Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Anna Závorová

 

 

Anna Závorová

Rozená Houšková, provdaná Závorová

* 20. 4. 1850 – † 29. 4. 1926

Obuvnice v Hostivici

 

Anna Houšková se narodila 20. dubna 1850 v Malém Břevnově čp. 1 řeznickému mistrovi. Antonínu Houškovi a Marii rozené Součkové. V červenci 1877 se provdala za obuvníka Václava Závoru. Záhy poté se přestěhovali do Sobína čp. 10. V roce 1887 postavili v Hostivici dům č. 111, ale v roce 1894 ho směnili s Anežkou Koutnou za dům čp. 33. V roce 1907 přenechali tento dům synovi Antonínovi a sami si postavili nový dům čp. 150.

Manžel zemřel 28. srpna 1911 a poté provozovala obuvnickou živnost vdovským právem až do své smrti. Pomáhal jí zřejmě syn Antonín Závora, rovněž obuvník.

Zemřela 29. dubna 1926 v Hostivici čp. 150 a pohřbena byla na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

Obuvnice

Hostivice, Potoční čp. 150

1911–1926, vdovským právem

 

1923.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Houška (* 25. 10. 1814 Chýně čp. 39 – † 19. 10. 1866 Bílá Hora čp. 48),
mistr řeznický z Malého Břevnova čp. 1 a Bílé Hory čp. 48,
syn Václava Houšky, domkáře a obchodníka potravinami v Chýni čp. 39, a Marie rozené Lefflerové z Chýně čp. 34

Matka: Marie rozená Součková (* 14. 6. 1822 Bílá Hora čp. 2 – †),
dcera Jana Součka, mistra řeznického na Bílé Hoře čp. 2, a Magdaleny rozené Kohoutkové z Břevnova čp. 40

Rodiče oddáni 7. února 1842

 

Manžel

Svatba: 2. července 1877 Břevnov

Václav Závora (* 3. 6. 1855 Jinočany čp. 1 – † 28. 8. 1911 Hostivice čp. 150), obuvník v Hostivici,

syn Josefa Závory († před 1877), pastýře v Jinočanech čp. 1,
syna Jana Závory, ovčáka ve Břvích čp. 4, a Anny rozené Kosové ze Skryjí,

a Josefy rozené Polanské († před 1877),
dcery Jana Polanského, nádeníka v Doksech, a Anny ze Žehrovic

 

Dítě

Antonín Závora (* 13. 1. 1877 Sobín čp. 10 – † 30. 10. 1955 Praha),
obuvník a později obchodník v Hostivici čp. 33,
∞ 16. 6. 1904 Liboc: Růžena Vrbová (* 23. 4. 1885 Dolní Liboc čp. 47 – † 9. 9. 1949 Praha)

 

Bydliště

Sobín čp. 10 (asi 1879–1887)

Hostivice, Drdova čp. 111 (1887–1894)

Hostivice, Na Vršku čp. 33 (1894–1907)

Hostivice, Potoční čp. 150 (1907–1926)

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, BŘV O7, fol. 107 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 297 (úmrtí; jako místo úmrtí chybně uvedeno Hostivice čp. 155)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Anna Závorová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003