Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Marie Pěkná

 

 

Marie Pěkná

Rozená Černá, provdaná Pěkná

* 5. 2. 1890 – † 1. 11. 1963

Učitelka ručních prací na hostivických školách v letech 1945 až 1950

 

Marie Černá se narodila 5. února 1890 v Hnojnicích v bílinském okrese. Obecnou školu navštěvovala v Mostě a poté absolvovala měšťanskou školu a jednoroční učební kurz. Vyučila se šití a po složení tovaryšské zkoušky šila soukromě. Učila se také jeden rok vaření v Lounech. V roce 1920 se účastnila kurzu pro učitelky dívčích ručních prací a domácích nauk v Užhorodě na Podkapatské Rusi. Roku 1922 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy a roku 1924 pro měšťanské školy, obě v Praze. V Užhorodě složila roku 1924 zkoušku učitelské způsobilosti pro ukrajinské měšťanské školy. Působila od 1. září 1920 do 31. srpna 1928 na obecné a měšťanské škole ve Velkém Berezném a od 1. září 1928 do 4. listopadu 1938 na československé měšťanské škole v Mukačevě. Za působení ve Velkém Berezném se seznámila s učitelem Františkem Pěkným a v únoru 1924 se za něj v Mostě provdala.

Dne 4. listopadu 1938 po vídeňské arbitráži opustila Podkarpatskou Rus a byla ustanovena od 1. dubna 1939 na měšťanské škole v Chlumu v sedlčanském okrese. Dne 30. října 1939 byla propuštěna ze školní služby s odbytným při akci propouštění vdaných učitelek. S manželem přišla do Hostivice, nemohla však učit.

Po osvobození Československa se vrátila do školství a od 1. října 1945 nastoupila do hostivické měšťanské školy. Ve školním roce 1948/1949 vyučovala ruční práce i na národní škole. K 1. srpnu 1950 byla na svou žádost penzionována.

Zemřela 1. listopadu 1963 a pohřbena je na litovicko-jenečském hřbitově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

Měšťanská škola Hostivice

Učitelka ženských ručních prací (1945–1950)

 

Působení ve spolcích

 

Sociální odbor náboženské obce církve československé v Hostivici

Předsedkyně (1943)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Černý, průvodčí vlaků v Mostě

Matka: Marie rozená Zenkrová

 

Manžel

Svatba: 28. února 1924 Most, kostel sv. Václava

František Pěkný (* 9. 4. 1891 Drachkov čp. 27 – † 30. 3. 1949)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Litoměřice, matrika inv. č. 10045, sign. 119/22, matrika oddaných Most 1915–1925 (svatba)

Náhrobek na litovicko-jenečském hřbitově

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Marie Pěkná

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003