Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Zdeňka Janečková

 

 

Zdeňka Janečková

Rozená Pospíšilová, provdaná Janečková

* 28. 6. 1915 – †

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1940 až 1951

 

 

Zdeňka Janečková, rozená Pospíšilová, se narodila 28. června 1915 v Bratislavě. Obecnou i střední školu navštěvovala v Bratislavě. Po maturitě vstoupila na státní pedagogickou akademii v Bratislavě, kterou absolvovala 23. června 1936 s vyznamenáním. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala rovněž v Bratislavě 20. prosince 1938. Vyučovala jako výpomocná učitelka od 1. září 1936 na státních lidových školách v Bratislavě. 17. ledna 1939 se provdala za úředníka berního úřadu Arnošta Janečka. Učitelskou čekatelkou byla jmenována 1. dubna 1939 v Bratislavě. 25. srpna 1939 dána k dispozici okresnímu školnímu výboru v Kladně, který ji ustanovil učitelkou v Dušníkách (nyní část Rudné). Definitivní učitelkou se stala 20. srpna 1940 a 1. září 1940 nastoupila na hostivickou obecnou školu. Ve školním roce 1946/1947 obdržela mateřskou dovolenou. Naposledy v Hostivici učila ve školním roce 1950/1951, ale důvod jejího odchodu není zapsán.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Obecná škola Hostivice

Národní škola Hostivice

Učitelka (1940–1951)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Zdeňka Janečková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003