Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Emilie Kubešová

 

 

Emilie Kubešová

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1897 až 1909

 

Emilie (Emma) Kubešová, definitivní pod­učitelka při obecné škole dívčí v severním obvodu v Plzni, si sjednala výměnu místa s hostivickou podučitelkou Františkou Láblerovou. Do hosti­vické obecné školy nastoupila podle vynesení c. k. zemské školní rady 1. března 1897 a již 29. květ­na 1897 byla jmenována definitivní učitel­kou při této škole. Trvale učila ve 4. a 5. třídách, a to vždy ve třídě B, tedy dívčí. Od 18. února 1909 byla dlouhodobě nemocná (kromě období od 1. září do 7. října 1909) a k 1. září 1911 byla přeložena na dočasný odpočinek. Do hostivické školy se již nevrátila.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitelka (1897–1909)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Emilie Kubešová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003