Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.

 

 

PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.

* 30. 6. 1929 – † 25. 8. 2022

Archeoložka, vedoucí záchranných archeologických výzkumů v Hostivici

 

Ivana Pleinerová patřila k poválečné generaci archeologů, kteří se výrazným způsobem zasadili o rozkvět oboru. Po studiích na Filozofické fakultě UK u profesora Jana Filipa nastoupila v roce 1953 do Archeologického ústavu ČSAV. Dlouhodobě vedla výzkum zásadní lokality Březno u Loun, kde byly odkryty nálezy pocházející z mladšího neolitu, eneolitu, doby bronzové i raného středověku. Během své dlouhé vědecké kariéry však pracovala na i mnoha dalších archeologických lokalitách, jako např. Horky nad Jizerou, Hostivice, Vliněves a jiné. Společně s manželem Radomírem Pleinerem patřila mezi přední průkopníky experimentální archeologie v ČR. Zasloužila se i o vybudování archeoskanzenu v Březně u Loun, kde v letech 1980–1993 vznikly repliky staveb z neolitu, doby římské a z raného středověku. Při jejich výstavbě archeologové získali a ověřovali důležité poznatky například o pracovních postupech, o způsobu vytápění pravěkých a středověkých domů či o metodách uskladnění zásob v pravěku.

V letech 1994 až 2005 pracovala ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, pro které vedla mj. záchranné archeologické výzkumy v Hostivici. V letech 1997 a 1998 prozkoumala staveniště firmy Habitera pod STS (nyní ulice Za Zahradami, Na Výhledu a V Uličce), kde objevila polozemnice ze starší doby železné a hlavně pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné se společným pohřbem dítěte, psa a krávy. Tyto nálezy byly představeny v roce 1999 na výstavě v hostivickém zámku a pro návštěvníky shrnuty v malonákladovém sborníku. V roce 2001 začala rozsáhlý záchranný archeologický výzkum na Paloukách, který po několika letech předala kolegům. Vedla rovněž výzkumy na staveništích společnosti Central Group kolem Sadové ulice i na bývalém poli nad litovickou tvrzí. Její práce zásadním způsobem posunula poznání hostivického pravěku.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Archeologický ústav Československé akademie věd / Akademie věd ČR

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Archeolog (1994–2005)

 

Fotografie

 

Ivana Pleinerová (vlevo) s dělníkem a svým autem při výzkumu polozemnice ze starší doby železné v místech u křižovatky nynějších ulic V Uličce a Za Zahradami v roce 1997.

 

Ivana Pleinerová 15. září 1999 v bývalé kapli hostivického zámku na vernisáži výstavy o nálezech v Litovicích na staveništi Habitery. Vlevo za Vlastimilem Šprunkem manžel Ivany Pleinerové Radomír, za ní Václav Čížek. Vpravo osteolog René Kyselý.

 

Titulek článku o výzkumech v Litovicích na staveništi Habitery v letech 1997 a 1998 otištěného v Památkách archeologických v roce 2002.

 

Ivana Pleinerová (vlevo) při záchranném archeologickém výzkumu na Paloukách v roce 2001.

 

Ivana Pleinerová (stojící) při záchranném archeologickém výzkumu na staveništi firmy Central Group v lokalitě Sadová I. v roce 2004.

 

Prameny

Přehled pramenů

Nekrology zveřejněné na Facebooku Archeologického ústavu AV ČR a Archeologie Středočeského muzea koncem srpna 2022

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003