Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

 

Tato stránka přináší přehled vybraných osobností se vztahem k Hostivici.

Seznam zahrnuje čestné občany města Hostivice, starosty Hostivice i Litovic, hostivické faráře od obnovy fary v roce 1734, ředitele hostivické školy a učitele, kteří zde působili déle než pět let (zatím nejsou zařazeni učitelé, kteří nastoupili po roce 1950), lékaře, významné představitele spolkového života a ochotnického divadla, legionáře a účastníky vojenského odboje, vojáky zemřelé za první světové války, místní osobnosti, po nichž jsou pojmenovány ulice (s výjimkou historických majitelů litovické tvrze), obecní kronikáře a další osobnosti.

Jsou zařazeny pouze osoby působící před rokem 2000.

U osob narozených po roce 1930 kromě osob, u nichž je známo datum úmrtí, nejsou uváděny osobní údaje včetně rodinných vazeb jako u starších osobností.

 

Životopisy jednotlivých osobností jsou tvořeny a doplňovány postupně. Na zpracování některých se dosud nedostalo, u jiných doplnění údajů brání nedostatek pramenů. Některé prameny navíc nejsou zcela přesné. Pokud o některé osobnosti (např. Vašem příbuzném) máte další informace nebo zjistíte na těchto stránkách nepřesnost, klidně mi napište a údaje doplním či upravím. U osobností, kde toto chybí, uvítám rovněž jejich fotografie, podpisy a další dokumenty.

 

Odkazy na přehledy osobností

 

Čestní občané města Hostivice

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

 

 

Použité prameny

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ

 

 

 

A

Adamec Bohumil (1893–?) – italský legionář, rotmistr v hostivické vojenské zbrojnici

Anděl Josef (1906–1964) – člen MNV, významný člen katolických i jiných spolků

Anděl Karel (1881–1931) – člen hostivického obecního zastupitelstva, významný člen především katolických spolků

Arnold Josef (1886–1966) – starosta litovických hasičů

Arnold Pavel (1877–?) – významný člen mnoha spolků

Arnold Štěpán (1912–1970) – předseda MNV Hostivice v letech 1953–1960

 

B

Balík Tomáš (1890–1915) – oběť první světové války

Balík Václav (1888–1915) – oběť první světové války

Bartoš Josef (1808–1873) – starosta obce Hostivice někdy mezi roky 1849 a 1868

Bartoš Josef (1877–1956) – významný člen Sokola a Bendlu

Bartoš Josef (1911–?) – významný člen Sokola, divadelní ochotník

Běhounková Marta (1914–?) – učitelka hostivické školy v letech 1941–1943 a 1948–1953

Benda František – hostivický katolický farář v letech 1994–1997

Benda Josef (1890–?) – voják (rotmistr), významný člen Sokola, divadelní ochotník

Bereiter Bedřich (1912–?) – předseda Sportovního klubu Hostivice v roce 1940

Bereiter Leo (1884–1964) – předseda Sportovního klubu Hostivice v letech 1934–1936

Bezděka Jan – hostivický katolický farář v letech 1815–1817

Bieglová Marie (1907 – po 1962) – učitelka hostivické školy v letech 1950–1962

Bílek Antonín (1887–1965) – předseda železničních zřízenců

Bílek Václav (1889–1937) – ruský legionář, školník

Bílek Václav (1915–?) – školník, fotbalista

Bílková Eva – viz Saifrtová Eva

Biskup Karel (1893–?) – litovický rodák, ruský legionář

Blätterbauer Karel (1912–1989) – ředitel okresního průmyslového podniku, významný člen řady spolků, divadelní ochotník

Blätterbauer Karel (1941–2000) – předseda MěNV Hostivice v letech 1981–1990

Boba Karel (1915–1989) – hostivický katolický farář v letech 1971–1989

Bobek Emanuel (1872–1915) – oběť první světové války

Boček Vincenc (1894–?) – litovický baráčník

Bočinský František (1889–1949) – učitel hostivické obecné školy v letech 1930–1947 a její ředitel v letech 1934–1935 a 1938–1947, významný člen hostivického Sokola a červeného kříže

Bohuslav Josef (1881–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1935–1938, zapisovatel cenných historických studií do hostivické obecní kroniky

Bohuslávek František (1891–1915) – oběť první světové války

Bok Antonín (1702–1772) – učitel hostivické školy v letech 1733–1772

Bok Bernard (1656–1733) – učitel hostivické školy v letech 1715–1733

Bok Theobald (1744–1795) – učitel hostivické školy v letech 1772–1792

Bouška Josef (1770–1840) – učitel hostivické školy v letech 1796–1802, dlouholetý učitel v Lidicích

Bouška Václav (1875–1929) – hostivický starosta v letech 1919–1923, významný člen spolku Hostivít

Bratrych Karel (1902–1980) – divadelní ochotník, hudebník

Brázdová Marie (1913–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1946

Brodecký Antonín (1886–?) – oběť první světové války

Broul Josef (1906–1943) – účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

Broulová Soňa (1932–?) – divadelní ochotnice

Bukvička Antonín (1875–1914) – hostivický rodák, oběť první světové války

Bukvička Josef (1887–1915) – hostivický rodák, oběť první světové války

Burgr Antonín (1838–1924) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1874–1877

Burgr Jaroslav (1872–1943) – rolník v Litovicích, litovický starosta v letech 1916–1918 a předseda litovické správní komise v roce 1930

 

C

Cihlář Josef – významný člen Sokola, divadelní ochotník

Cílková Františka (1907–?) – učitelka hostivické školy v letech 1929–1965, cvičitelka hostivického Sokola

Cintl František (1891–1915) – oběť první světové války

 

Č

Částka Václav (1892–1949) – francouzský legionář

Čermák František (1899–1964) – hostivický starosta v letech 1932–1937

Čermák Jaroslav (1875–1942) – člen hostivického obecního zastupitelstva

Čermák Jaroslav (1917–1980) – člen MNV

Čermák Josef (1857–1936) – člen hostivického obecního zastupitelstva, významný člen řady spolků

Čermák Josef (1890 – asi 1961) – divadelní ochotník

Čermák Josef (1893–1917) – oběť první světové války

Čermák Ladislav (1897–1917) – oběť první světové války

Čermák Matěj (1848–1930) – zakládající člen a činovník řady místních spolků

Černoch Josef (1909–?) – divadelní ochotník

Černoch Vilém (1897–1978) – účastník druhého odboje

Černý Jan (1900–?) – divadelní ochotník

Číška Václav – hostivický katolický farář v letech 1877–1888

Čížek František (1899–?) – divadelní ochotník

Čížek Václav (1910–2008) – litovický obecní tajemník, vedoucí úředník MNV Hostivice, ředitel Komunálních služeb Hostivice, autor zápisů do obecní kroniky za roky 1950–1959

Čížková Věra – divadelní ochotnice

 

D

David Adolf – hostivický poštmistr, významný člen Sokola

Denebír Václav – předseda jednoty železničních zřízenců

Diviš František (1882–1933) – francouzský legionář

Dlabač Antonín (1833–1895) – stavitel v Hostivici

Dlabač Ladislav – významný člen Sokola

Doksanský Václav – litovický baráčník, včelař a zahrádkář

Doležal Josef – divadelní ochotník

Doubrava Antonín (1895–?) – litovický baráčník

Drda Štěpán (1903–1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, typograf, popraven za odbojovou činnost

Drnek Václav (1868–1931) – stavitel v Hostivici

Dusík Karel (1887–?) – ruský a francouzský legionář

Dušek František (1867–1918) – oběť první světové války

Dvořák Jan (1888–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Dvořák Václav (1886–?) – hostivický rodák, za 1. světové války legionář cizinecké legie

 

E

Eliáš Vojtěch – hostivický katolický farář v letech 1992–1994 a 1997–2000

 

F

Fiala František – člen Bendlu, divadelní ochotník

Fiala Jan – správce osvětové besedy

Fiala Josef (1899–?) – hostivický rodák, italský legionář

Figar Štěpán – přednosta železniční stanice Hostivice, divadelní ochotník

Filipi Jan (1879–1915) – správce šroubárny, oběť první světové války

Fišer Josef (1892–1915) – oběť první světové války

Fišer Karel (1894–1915) – oběť první světové války

Fogl František (1897–?) – italský legionář

Fousek Alois (1896–?) – válečný poškozenec

Fousek František (1881–1915) – oběť první světové války

Fousek Václav (1879–?) – významný člen řady spolků

Foyta Josef (?–1850) – hostivický katolický farář v letech 1813–1814

Frantz František (1838–1910) – hostivický rodák, zahradník na zámku Kozel a významný archeolog

Frantz Václav (1788–1845) – učitel hostivické školy v letech 1834–1845

Fridrich Karel – divadelní ochotník

Fridrichová Marie – divadelní ochotnice

 

G

Geltner Alois (1863–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1917–1925

Geltner Jiří (1896–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1931–1941

Grim Jan (?–1798) – hostivický katolický kaplan v letech 1756–1768 a farář v letech 1773–1779

 

H

Haas Pavel – hostivický katolický farář v letech 1817–1850

Hacker František – významný člen Sokola

Hájek Bohumil (1896–?) – litovický baráčník

Hájek Emanuel – litovický baráčník

Hájek Jaroslav (1897–1951) – ruský legionář

Hájek Václav (1909–1980) – hostivický katolický farář v letech 1939–1952

Hájková Marie (1897–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1933–1946

Hakl Antonín (1883–1974) – stavitel v Hostivici, činovník mnoha místních spolků

Hakl Karel (1894–1961) – významný člen spolku Bendl

Hakl Karel Ing. (1914–?) – stavební inženýr, člen rady MNV Hostivice

Hampejs Václav (1812–1875) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1873–1874

Hanzlík Antonín – předseda jednoty železničních zřízenců

Hanzlík František (1885–1914) – oběť první světové války

Hanzlík Pavel (1882–?) – rodák z Hostivice, ruský legionář

Hanzlík Václav (1891–1950) – ruský legionář

Hásek Karel – divadelní ochotník

Hašek Tomáš – litovický baráčník

Hautová Marta (1913–?) – učitelka hostivické měšťanské školy v letech 1936–1941

Havel Theodor – litovický baráčník a hasič

Havlůj Antonín (1841–?) – rolník a hostivický starosta v letech 1882–1888

Havlůj František (1875–1915) – oběť první světové války

Heim Jan – továrník

Heimová Eliška – členka spolku Bendl

Herzog Heřman (1776–1913) – chirurg tachlovického panství v Jenečku v letech 1802–1813

Herzog Jan Petr (1728–1802) – chirurg tachlovického panství v Jenečku nejméně v letech 1776–1802

Herda Antonín (1840–?) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1877–1878

Himl Josef (1874–1917) – oběť první světové války

Himl Václav (1886–1914) – oběť první světové války

Hlaváček Evžen (1934–2006) – hostivický katolický farář v letech 1970–1971

Hofman František (?–1979) – náčelník Sokola, divadelní ochotník

Holeček Antonín – litovický baráčník

Holopírek Václav – divadelní ochotník

Horáček Josef (1779–1849) – učitel hostivické školy v letech 1817–1834

Horák Miroslav (1920–1998) – učitel hostivické školy v letech 1939–1940 a 1951–1980, ředitel této školy v letech 1978–1980

Horešovský František (1841–1915) – rolník v Jenečku a obecní radní za Jeneček v letech 1871–1903, čestný občan obce Litovic (1903)

Horešovský František (1895–1915) – oběť první světové války

Horešovský Josef (1865–1938) – rolník v Jenečku, radní spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Horešovský Josef (1896–?) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Horešovský Václav – divadelní ochotník

Hornerová Pavla (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1923 a 1924–1928

Hošková Jindřiška (1925–?) – učitelka hostivické školy v letech 1948–1960

Houba Hugo MUDr. (1887–1964) – lékař, náměstek hostivického starosty, významný člen Sokola

Houška Karel – významný člen Sokola

Hrdlička Bohumil – dlouholetý starosta litovických hasičů

Hron Václav – učitel hostivické školy v letech 1837–1838

Hroník Antonín – litovický baráčník

Hurt Václav (1921–?) – divadelní ochotník

Husová Anna MUDr. – dětská lékařka zdravotního střediska v Hostivici nejméně v letech 1971–1985

Hýblová Božena (1894–?) – učitelka ženských ručních prací na hostivických školách v letech 1923–1924 a 1927–1936

 

CH

Chaloupka Josef (1923–1974) – hostivický katolický kaplan v letech 1947–1949 a administrátor v roce 1952

Chaloupka Ladislav (1922–1985) – předseda MNV/MěNV Hostivice v letech 1964–1981

Chalupa František MVDr. (1936–2007) – starosta města Hostivice v letech 1994–2002

Chalupa Karel (1891–?) – litovický starosta v letech 1923–1926 a 1927–1929

Chalupa Matěj (1895–1917) – oběť první světové války

Chalupa Václav (1900–?) – významný člen řady spolků

Chlupatý Josef (1856–1909) – rolník a hostivický starosta v letech 1888–1892

Chlupatý Tomáš (1882–1939) – rolník a hostivický starosta v letech 1913–1919

Chochola Rudolf (1896–?) – italský legionář, četník

Chrastný Josef – ruský legionář, velitel vojenské zbrojnice v Hostivici, významný člen Sokola

 

I

Ibl Antonín (1847–1921) – mistr kovářský, první předseda Hostivíta, velitel a starosta hostivických hasičů

Ibl Antonín (1892–?) – ruský legionář, včelař

Ibl Josef (1884–1914) – oběť první světové války

Ineman Karel – kovodělník, významný člen spolků

 

J

Jabůrek František – předseda spolku chovatelů

Jakl Vojtěch – významný sociální demokrat

Jakovec Antonín – divadelní ochotník

Jandera Josef (1896–1945) – jednatel spolku Hostivít, předseda spolku Havlíček, starosta hostivického sboru dobrovolných hasičů a velitel kladenské okresní hasičské jednoty, v roce 1944 zatčen za činnost v odbojové skupině Svazu českého hasičstva, zemřel v koncentračním táboře v Terezíně

Jandusová Antonie – významná členka Sokola

Janečková Zdeňka (1915–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1940–1951

Janoušek Ferdinand (1895–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1921–1928, italský legionář

Javůrek Jaroslav (1887–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1947–1951

Jedlička Richard (1907–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1940–1945

Jež Jan (1898–1980) – významný členy řady spolků

Jindrová Ludmila (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1934–1954

Jiránek František – učitel hostivické obecné školy v letech 1886–1897

Jugl Antonín (?–1917) – hodinář, významný člen Sokola

Jupa Václav (1908–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1942–1969

Jupová Johanka (1916–1991) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1938–1972

Jurásek Adolf (1904–?) – litovický baráčník

Justa Jaroslav (1902­–?) – obchodník, zastupitel

Justa Jaroslav (1929–1976) – divadelní ochotník

 

K

Kácl Josef (1889–?) – ruský legionář

Kácl Karel (1895–1915) – oběť první světové války

Kácl Štěpán (1893–1915) – oběť první světové války

Kacovská Aloisie (1893–?) – divadelní ochotnice

Kadera Jaroslav (1908–1990) – obecní kronikář v letech 1964–1970

Kadeřábek Václav – kapelník

Kafka Antonín – litovický živnostník, člen řady spolků

Kalina Matěj (1864–?) – hostivický starosta v letech 1928–1932

Kalina Štěpán (1896–1916) – oběť první světové války

Kalina Václav (1889–?) – ruský legionář

Kapalín Václav – rychtář hostivických baráčníků

Kaplánek Josef (1903–1976) – významný člen Sokola, hudebník

Karlík Antonín (1874–1938) – italský legionář

Kincl Robert (1857? –1909) – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1908

Klapka František – ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1920–1925

Kliment František – divadelní ochotník

Klímová Marie (1906–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1932–1939

Knotek Václav (1894–?) – hostivický rodák, italský legionář

Kocourek Jiří (1922–?) – divadelní ochotník

Kocourek Stanislav (1889–1970) – pekař, italský legionář, litovický baráčník

Kohoutek Jan (1868–1947) – člen hostivického zastupitelstva, významný člen Sokola

Kohoutek Josef Ing. (1905–1965) – významný člen Sokola

Kohoutek Karel (1898–1961) – významný člen Sokola

Kopejtko Antonín – hostinský, fotbalista

Korbel František – litovický obecní strážník, baráčník

Korbelová Marie MUDr. (?–1986) – obvodní lékařka zdravotního střediska v Hostivici v letech 1952–1977

Korobejnikov Alexandr Jermilovič (1910–1972) – plukovník takových vojsk I. ukrajinského frontu sovětské Rudé armády, čestný občan obce Hostivice (1945)

Kostříž Josef (1887) – významný člen litovických hasičů

Kotva František (1892–?) – ruský legionář

Kotva Josef (1884–1914) – oběť první světové války

Kotva Václav (1889–1915) – oběť první světové války

Koula František (1867–1941) – hostivický obecní kronikář v letech 1929 až 1937

Koválik Peter (1921–2010) – účastník bojů na východní frontě za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Kozák Josef (1865–1927) – rolník, předseda Národní jednoty severočeské

Kozlová Jana (1949–?) – ředitelka mateřské školy v letech 1982–2008

Kožušníková Růžena (1890–1975) – učitelka hostivické školy v letech 1910–1957

Krajcrová Marie – divadelní ochotnice

Král Ladislav (1899–1918) – oběť první světové války

Kramlová Milada (1898–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1917–1922

Krása Jan (1893–?) – italský legionář

Krátká Marie (1915–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1941–1971

Krátký Jaroslav (1906–1986) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1940–1970 a 1976–1978

Krotil František (1844–1902) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1898–1902

Krsička František – divadelní ochotník, myslivec

Krsičková Věra – divadelní ochotnice

Křikava Ladislav (1889–1916) – břevský rodák, oběť první světové války

Křikava Václav (1897–1919) – oběť první světové války

Křivánková Jiřina (1920–1995) – divadelní ochotnice

Kříž Antonín (1876–1915) – oběť první světové války

Kříž z Rosenfeldu Norbert Jan N. Ignác Benedikt – hostivický katolický farář v letech 1734–1739

Kubát Adolf (1899–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1929–1941

Kubec Otakar (1896–1918) – oběť první světové války

Kubešová Emilie – učitelka hostivické obecné školy v letech 1897–1909

Kubišta Jaroslav (1883–1956) – významný člen spolků, divadelní ochotník, člen hostivické obecní rady

Kubišta Vlastimil (1920–1995) – divadelní ochotník, fotbalista, člen rady MNV

Kubr Antonín – litovický obchodník a člen spolku Hostivít

Kubr František (1855–1941) – rolník a hostivický starosta v letech 1892–1913

Kubr František (1894–?) – oběť první světové války

Kubr František (1894–1989) – Sokol, včelař

Kučera Jaroslav (1907–1990) – významný člen Sokola, divadelní ochotník, účastník druhého odboje

Kučera Josef (1922–?) – divadelní ochotník

Kučera Karel (1924–1989) – hudebník

Kučera Ladislav (1888–?) – komunista

Kučera Štěpán (1885–?) – ruský legionář

Kučerová Bohumila – viz Tejnorová Bohumila

Kučerová Božena (1912–1992) – významná členka Sokola, divadelní ochotnice

Kuzdas František – litovický baráčník

Kverka Miroslav (* 1932) – učitel hostivické školy v letech 1954–1962, autor zápisu do obecní kroniky za rok 1960

Kýhos Josef (1908–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1945

Kyzlink Karel – litovický baráčník

 

L

Lang Bohuslav (1894–1944) – účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

Langer Leo (1902–1963) – vedoucí spořitelny, člen MNV, významný člen Sokola

Langová Marie (1894–1945) – účastnice druhého odboje, oběť nacistického teroru

Lánský Antonín (1891–?) – divadelní ochotník

Leffler Bedřich (1885–1920) – oběť první světové války

Lenoch Zdeněk (1922–?) – divadelní ochotník

Lhoták Václav (1896–?) – ruský legionář

Lhotský Jiří – litovický baráčník

Linek František (1863–1914) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1898–1903

Linek Josef (1813–1857) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1851–1857

Linek Josef (1838–1901) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1864–1870

 

M

Mach Bohumil (1902–?) – významný člen Sokola

Mach Rudolf – významný člen Sokola

Makeš Kamil (1891–1952) – litovický rodák, ruský a francouzský legionář

Malaník Václav (1894–?) – ruský legionář, voják působící v Hostivici

Malík František (1882–?) – litovický starosta v letech 1929–1930

Malík Václav (1884–?) – oběť první světové války

Malý Jan – učitel hostivické školy v roce 1837

Mansfeld Josef (1889–1969) – ruský legionář, ředitel hostivické měšťanské školy v letech 1934–1941 a 1945–1950

Mašín František (1844–1894) – podučitel hostivické školy v letech 1865–1868

Matějka Václav (1888–1914) – oběť první světové války

Matoušek Josef (1892–1914) – oběť první světové války

Mejtská Barbora – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1878–1896

Mejtský František (1836–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1877–1898

Melcr Antonín (1879–1918) – oběť první světové války

Melcr Josef (1858–1942) – litovický starosta v letech 1919–1923

Melzer Josef (1890–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Mertz Kryštof (*1710–1782) – chirurg tachlovického panství v Litovicích, v Hostivici a v Jenči nejméně v letech 1751–1782

Metta Jan – hostivický katolický farář v letech 1753–1773

Míšek Václav – šachista

Mlčoch Leonard (1906–?) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1938–1945

Mokrá Marie (1894–?) – významná členka Sokola

Mokrý František (1891–1915) – oběť první světové války

Mokrý Rudolf (1888–1915) – oběť první světové války

Mölzer Antonín (1888–?) – oběť první světové války

Morávek Václav – podučitel hostivické školy v letech 1857–1865

Morštejn Josef (1893–1979) – ruský legionář, komunistický funkcionář

Mráz Antonín – obchodník

Mrnka Rudolf – významný člen Sokola

 

N

Nachtmann Antonín (1849–1911) – významný člen podpůrných spolků, divadelní ochotník

Najman Jaroslav (1875–?) – litovický obecní strážník a písař v letech 1904–1913, poté hostivický obecní tajemník do roku 1937, v letech 1924–1928 hostivický obecní kronikář, italský legionář

Najmanová Anna (1901–?) – panímaminka litovických baráčníků

Náprstek Josef – litovický opoziční zastupitel

Nebáznivý Bohumilvládní komisař v obci Hostivice v letech 1937–1938

Nedbal Karel (1919–?) – divadelní ochotník

Nedvěd Jindřich (1913–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1933–1934 a měšťanské školy v letech 1937–1941

Němec František (1901–?) – předseda správní komice obce Hostivice v letech 1942 až 1944

Nerad Karel (1857–1932) – majitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

Nerad Miroslavmajitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

Neužil Josef – zahrádkář a chovatel

Nohejl Josef – významný člen spolků

Nohejl Oldřich (1899–?) – holič, divadelní ochotník

Nováček Jan – fotbalista, četnický strážmistr

Novák Antonín (1909–1982) – správce osvětové besedy

Novák Antonín (1917–?) – velitel litovických hasičů

Novák Emil (1885–1918) – oběť první světové války

Novák František (1897–1963) – předseda MNV Hostivice v letech 1945–1953

Novák Jiří (1923–?) – divadelní ochotník

Novák Josef – litovický baráčník

Novák Václav (1887–?) – litovický baráčník

Nováková Marie – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1896–1904

Novotný Antonín (1892–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Novotný František (1834–1895) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1882–1895

Novotný František (1912–1941) – sekretář fotbalového klubu SK Hostivice, za 2. světové války účastník komunistického odboje, umučen v koncentračním táboře Mauthausen

Novotný Jan (1859–1938) – hostivický katolický farář v letech 1909–1937

Novotný Josef – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1870–1873

Novotný Josef (1881–1953) – ruský legionář

Novotný Karel (1914–1970) – divadelní ochotník

Novotný Ladislav (1870–1911) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1903–1909 a 1911

Nykles Václav (1892–1978) – hostivický rodák, ředitel školy v Kněževsi

 

O

 

P

Pacovský Antonín (1897–1955) – rychtář břevských baráčníků

Pachman Jaroslav (1897–1974) – předseda MNV Litovice v letech 1946–1949, významný představitel družstva Dělnický dům

Pachman Václav – člen komunistických spolků

Pára Ferdinand – pekař

Pára Vladimír (1918–1983) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Paroulková Pavlína (1934) – učitelka hostivické školy v letech 1958–1979, obecní kronikářka v letech 1961–1963

Pařez Josef (1921–2007) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice (2006)

Pátek Jan – člen výboru Národní jednoty severočeské

Patroch Bohumil – jednatel Národní jednoty severočeské

Pavel Karel – člen spolků

Pechlát František (1875 – po 1938) – učitel hostivické obecné školy v letech 1911–1929, aktivní člen hostivického Sokola, autor pamětní desky F. J. Pelzovi

Pěkná Marie (1890–1963) – učitelka ručních prací na hostivických školách v letech 1945–1950

Pěkný František (1891–1949) – učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939–1946, zatímní ředitel této školy v letech 1941–1945

Pelc Jiří (1923–2019) – účastník druhého odboje

Pelc Josef (1851–1928) – obchodník v Hostivici, předseda Hostivíta, významný člen Sokola

Pelcová Jindřiška (1928–2002) – ředitelka hostivické mateřské školy v letech 1953–1984

Pelz František Josef (1848–1922) – učitel hostivické obecné školy v letech 1873–1874 a 1885–1911, aktivní člen hostivického Sokola, hudební skladatel, autor skladby Lví silou

Pelzová Jaroslava (1876–?) – učitelka ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1904–1927

Pergl Jiří Ing. (1925–2015) – divadelní ochotník, městský kronikář v letech 1991–2001

Pergl Ludvík (1898–1954) – litovický obecní kronikář ve 30. a 40. letech 20. století, litovický obecní knihovník

Perglová Libuše (1923–1991) – divadelní ochotnice

Peřinová Růžena – viz Kožušníková Růžena

Peška František – starosta hostivických hasičů

Petkov Georgij MUDr. – obvodní lékař zdravotního střediska v Hostivici v letech 1958–1991

Petr Bohumil (1890–1915) – oběť první světové války

Petřík Matěj (1892–?) – litovický rodák, ruský legionář

Pexa Ladislav (1911–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1939–1945, člen Bendlu a hudebního kroužku Sokola

Pilecká Anna (1913–?) – učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1933–1939

Píša Alois – hudebník

Píša Emil (1861–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1887–1903

Placák Josef (1895–1915) – oběť první světové války

Placák Václav (1892–?) – ruský legionář

Pleinerová Ivana PhDr., CSc. (1929–2022) – archeoložka, vedoucí záchranných archeologických výzkumů v Hostivici

Plos Josef (1893–1942) – ruský legionář

Počkay Václav (1880–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1910–1919

Polák Čestmír MUDr. (1877–?) – lékař v Hostivici v letech 1909 až 1910

Polánková Anna (1915–?) – učitelka hostivické školy v letech 1940–1954

Polívka Bernard – krejčí

Polívka František – litovický baráčník

Port Josef (1896–1916) – oběť první světové války

Pospíšil Alois – kovodělník

Potůček Josef (1884–?) – oběť první světové války

Prchal Jaromír (1872–?) – hostinský v Litovicích

Prchal Karel (1907–?) – hostinský v Litovicích

Prchal Slavomír (1897–1917) – oběť první světové války

Procházka František (1850–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1871–1873, 1877–1878 a 1879–1881)

Procházka František (1895–1915) – oběť první světové války

Procházka Jiří – divadelní ochotník

Procházka Josef – hostivický katolický farář (administrátor) v letech 1850–1851, pozdější vikář, rodák z Hostivice

Prokop Jan – divadelní ochotník

Prokvedl Antonín Ignác – hostivický katolický farář v letech 1740–1753

Protiva Rudolf (1908–1949) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Příhoda Josef (1893–?) – hostivický starosta v letech 1938–1941

Pšenička Václav (1902–1963) – předseda MNV Hostivice v letech 1960–1963, předtím předseda Sokola, je po něm pojmenován hostivický stadion

Pšeničková Jindřiška – viz Pelcová Jindřiška

Pšeničková Marie (1908–1979) – divadelní ochotnice

Ptáček František (1858–1911) – hostinský na Břvích a litovický starosta v letech 1909–1911

Ptáček Josef – hostivický katolický kaplan v letech 1906–1914, autor Pamětí farní osady Hostivické

Ptáček Josef – divadelní ochotník

Ptáček Karel – učitel hostivické obecné školy v letech 1904–1911

Pulec Zdeněk – litovický baráčník

Pušman Josef – zahrádkář

 

R

Rada Jan – učitel hostivické školy v letech 1832–1836

Radina František (1915–1968) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Rameš Václav – pekař, člen řady spolků

Ransdorf František (1866–1947) – pokladník družstva Dělnický dům

Ráž Zdeněk – divadelní ochotník

Reich Jindřich (1895 – po 1965) – divadelní ochotník, litovický baráčník

Roháč Josef – hostivický katolický kaplan

Rohlena Jiří (1794–1876) – hostivický katolický farář v letech 1851–1876

Rochus Josef (1876–1915) – oběť první světové války

Rochus Metoděj (1885–?) – významný člen křesťansko-sociálního spolku

Rosenblüh František (1794–1853) – lékař tachlovického panství v Litovicích v letech 1829–1853

Roubal Bohumír – učitel

Rys Václav (1898–1918) – oběť první světové války

Ryska Jindřich (1894–1960) – významný člen litovických hasičů, ruský legionář

Ryska Stanislav (1915–?) – významný člen litovických hasičů

 

Ř

Řečínský Emanuel – litovický baráčník

Řeháková Františka – viz Cílková Františka

Řehoř Josef – starosta litovických hasičů

 

S

Saifrt Alois (1876–1955) – učitel hostivické obecné školy v letech 1897–1931, aktivní člen Sokola, divadelní ochotník, jednatel a později předseda hostivické odbočky Národní jednoty severočeské, hostivický obecní kronikář v letech 1937–1952

Saifrt Alois (1918–2000) – učitel hostivické školy v letech 1949–1978 a její ředitel v letech 1975–1978, cvičitel Sokola

Saifrt Josef (1906–1985) – významný člen Sokola, hudebník

Saifrt Stanislav (1908–?) – významný člen Sokola

Saifrtová Alena – divadelní ochotnice

Saifrtová Eva (1927–2004) – ředitelka litovické mateřské školy v letech 1953 až 1982

Saifrtová Růžena (1910–?) – divadelní ochotnice

Samec František (1879–1943) – hostivický katolický kaplan a farář (administrátor) v letech 1937–1939

Saparová Marie – divadelní ochotnice

Sirůček Josef (1829–1909) – hostivický katolický farář v letech 1888–1908, čestný občan obcí Hostivice i Litovice (1904)

Skydánková Hermína (1889–?) – učitelka hostivické obecní školy v letech 1913–1924

Sládek František – učitel hostivické školy v letech 1831–1832

Sláma Antonín (1893–1915) – oběť první světové války

Sláma Václav – kovodělník

Slámová Anna – rychtářka litovických baráčníků

Smutný Jan – významný člen spolků

Sobotka Václav (1858–1898) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1895–1898

Souček Jan (1899–?) – litovický rodák, italský legionář

Souček Josef (1894–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Soukal František (1891–1918) – oběť první světové války

Soukal Pavel (1899–?) – významný člen lidoveckých spolků

Soukal Václav (1893–1933) – významný člen lidoveckých spolků

Soukup Adolf (1876–1931) – ruský legionář

Soukup Jaroslav – divadelní ochotník

Soukup Josef (1889–1914) – oběť první světové války

Stádník Antonín (1818–1881) – starosta obce Hostivice kolem roku 1855

Staněk Antonín – továrník, majitel šroubárny Staněk a Ponec

Staněk Jan – člen MNV

Starý Matěj – oběť první světové války

Stehlík Josef – sociální demokrat

Stehlík Karel (1826–1911) – hostivický rodák, významný zemský úředník

Stehlík Václav (1892–?) – hostivický starosta v letech 1923–1928 a předseda MNV Hostivice v roce 1945

Stehlíková Libuše (1901–?) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1931–1934 a 1937–1949

Strašlipka František – předseda družstva Dělnický dům

Stříbrný Josef (1881–1916) – oběť první světové války

Studený Vladimír – hostivický katolický farář (administrátor) v letech 1952–1970

Suchoradský Jan (1852–1915) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1903–1915

Suchý Rudolf (1895–1984) – ruský legionář, významný člen Sokola

Sulan Jaroslav (1884–?) – ruský legionář, hostivický rolník

Svoboda Antonín (1896–?) – oběť první světové války

Svoboda Matěj (1895–?) – ruský legionář

Svobodová Blanka – divadelní ochotnice

Sýkora Bohuslav – významný člen Sokola

 

Š

Šafařík Josef (1859–?) – podučitel hostivické obecné školy v letech 1881–1886

Šafařík Josef (1906–1987) – hostivický rodák, katolický kněz v Peru

Šafařík Pavel (1833–1910) – stavitel v Hostivici

Šafařík Štěpán (1873–1918) – hostivický rolník, předseda Národní jednoty severočeské

Šantora Alois – významný člen lidových železničářů

Šebestík Jiří – divadelní ochotník

Šebestíková Hana – divadelní ochotnice

Šestáková Eleonora – učitelka hostivické obecné školy v letech 1911–1920

Šíma Antonín (1883–1914) – oběť první světové války

Šimáček Antonín (1866–1930) – rolník na Břvích a litovický starosta v letech 1911–1916

Šimek František (1845–1925) – učitel hostivické obecné školy v letech 1868–1877

Šimková Jana – divadelní ochotnice

Šimůnek Jan (1911–?) – divadelní ochotník

Šimůnek Jan PhMr. (?–1959) – lékárník

Šinágl Karel – významný člen litovických hasičů

Šípek Josef (1894–?) – ruský legionář, praporčík v hostivické zbrojnici

Škvor Josef – divadelní ochotník

Škvor Václav – kovodělník

Šlapánek František – litovický stavitel

Šmejkal Karel (1898–?) – ředitel hostivické obecné školy v letech 1951 až 1953, poté učitel asi do roku 1959

Šmíd František – významný člen spolků

Šoura Václav – litovický baráčník

Šourová Marie – litovický baráčník

Špaček František (1879–?) – hostivický rodák, ruský legionář

Špaček Jan (?–1905) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1878–1882

Špitálský František (1887–?) – ruský legionář

Šprock Gejza Michal – odborář

Šprunk Antonín (1867–1918) – holič, významný člen Sokola

Šrámek Miloš (1914–1998) – učitel hostivické školy v letech 1938–1975 a její ředitel v letech 1950–1975, spisovatel a amatérský fotograf, znalec hostivické historie, kronikář města Hostivice v letech 1970–1990

Šroubek Josef – litovický baráčník

Šroubek Karel – ruský legionář

Štajner Václav (1896–1945) – legionář (v seznamech nenalezen), oběť osvobozovacích bojů na konci druhé světové války

Študent Václav (1917–1942) – pilot 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

Šturc Václav (1858–1939) – litovický rodák, první předseda Komunistické strany Československa

Šustr Jan (1902–?) – divadelní ochotník

Šváb František (1882–?) – kovodělník

Švec Václav (1915–1986) – radiotelegrafista a palubní střelec 311. československé bombardovací peruti R. A. F. za 2. světové války, čestný občan města Hostivice in memoriam (2006)

 

T

Tampír Karel (1897–1973) – předseda MNV Litovice v roce 1949

Tampírová Jiřina – viz Křivánková Jiřina

Tampírová Věra (1926–?) – divadelní ochotnice

Tejnor Antonín (1895–1976) – litovický starosta v letech 1930–1945

Tejnor Antonín (1923–1997) – literární vědec

Tejnorová Bohumila (1927–?) – divadelní ochotnice

Tejnorová Marie (1899–1969) – divadelní ochotnice

Tejnská Magda – knihovnice

Tejnský Bohumil – listonoš, knihovník

Thoma Josef – významný člen Sokola

Tibitancl Josef – včelař

Tichý Jan (1889–1919) – oběť první světové války

Tittelbachová Helena (1889–1971) – učitelka hostivické obecné školy v letech 1909–1910 a 1914–1932, významná členka Sokola

Tomek Matěj (1871–1947) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Tomek Václav (1867–1947) – rolník v Jenečku, významný člen Sokola

Tomek Zdeněk (1915–?) – divadelní ochotník

Trávníček Richard (1876–1914) – oběť první světové války

Trhlín Alois – divadelní ochotník, šachista

Trnka Václav (1873–1915) – oběť první světové války

Trýb František (1827–1907) – rolník a hostivický starosta v letech 1868–1882

Trýb Josef (1881–1914) – oběť první světové války

Tůma Antonín (1855–1943) – hostivický rolník, školní dozorce, významný člen hasičského sboru i Sokola

Tůma Emanuel – litovický baráčník

Tůma Jan (1813–1874) – (řídící) učitel hostivické školy v letech 1838–1874

Tůma Karel – významný člen Sokola

Tůma Matěj (1819–?) – podučitel hostivické školy asi v letech 1846–1856

Tůma Matěj (1883–1960) – náměstek hostivického starosty, starosta Hostivické záložny, významný člen mnoha spolků, francouzský legionář

Tůma Viktor (1850–1882) – učitel hostivické školy asi v letech 1874–1882)

Tůmová Anežka – rychtářka litovických baráčníků

Tůmová Marie – viz Mokrá Marie

Tupý František (1912–?) – divadelní ochotník

Tvrdý Josef (1888–?) – rychtář břevských baráčníků

Týfa Alois – významný člen spolků

 

U

Uhlík Antonín (1880–?) – učitel hostivické obecné školy v letech 1902–1903, 1911–1915 a 1919

Umon František (1890–?) – oběť první světové války

Ungr Václav (1889–1915) – oběť první světové války

Urban Augustin (1871–1941) – ředitel spojené obecné a měšťanské školy v Hostivici v letech 1925–1933

 

V

Vacková Anna (1898–?) – učitelka hostivické školy v letech 1939–1945

Vágner Oldřich (1906–?) – předseda správní komise obce Hostivice v letech 1944–1945

Valtr František (1903–1945) – syndik břevských baráčníků

Váňa Jan (1896–?) – italský legionář

Vančura Václav Ing. (1920–1998) – divadelní ochotník

Vávra Jindřich (1886–1939) – hostivický rodák, ruský legionář

Vávra Jindřich (1907–?) – divadelní ochotník

Vávra Josef (1879–?) – ruský legionář

Vávra Václav (1895–1915) – oběť první světové války

Veigelt Josef – významný člen Sokola

Veis Karel (?–1812) – hostivický katolický farář v letech 1779–1812

Vendler František (1895–1917) – oběť první světové války

Verbíř Václav (1897–1917) – oběť první světové války

Veselý František (1755–1796) – hostivický učitel v letech 1795–1796

Veselý František (1864–?) – generál

Veselý Josef (1787–1832) – hostivický učitel v letech 1824–1830

Veselý Karel – hudebník

Vízner Tomáš (1887–1955) – rodák z Jenečka, ruský legionář, učitel na Rychnovsku a řídící učitel v Horních Počaplech

Vlach Bohumil (1894–?) – ruský legionář, komunista

Vlach Josef (1890–1963) – předseda MNV Litovice v letech 1945–1946

Vlasák Josef (1852–1925) – obchodník, významný člen Sokola

Vlček Bohumil (1876–1915) – oběť první světové války

Vlček Jan (1828–?) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1857–1864

Vlček Josef Václav (1851–1889) – litovický rolník, občanský aktivista a jednatel čtenářsko-ochotnické jednoty Hostivít v roce 1870

Vlček Václav (1792 –1851) – rolník v Litovicích a litovický starosta v letech 1849–1851

Vlček Václav (1877–1916 nebo 1917) – oběť první světové války

Vodehnal Antonín – významný člen spolku Havlíček

Vodolán František (1892–1961) – ruský legionář, hostivický obecní strážník

Vodolán Josef (1888–?) – ruský legionář

Vodolánová Hana (1936–2011) – divadelní ochotnice

Volf Josef (1896–1916) – oběť první světové války

Vrzal František (1892–?) – významný člen Bendlu, divadelní ochotník

 

W

Wagner Václav (1855–1943) – podučitel hostivické školy v letech 1878–1881

Weinertová Milena – předsedkyně MěNV Hostivice v roce 1990

Wernhauser Vilém (1905–1965) – divadelní ochotník, významný člen Sokola

 

Z

Zadák Jan (1887 – 1954) – majitel továrny na asfaltové lepenky v letech 1940 až 1948, předseda a mecenáš Sportovního klubu Hostivice

Zárybnický Karel (1913–?) – syndik břevských baráčníků

Závora Antonín (1879–1955)

Závora Václav (1912–?) – divadelní ochotník

Závorová Růžena – viz Saifrtová Růžena

Zelenková Kateřina (1845–1918) – porodní bába v Litovicích

Zicha František (1889–1937) – továrník, majitel armaturky

Zikl Václavbřevský rolník, významný člen Sokola

Zimák Miroslav Ing. (1913–?) – divadelní ochotník

Zimáková Mlada (1918­?) – divadelní ochotnice

Zounek Karel (1896–1918) – oběť první světové války

Zpěváček Stanislav (1874–1960) – litovický starosta v letech 1926–1927

Zpěváčková Anežka (1901 – po 1985) – učitelka hostivické školy v letech 1921–1958

Zvára Miroslav JUDr. (1925–1996) – starosta města Hostivice v letech 1990–1994

Zvára Vojtěch (1892–1978) – člen hostivické obecní rady

Zykán Josef – litovický zastupitel, významný člen řady spolků

 

Ž

Žemla Antonín (1901–1949) – velitel hostivických hasičů, pokladník MNV Hostivice

Žihla Antonín (1885–1961) – válečný poškozenec

 

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003