Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Starý

 

 

Matěj Starý

Oběť první světové války

 

Na hostivickém pomníku padlých je uvedeno také jméno Matěje Starého, v obecní kronice se však jeho jméno mezi oběťmi první světové války vůbec neobjevuje. Ve vojenské databázi padlých v této válce byl nalezen jediný Matěj Starý, narozený v roce 1891 v Žernovicích u Prachatic, který nemá žádný vztah k Hostivici. V Hostivici však pobýval jiný Matěj Starý, který byl za první světové války v armádě:

Narodil se 21. února 1873 v Častrově čp. 57 (okres Pelhřimov) obecnímu hajnému Františku Starému a Františce rozené Melzochové. V červnu 1897 se v rodné vsi oženil a celý život pracoval jako čeledín. V roce 1905 již pobýval v Litovicích. Když v květnu 1915 zemřela jeho manželka, byl zapsán do matriky zemřelých jako „čeledín ve dvoře v Hostivici čp. 16, nyní v poli válečném“.

Zdálo by se tedy, že padlým v první světové válce je tento Matěj Starý. U záznamu o jeho narození v matrice narozených je však zmínka, že se 3. června 1919 v Kamenici nad Lipou oženil s Josefou JešetovouPravíkova. Čeledín Matěj Starý považovaný za oběť první světové války tedy tuto válku přežil. Je otázkou, zda ho hostivičtí považovali za padlého omylem, nebo zda zemřel jiný Matěj Starý se vztahem k Hostivici, o němž prameny mlčí. Nebyl nalezen Matějův stejnojmenný syn, ale prvorozený syn se mu narodil v roce 1898 a další syn by byl již příliš mladý na povolání do války…

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Starý, hudebník a krejčí v Častrově čp. 57, později obecní hajný v Častrově čp. 21,
syn Šimona Starého, koláře v Častrově čp. 57, a Kateřiny rozené Dvořákové z Perků

Matka: Františka rozená Melzochová,
dcera Františka Mezocha, sedláka v Častrově čp. 30, a Kateřiny rozené Kněžínkové z Častrova

 

Manželka

Svatba: 1. června 1897 Častrov

Františka Vaňková (* 14. 8. 1869 Pelec, okr. Pelhřimov – † 8. 5. 1915 Hostivice čp. 16),

dcera Vojtěcha Vaňka, dělníka v Pelci, a Kateřiny rozené Hronové z Pelce

 

Děti

Josef Starý (* 3. 8. 1898 Častrov čp. 41 – †), služebný v Pyšelích čp. 86,
ꝏ 18. 11. 1924 Pyšely: Františka Fulínová (* 25. 8. 1891 Nesvačily čp. 31 – †)

Marie Stará (* 27. 3. 1906 Litovice čp. 55 – †),
ꝏ 8. 12. 1930 Praha: Ladislav Somr

 

Odkazy

 

Přehled obětí první světové války

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Třeboň, Sbírka matrik, Častrov 3, fol. 203 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 217 (úmrtí manželky)

Za ověření údaje o Starého druhé svatbě děkuji paní Šárce Kubů, matrikářce Městského úřadu Kamenice nad Lipou

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Starý

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003