (* 1896) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1931–1941

Grim Jan N. († 1798)– hostivický katolický farář v letech 1773–1779

 

H

Haas Pavel – hostivický katolický farář v letech 1817–1850

Hájek Václav (* 1909 – † 1980) – hostivický katolický farář v letech 1939–1952

Hájková Marie (* 1897) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1933–1946

Hampejs Václav (* 1812 – † 1875) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1873–1874

Hautová Marta (* 1913) – učitelka hostivické měšťanské školy v letech 1936–1941

Havlůj Antonín (* 1841) – rolník a hostivický starosta v letech 1882–1888

Herda Antonín (* 1840) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1877–1878

Hlaváček Evžen (* 1934 – † 2006) – hostivický katolický farář v letech 1970–1971

Horáček Josef – učitel hostivické školy v letech 1817?–1834

Horák Miroslav (* 1920 – † 1998) – učitel hostivické školy v letech 1939–1940 a 1951–1980, ředitel této školy v letech 1978–1980

Horešovský František (* 1841 – † 1915) – rolník z Jenečka a obecní radní za Jeneček v letech 1871–1903, čestný občan obce Litovic (1903)

Hornerová Pavla (* 1898) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1923 a 1924–1928

Hošková Jindřiška (* 1925) – učitelka hostivické školy v letech 1948–1960

Hýblová Božena (* 1894) – učitelka ženských ručních prací na hostivických školách v letech 1923–1924 a 1927–1936

 

CH

Chaloupka Josef (* 1923 – † 1974) – hostivický katolický kaplan v letech 1947–1949 a administrátor v roce 1952

Chaloupka Ladislav (* 1922) – předseda MNV/MěNV Hostivice v letech 1964–1981

Chalupa František MVDr. (* 1936 – † 2007) – starosta města Hostivice v letech 1994–2002

Chalupa Karel (* 1891) – litovický starosta v letech 1923–1926 a 1927–1929

Chlupatý Josef (* 1855 – † 1909)– rolník a hostivický starosta v letech 1888–1892

Chlupatý Tomáš (* 1882 – † 1939) – rolník a hostivický starosta v letech 1913–1919

 

I

 

J

Jandera Josef (* 1896 – † 1945) – jednatel spolku Hostivít, předseda spolku Havlíček, starosta hostivického sboru dobrovolných hasičů a velitel kladenské okresní hasičské jednoty, v roce 1944 zatčen za činnost v odbojové skupině Svazu českého hasičstva, zemřel v koncentračním táboře v Terezíně

Janečková Zdeňka (* 1915) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1951

Janoušek Ferdinand (* 1895) – učitel hostivické obecné školy v letech 1921–1928

Javůrek Jaroslav (* 1887) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1947–1951

Jedlička Richard (* 1907) – učitel hostivické obecné školy v letech 1940–1945

Jindrová Ludmila (* 1898) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1934–1954

Jiránek František – učitel hostivické obecné školy v letech 1886–1897

Jupa Václav (* 1908) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1942–1969

Jupová Johanka (* 1916 – † 1991) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1938–1972

 

K

Kadera Jaroslav (* 1908) – obecní kronikář v letech 1964–1970

Kalina Matěj (* 1864) – hostivický starosta v letech 1928–1932

Kincl Robert (* 1857? – † 1909) – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1908

Klapka František – ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1920–1925

Klímová Marie (* 1906) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1932–1939

Korobejnikov Alexandr Jermilovič (* 1910 – † 1972) – plukovník takových vojsk I. ukrajinského frontu sovětské Rudé armády, čestný občan obce Hostivice (1945)

Koula František (* 1867 – † 1941) – hostivický obecní kronikář v letech 1929 až 1937

Koválik Peter (* 1921 – † 2010) – účastník bojů na východní frontě za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Kožušníková Růžena (* 1890 – † 1975) – učitelka hostivické školy v letech 1910–1957

Kramlová Milada (* 1898) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1922

Krátká Marie (* 1915) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1941–1971

Krátký Jaroslav (* 1906 – † 1986) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1940–1970 a 1976–1978

Krotil František († 1902) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1898–1902

Kříž z Rosenfeldu Norbert Jan N. Ignác Benedikt – hostivický katolický farář v letech 1734–1739

Kubát Adolf (* 1899) – učitel hostivické obecné školy v letech 1929–1941

Kubešová Emilie – učitelka hostivické obecné školy v letech 1897–1909

Kubr František (* 1855 – † 1941)– rolník a hostivický starosta v letech 1892–1913

Kverka Miroslav (* 1932) – učitel hostivické školy v letech 1954–1962, autor zápisu do obecní kroniky za rok 1960

Kýhos Josef (* 1908) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1945

 

L

Lang Bohuslav (* 1894 – † 1944) – účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

Linek František (* 1863 – † 1914) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1898–1903

Linek Josef (* 1813 – † 1857) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1851–1857

Linek Josef (* 1838 – † 1889) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1864–1870

 

M

Mansfeld Josef (* 1889) – ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1934–1941 a 1945–1950

Malík František (* 1882) – litovický starosta v letech 1929–1930

Mašín František (* 1844 – † 1894)– podučitel hostivické školy v letech 1865–1868

Mejtská Barbora – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1878–1896

Mejtský František (* 1836) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1877–1898

Melcr Josef (* 1858) – litovický starosta v letech 1919–1923

Metta Jan – hostivický katolický farář v letech 1753–1773

Mlčoch Leonard (* 1906) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1938–1945

Morávek Václav – podučitel hostivické školy v letech 1857–1865

 

N

Najman Jaroslav (* 1875) – litovický obecní strážník a písař v letech 1904–1913, poté hostivický obecní tajemník do roku 1937, v letech 1924–1928 hostivický obecní kronikář

Nedvěd Jindřich (* 1913) – učitel hostivické obecné školy v letech 1933–1934 a měšťanské školy v letech 1937–1941

Novák František (* 1897) – předseda MNV Hostivice v letech 1945–1953

Nováková Marie – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1896–1904

Novotný František (* 1834 – † 1895) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1882–1895

Novotný František (* 1912 – † 1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, za 2. světové války účastník komunistického odboje, umučen v koncentračním táboře Mauthausen

Novotný Jan (* 1859 – † 1938) – hostivický katolický farář v letech 1909–1937

Novotný Josef – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1870–1873

Novotný Ladislav (* 1870 – † 1911) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1903–1909 a 1911

 

O

 

P

Pachman Jaroslav (* 1897 – † 1974) – předseda MNV Litovice v letech 1946–1949, významný představitel družstva Dělnický dům

Pára Vladimír (* 1918 – † 1983) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Paroulková Pavlína (* 1934) – učitelka hostivické školy v letech 1958–1979, obecní kronikářka v letech 1961–1963

Pařez Josef (* 1921 – † 2007) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Pechlát František (* 1875) – učitel hostivické obecné školy v letech 1911–1929, aktivní člen hostivického Sokola, autor pamětní desky F. J. Pelzovi

Pěkná Marie (* 1890) – učitelka ručních prací na hostivických školách v letech 1945–1950

Pěkný František (* 1891) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1946, zatímní ředitel této školy v letech 1941–1945

Pelz František Josef (* 1848 – † 1922) – učitel hostivické obecné školy v letech 1873–1874 a 1885–1911, aktivní člen hostivického Sokola, hudební skladatel, autor skladby Lví silou

Pelzová Jaroslava (* 1876) – učitelka ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1904–1927

Pergl Jiří Ing. (* 1925 – † 2015) – divadelní ochotník, městský kronikář v letech 1991–2001

Pergl Ludvík (* 1898 – † 1954) – litovický obecní kronikář ve 30. a 40. letech 20. století, litovický obecní knihovník

Pexa Ladislav (* 1911) – učitel hostivické obecné školy v letech 1939–1945, člen Bendlu a hudebního kroužku Sokola

Pilecká Anna (* 1913) – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1933–1939

Píša Emil – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1903

Počkay Václav (* 1880) – učitel hostivické obecné školy v letech 1910–1919

Polánková Anna (* 1915) – učitelka hostivické školy v letech 1940–1954

Procházka Josef – hostivický katolický farář (administrátor) v letech 1850–1851, pozdější vikář, rodák z Hostivice

Prokvedl Antonín Ignác – hostivický katolický farář v letech 1740–1753

Protiva Rudolf (* 1908 – † 1949) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Příhoda Josef (* 1893) – hostivický starosta v letech 1938–1941

Pšenička Václav (* 1902 – † 1963) – předseda MNV Hostivice v letech 1960–1963, předtím předseda Sokola, je po něm pojmenován hostivický stadion

Ptáček František (* 1857 – † 1911) – hostinský na Břvích a litovický starosta v letech 1909–1911

Ptáček Josef – hostivický katolický kaplan v letech 1906–1914, autor Pamětí farní osady Hostivické

Ptáček Karel – učitel hostivické obecné školy v letech 1904–1911

 

R

Radina František (* 1915 – † 1968) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Rohlena Jiří (* 1794 – † 1876) – hostivický katolický farář v letech 1851–1876

 

Ř

 

S

Saifrt Alois st. (* 1876 – † 1955) – učitel hostivické obecné školy v letech 1897–1931, aktivní člen Sokola, divadelní ochotník, jednatel a později předseda hostivické odbočky Národní jednoty severočeské, hostivický obecní kronikář v letech 1937–1952

Saifrt Alois ml. (* 1918 – † 2000) – učitel hostivické školy v letech 1949–1978 a její ředitel v letech 1975–1978, cvičitel Sokola

Samec František (* 1879 – † 1943) – hostivický katolický kaplan a farář (administrátor) v letech 1937–1939

Sirůček Josef (* 1829 – † 1909) – hostivický katolický farář v letech 1888–1908, čestný občan obcí Hostivice i Litovice (1904)

Skydánková Hermína – učitelka hostivické obecní školy v letech 1913–1924

Sládek František – učitelský pomocník na hostivické škole v letech 1824–1832

Sobotka Václav (* 1858 – † 1898) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1895–1898

Stádník Antonínstarosta obce Hostivice někdy mezi roky 1849 a 1868

Stehlík Václav (* 1892) – hostivický starosta v letech 1923–1928 a předseda MNV Hostivice v roce 1945

Stehlíková Libuše (* 1901) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1931–1934 a 1937–1949

Studený Vladimír – hostivický katolický farář v letech 1952–1970

Suchoradský Jan (* 1852 – † 1915) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1903–1915

 

Š

Šafařík Josef – podučitel hostivické obecné školy v letech 1881–1886

Šestáková Eleonora – učitelka hostivické obecné školy v letech 1911–1920

Šimáček Antonín (* 1866 – † 1930) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1911–1916

Šimek František (* 1845) – učitel hostivické obecné školy v letech 1868–1877, zatímní řídící učitel této školy v letech 1874–1877, později jako řídící učitel v Úněticích rozprodával v Hostivici parcely z vyženěných pozemků u nádraží

Špaček Jan († 1905) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1878–1882

Šrámek Miloš (* 1914 – † 1998) – učitel hostivické školy v letech 1938–1975 a její ředitel v letech 1950–1975, spisovatel a amatérský fotograf, znalec hostivické historie, kronikář města Hostivice v letech 1970–1990

Študent Václav (* 1917 – † 1942) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Švec Václav (* 1915 – † 1986) – radiotelegrafista a palubní střelec 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

 

T

Tampír Karel (* 1897) – předseda MNV Litovice v roce 1949

Tejnor Antonín (* 1895 – † 1976) – litovický starosta v letech 1930–1945

Tittelbachová Helena (* 1889 – † 1971) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1909–1910 a 1914–1932, aktivní členka Sokola

Tůma Jan (* 1813 – † 1874) – (řídící) učitel hostivické školy v letech 1838–1874

Trýb František – rolník a hostivický starosta v letech 1868–1882

 

U

Uhlík Antonín (* 1880) – učitel hostivické obecné školy v letech 1902–1903, 1911–1915 a 1919

Urban Augustin (* 1871) – ředitel spojené obecné a měšťanské školy v Hostivici v letech 1925–1933

 

V

Vacková Anna (* 1898) – učitelka hostivické školy v letech 1939–1945

Veis Karel († 1812) – hostivický katolický farář v letech 1779–1812

Veselý František – hostivický učitel, přísahu složil v roce 1796

Vlach Josef (* 1890) – předseda MNV Litovice v letech 1945–1946

Vlček Jan (* 1828) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1857–1864

Vlček Josef Václav (* 1851) – litovický rolník, občanský aktivista a jednatel čtenářsko-ochotnické jednoty Hostivít v roce 1870

Vlček Václav (* 1792 – † 1851) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1849–1851

 

W

Wagner Václav (* 1855 – † 1943) – podučitel hostivické školy v letech 1878–1881

Weinertová Milena – předsedkyně MěNV Hostivice v roce 1990

 

Z

Zpěváček Stanislav (* 1874) – litovický starosta v letech 1926–1927

Zpěváčková Anežka (* 1901) – učitelka hostivické školy v letech 1921–1958

Zvára Miroslav JUDr. (* 1925 – † 1996) – starosta města Hostivice v letech 1990–1994

 

Ž

 

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003