Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Potůček

 

 

Josef Potůček

* 6. 2. 1884 – † v první světové válce

Oběť první světové války

 

Josef Potůček se narodil 6. února 1884 v Třebusicích čp. 25 čeledínovi Josefu Potůčkovi a Marii rozené Ježkové. Rodiče pobývali nejméně v letech 1902 až 1903 v Litovicích čp. 39 a pracovali ve dvoře císařského velkostatku. V roce 1908 již byl otec kočím ve dvoře v Tachlovicích. Josef se oženil v červnu 1908 v Tachlovicích s Alžbětou Bobkovou, v té době byl zde čeledínem.

U záznamu o svatbě je dopsáno:

Právoplatným usnesením zemského civ. soudu v Praze ze dne 18. ledna [?] 1927 č. M. 711/26-13 prohlašuje se k žádosti Alžběty Potůčkové v Litovicích po úředním šetření jako účastník války Josef Potůček, čeledín, […?] bydlištěm v Tachlovicích, nar. v Třebusicích dne 6. února 1884, přísl. do Řehenic, okr. Říčany, vyznání římskokatol., ženatý, za mrtva a považuje se den 1. ledna 1919 za den, jehož nepřežil.

Zároveň bylo manželství toto mezi Josefem Potůčkem a Alžbětou Bobkovou dne 8/VI 1908 uzavřené dle § 9 zák. ze dne 18/2 1893 č. 20 a čl. V zák. ze dne 20/6 1921 č. 250 sb. z. a n. prohlášeno za zrušené.

Poznamenal na základě výnosu zemské spr. pol. v Praze I.B 5494/1 1927 ze dne 14/9 1927 a se svolením arcib. kanc. v Praze ze dne 30/9 1927 č. 11.323 dne 4. října K. Liška, farář.

O jeho působení za první světové války nic dalšího nevíme. Manželka (či snad již vdova) Alžběta se 15. října 1918 přestěhovala do Litovic čp. 10 a pracovala jako zemědělská dělnice. Ještě v roce 1921 při sčítání lidu ho Alžběta uvedla ve sčítacím archu jako nezvěstného (ale při zpracování byly jeho údaje přeškrtány), zřejmě proto byl nakonec zařazen mezi litovické oběti války, i když do armády nastoupil zřejmě z Tachlovic a v Litovicích pobýval jen několik let v dětství s rodiči. Ještě v roce 1936 při své svatbě byl Václav Potůček označen jako syn „Josefa Potůčka, vojína ve válce nezvěstného…“

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Potůček (* 19. 3. 1858 Lešany – †),
čeledín ve dvoře v Třebusicích a později v Litovicích čp. 39,
syn Jakuba Potůčka, zedníka v Lešanech čp. 40, a Marie rozené Vrbovcové z Netvořic čp. 58

Matka: Marie rozená Ježková (* 6. 8. 1862 Nová Ves – †),
dcera Petra Ježka, tkalce v Nové Vsi čp. 109, okr. Lomnice, a Marie rozené Hradilové z Jeseného čp. 25

 

Někteří sourozenci

Růžena Potůčková (* 22. 3. 1899 Cvrčovice – † 21. 10. 1902 Litovice čp. 39)

Karel Potůček (* 3. 4. 1902 Litovice čp. 39 – † 3. 4. 1902 Litovice čp. 39)

Emilie Alžběta Potůčková (* 3. 4. 1902 Litovice čp. 39 – † 22. 4. 1902 Litovice čp. 39)

Václav Potůček (* 28. 9. 1903 Litovice čp. 39 – † 20. 4. 1917 Buštěhrad)

 

Manželka

Svatba: 8. června 1908 Tachlovice

Alžběta Bobková (* 13. 9. 1884 Holousy čp. 1 – 17. 7. 1952 Hostivice čp. 62),

dcera Jana Bobka, dělníka ve Slaném čp. 336, později čeledína ve dvoře v Litovicích čp. 10,
syna Vojtěcha Bobka, dělníka v Netvořicích čp. 12, a Marie rozené Čermákové,

a Marie rozené Potůčkové,
dcery Jakuba Potůčka, zedníka v Netvořicích,

sestra Emanuela Bobka (* 23. 12. 1872 Slaný čp. 336 – † 7. 10. 1915 srbské bojiště),
kočího v Litovicích čp. 7, oběti první světové války

 

Děti

Růžena Potůčková (* 13. 3. 1908 Tachlovice – †)

Václav Potůček (* 12. 4. 1910 Tachlovice – †), zemědělský dělník v Litovicích čp. 7
ꝏ 18. 10. 1936 Hostivice: Marie Nováková (* 20. 3. 1911 Litovice čp. 28 – †), dcera Emila Nováka

Alois Potůček (* 15. 9. 1914 Tachlovice – †)

 

Odkazy

 

Přehled obětí první světové války

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Koleč 13, fol. 52 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Tachlovice 33, fol. 80 (svatba se záznamem o prohlášení za mrtvého)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Potůček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003