Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Kýhos

 

 

Josef Kýhos

* 30. 9. 1908 – †

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939 až 1945

 

 

Josef Kýhos se narodil 30. září 1908 v Lužné u Rakovníka, kde též vychodil obecnou školu. V letech 1921–1928 studoval na státní reálce v Rakovníku a po skončení studií na této škole se podrobil externí doplňovací zkoušce na státním učitelském ústavu v Žatci. Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy vykonal v roce 1933, zkoušku z němčiny pro měšťanské školy v témže roce a zkoušku z francouzštiny v roce 1934 v Žatci. Roku 1935 se podrobil zkoušce způsobilosti pro měšťanské školy z III. odboru před zkušební komisí v Žatci.

Učitelskou dráhu zahájil 1. října 1932 na státní jednotřídní obecné škole v Dětani v tehdejším okrese Podbořany a po dvou měsících byl přidělen na obecnou školu v Podbořanech, exposituru v Letově. Od 1. září 1935 působil na měšťanské škole v Podbořanech. Po obsazení pohraničí vypomáhal v Lužné v úřadovně inspektora státních škol z Podbořan. Zemská školní rada ho převedla do okresu Kladno a okresní školní výbor jej jmenoval od 7. ledna 1939 na hostivickou měšťanskou školu jako přespočetného odborného učitele. Po odchodu Růženy Kožušníkové ze školy se 1. března 1939 stal zatímním odborným učitelem. V hostivické měšťanské škole strávil celou druhou světovou válku, pouze koncem října 1944 byl po lékařské prohlídce povolán jako totálně nasazený, ale již začátkem listopadu 1944 se vrátil jako nezpůsobilý k těžké práci. Po válce, před začátkem školního roku 1945/1946 se nechal přeložit do pohraničí.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Měšťanská (hlavní) škola Hostivice

Učitel (1939–1945)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Kýhos

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003