Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Náprstek

 

 

Josef Náprstek

* 29. 10. 1888 – †

Litovický opoziční zastupitel

 

Josef Náprstek se narodil 29. října 1888 v Libečově čp. 25 obchodníkovi Antonínu Náprstkovi a Kristýně rozené Růžičkové. V roce 1908 se s rodiči přestěhoval do Bubenče a v červnu 1921 se v Hostivici oženil s Jiřinou Kubrovou ze Středokluk, která od svých příbuzných získala litovický statek čp. 40. Tam pak rodina žila. Pracoval jako úředník cejchovního úřadu (cejchmistr).

Nepatřil k socialisticky smýšlejícím, proto se zapojil do činnosti Všeobčanského klubu spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, který sdružoval občany podobných názorů. Byl zde více let jednatelem a v roce 1937 předsedou. Za klub byl v roce 1927 zvolen do litovického obecního zastupitelstva. Profiloval se jako nesmiřitelný kritik vedení obce, ať již v čele stál komunista Karel Chalupa, nebo později národní socialista Antonín Tejnor. Napadal řadu přijatých usnesení a psal okresnímu úřadu řadu podnětů k přezkoumání činnosti litovické radnice. V důsledku protestů obec přišla o některé přislíbené státní subvence. Byl proto u ostatních stran velmi neoblíbený až nenáviděný. Ve volbách v letech 1930 a 1936 nekandidoval, ale byl vždy zmocněncem kandidátky všeobčanského klubu.

Dne 14. dubna 1939 byl suspendován z pozice úředníka cejchovního úřadu v Kladně z důvodu podezření, že nesprávně účtoval a odváděl cejchovní poplatky a neoprávněného přijímání darů od zákazníků. Vyšetřování případu bylo uzavřeno až v roce 1941 a poté Náprstek odešel do předčasné výslužby. Během války se měl živit pěstováním léčivých bylin na svých pozemcích v Litovicích.

Po druhé světové válce byl souzen podle malého dekretu prezidenta Edvarda Beneše pro podezření, že byl členem proněmecké Vlajky. Odsouzen nebyl, ale v očích místních byl vinen, takže mu MNV Litovice opakovaně odmítl vydat osvědčení o státní a národní spolehlivosti a byl mu zabaven majetek v Litovicích. Výměr o národní správě byl zrušen po několika Náprstkových odvoláních 11. dubna 1952.

Krátce po skončení války se odstěhoval do Drahovic u Karlových Varů, kde pracoval v prádelně svého zetě Otty Pokorného. Od roku 1953 žil v Přelouči a pracoval v tamních komunálních službách. Poté působil jako daňový referent v průmyslovém kombinátu v Přelouči a od roku 1955 byl vedoucím domovní správy v Přelouči.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen zastupitelstva (1927–1936)

 

Působení ve spolcích

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Jednatel (1927 a 1929–1935) a předseda (1937)

 

Účast ve volbách

 

Litovice 27. listopadu 1927 – 5. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – zvolen

Litovice 1. června 1930 – 2. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – zvolen

Litovice 6. prosince 1936 – 8. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Náprstek (* 11. 12. 1862 Libečov čp. 3 – †), obchodník v Libečově, později v Bubenči,
syn Františka Náprstka, domkáře a havíře v Libečově čp. 3, a Marie rozené Hokůvové z Braškova čp. 47

Matka: Kristina rozená Růžičková (* 17. 12. 1869 Bratronice čp. 56 – †),
dcera Josefa Růžičky, sedláka v Bratronicích čp. 56, a Veroniky rozené Kafkové z Braškova čp. 15

Rodiče oddáni 24. října 1887 v Bratronicích

 

Manželka

Svatba: 4. června 1921 Hostivice

Jiřina Kubrová (* 16. 4. 1899 Středokluky čp. 5 – †),

dcera Stanislava Kubra (* 8. 9. 1868 Středokluky čp. 5 – †), rolníka ve Středoklukách čp. 5,
syna Václava Kubra, rolníka ve Středoklukách čp. 5, a Marie rozené Novotné z Hostouně čp. 54,

a Marie rozené Špačkové (* 3. 7. 1870 Litovice čp. 40 – †),
dcery Jana Špačka, rolníka a obecního starosty v Litovicích čp. 40, a Marie rozené Jirátové ze Zbuzan čp. 6,

oddaných 13. května 1893 v Hostivici

 

Děti

Stanislav Náprstek

Irena Náprstková,
∞ 1. 9. 1945 Hostivice: Ota Pokorný, majitel prádelny v Drahovicích (nyní část Karlových Varů)

 

Bydliště

Litovice čp. 40 = Hostivice, Litovická čp. 660

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Železná 40, fol. 243 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 192 (svatba)

https://www.narodnikronika.cz/Listovat-kronikou/Muj-dedecek

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Náprstek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003