Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Marie Nováková

 

 

Marie Nováková

Učitelka ženských ručních prací na hostivické obecné škole v letech 1896 až 1904

 

Marie Nováková byla jmenována učitelkou ženských ručních prací (industriální učitelkou) na hostivické obecné škole vynesením c. k. okresní školní rady na Kladně z 28. prosince 1895 a nastoupila v lednu 1896. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně z 10. dubna 1904 byla ze služebních příčin jmenována industriální učitelkou na obecných školách v Úhonicích a v Jenči, takže si vlastně vyměnila místo s Jaroslavou Pelzovou.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitelka (1896–1904)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Marie Nováková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003