image003

 

LITOVICKÁ KAPLE

 

Úvod -> Památky -> Litovická kaple

 

 

image023

V Litovické ulici proti bývalému statku s nynějším číslem popisným 635 stojí kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého. O této památce nevíme s jistotou, kdy vznikla, určitě však nepatří do řady kaplí z poutní cesty do Hájku postavených ve 20. letech 18. století. Vznikla pravděpodobně až počátkem 19. století: na mapě 1. vojenského mapování z let 1780–1783 není zakreslena, ale na mapě 2. vojenského mapování z let 1839–1840 už ji najdeme. V roce 1932 uschl a byl poražen kaštan rostoucí po pravé straně kapličky a jeho stáří tehdy odhadli na 115 let. Kdyby byl zasazen při stavbě kapličky, pak by pocházela asi z roku 1815.

Kaplička stávala v ohradní zdi oddělující zahradu císařského velkostatku. Nevíme ani, zda ji stavěl velkostatek, nebo litovická obec. Jisté je to, že v roce 1902 padla stará zvonička stávající do té doby na litovické návsi (nyní náměstí 1. máje). Nová zvonička byla postavena na kapličce a byl do ní umístěn zvonek, s reliéfem sv. Václava a nápisem „Nákladem celé obce Francischek Bumba 1816“. František Bumba ze statku čp. 14 (nyní čp. 634, skoro proti kapličce přes ulici) byl v té době litovickým rychtářem.

image025

Kaplička na pohlednici, kterou vydala Marie Procházková asi v roce 1936.

Za druhé světové války, 26. března 1942 byl zvon z kapličky zrekvírován (zabaven pro válečné potřeby). Nový zvon byl pořízen ve druhé polovině 40. let nákladem Růženy a Stanislava Burgrových, rolníků z čp. 15 (nyní čp. 635). Zároveň byla kaplička opravena a pamětníci vzpomínají, že se tehdy na opravu sochy použilo příliš mnoho modré barvy.

image027

Kaplička na snímku z 50. let 20. století.

Na snímku z 50. let 20. sto­letí již zmizela ohradní zeď zahrady statku, ve které kaplička bývala zasazena, ale sochu sv. Jana Nepo­muckého ve výklenku dosud chrání mříž.

V roce 1992 byla kaple důkladně opravena a sochu bez nároku na honorář restaurovali manželé Kačerovi. Při této příle­žitosti odstranili barvy, které ničily materiál tvořící sochu.

K poslední opravě kaple došlo v roce 2004. Tehdy byl v omítce pod nověj­šími vrstvami objeven zbytek staré­ho letopočtu s posled­ní číslicí 7 či snad 1. Další číslice se bohužel nedochovaly. Nově provedená omítka více respektuje tvary zdiva a rohy kaple jsou tak členitější. Na vrchol zvonice byl doplněn jedno­duchý křížek a ka­menné podstavce umístěné na zvonici byly přeneseny na střechu kaple a doplněny o předpokládané původní koule. Restaurována byla socha sv. Jana Nepomuckého i zvonek. Opravu kaple zajišťoval sochař Jan Turský, sochu opět restaurovali manželé Kačerovi.

image029 image031

Zvonička v roce 2003 před poslední opravou a v roce 2004 po opravě.

Nějakou dobu kaple nesla letopočet 1620 a leckdo tento rok považuje za rok postavení kapličky. Jak již bylo uvedeno výše, stavba je mnohem novější. Poprvé prý tento letopočet na kapli napsal ve 20. letech 20. století při opravě malíř pokojů Antonín Hroník, kterému to měl poradit tehdejší farář Jan Novotný. Tento letopočet byl obnoven i při opravě kapličky v roce 1992.

S letopočtem 1620 souvisí místní pověst, že v místech, kde stojí kaplička, se v roce 1620 slou­žila polní mše před bitvou na Bílé hoře. Císařské vojsko, které mělo být touto mší povzbuzeno ke sta­tečnosti, však táhlo jinudy, po silnici od Jenče přes Hostivici až pod svahy Bílé hory. Průběh bitvy je dobře popsán, ale v žádném pramenu není o mši žádná zmínka. Nezbývá tedy než se smířit s tím, že jde opravdu o pouhou pověst.

image033

Socha sv. Jana Nepomuckého po restaurování v roce 2004.

 

 

Úvod -> Památky -> Litovická kaple

 

image003