Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Stehlík

 

 

Karel Stehlík rytíř z Čeňkova a Treustättu

* 19. 2. 1826 – † 6. 3. 1911

Hostivický rodák, významný zemský úředník

 

Karel Teofil Konrád Stehlík rytíř z Čeňkova a Treustättu se narodil 19. února 1826 v Hostivici čp. 13 purkrabímu Antonínu Felixi Stehlíkovi rytíři z Čeňkova a Treustättu a Františce rozené Mölzerové. Pocházel z tradiční úřednické rodiny a sám se také vydal na úřednickou kariéru. Po krátké praxi u Českého gubernia v Praze, přejmenovaného na České místodržitelství, působil na úřadech v Přešticích, Jičíně, Mnichově Hradišti, Zbraslavi, Klatovech a Mladé Boleslavi, většinou jako okresní představený nebo okresní hejtman. Penzionován byl 17. července 1894 s titulem a charakterem dvorního rady.

Za svého pobytu v Přešticích se oženil s Annou Filipinou Steidlovou, dcerou přeštického měšťana a poštmistra Sebastiana Steidla. Z dostupných pramenů nejsou známy děti, které by vzešly z tohoto manželství.

Rytířský titul „z Čeňkova a Treustättu“, který drželi již jeho otec a dědeček, mu byl přiznán diplomem z 21. května 1872 a zrušen výnosem Ministerstva vnitra z 30. dubna 1908.

Zemřel 6. března 1911 v Praze a pohřben byl v Přešticích.

 

Působení ve veřejných institucích

 

České gubernium v Praze

Konceptní praktikant (1847–1849)

 

České místodržitelství

Konceptní adjunkt I. třídy (1849–1850)

 

Okresní hejtmanství v Přešticích

Konceptní adjunkt I. třídy (1850–1851)

Okresní komisař II. třídy (1851–1855)

 

Okresní úřad v Přešticích

Adjunkt (1855–1859)

 

Krajský úřad v Jičíně

Krajský komisař III. třídy (1859–1862)

 

Okresní úřad v Mnichově Hradišti

Okresní představený (1862–1866)

 

Okresní úřad na Zbraslavi

Okresní představený (1866–1867)

 

České místodržitelství

Místodržitelský tajemník (1867–1868)

 

Okresní hejtmanství v Klatovech

Okresní hejtman I. třídy (1868–1882)

 

Okresní hejtmanství v Mladé Boleslavi

Okresní hejtman s titulem a charakterem místodržitelského rady (1882–1894)

Penzionován 17. července 1894 s titulem a charakterem dvorního rady

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Felix Stehlík z Čeňkova rytíř z Treustättu,
purkrabí velkovévodského toskánského panství Tachlovice v Hostivici,
syn Karla Stehlíka z Čeňkova rytíře z Treustättu, školního direktora ve Smečně, a Josefy rozené Šafránkové ze Smečna

Matka: Františka rozená Mölzerová,
dcera Antonína Mölzera, direktora velkovévodského toskánského panství Červené Poříčí v Červeném Poříčí čp. 1,
a Františky rozené Šusterové z Jenče

 

Manželka

Svatba: 16. října 1855 Přeštice

Anna Filipina Steidlová (* 1834 – † 1908),
dcera Sebastiana Steidla, měšťana a poštmistra v Přešticích

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 05, fol. 3 (narození)

KLEČACKÝ, Martin a kol. (2020): Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., a Národní archiv. ISBN 978-80-88304-18-0 a 978-80-7469-091-4. Str. 660.

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Stehlík

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003