image003

 

HOSTIVICE A OKOLÍ NA POHLEDNICÍCH

 

Úvod -> Pohlednice -> 50. až 80. léta

 

Starší pohledniceNovější pohlednice

 

Pohlednice z 50. až 80. let 20. století

Rychlý rozcestník

 

Okres Praha-západ, územní obvod Městského úřadu Hostivice jako pověřeného obecního úřadu (přibližně od severu k jihu):

TuchoměřiceKněževesStředoklukyDobrovízJenečHostiviceChýněČervený ÚjezdPticeÚhoniceDrahelčiceRudnáNučiceChrášťanyJinočanyDobříčTachloviceChýniceZbuzanyOřech

 

Části Prahy sousedící s Hostivicí:

SobínZličínŘepyBílá HoraRuzyně (letiště)

 

 

 

V 50. letech 20. století vydávalo místopisné pohlednice pouze státní nakladatelství Orbis. Vycházely takřka výhradně fotopohlednice „malého formátu“ 9 × 14 cm, vždy jeden snímek na pohlednici a až na několik výjimek s bílým rámečkem.

Doba vydání se dá odhadnout podle ceny pod značkou nakladatele – před měnovou reformou v červnu 1953 pohlednice stály 2,50 Kčs, po ní pak 0,50 Kčs.

 

 

 

 

 

Koncem 50. let přešlo nakladatelství Orbis na současný, „velký formát“ pohlednic 10,5 × 14,8 cm (tedy na formát A6) a svůj název uvádělo většinou jen textem, bez grafického ztvárnění.

V roce 1978 se nakladatelství Orbis přejmenovalo na nakladatelství Panorama (z hostivického okolí je od něj známa jen novější pohlednice Rudné).

 

 

 

Od 60. let 20. století se do vydávání místopisných pohlednic zapojilo také nakladatelství Pressfoto. V 70. letech změnilo Pressfoto své logo, jehož součástí se stala zkratka Československé tiskové kanceláře (po určitou dobu s pěticípou hvězdou nad zkratkou) a od 80. let se místo nakladatelství označovalo jako vydavatelství.

Nadále byly vydávány hlavně fotopohlednice s jedním snímkem, bez bílého rámečku. Pohlednice složené z více snímků jsou méně časté. Obvyklým se stalo uvádění jména fotografa.

Černobílé fotopohlednice velkého formátu stály 0,70 Kčs a zřejmě v roce 1962 byla zavedena přirážka 0,20 Kčs ve prospěch cestovního ruchu, pro kterou se užívala zvláštní značka.

 

 

Až v 70. letech 20. století se pro tisk pohlednic začala používat technika ofsetu. Pohlednice tak mohly být plnobarevné. Z Hostivice a okolí v hranicích okresu Praha-západ zatím známe jen čtyři ofsetové pohlednice vydané před rokem 1989.  Na všech jsou spojeny náměty z více obcí. Více barevných pohlednic bylo vydáno s náměty z ruzyňského letiště, některé i neobvyklého řešení – s otočným středem či kulatá.

Barevné pohlednice ze 70. let stály 1,40 Kčs a 0,20 Kčs ve prospěch cestovního ruchu.

 

Okres Praha-západ.
ÚHONICE * PTICE * ČERVENÝ ÚJEZD * NUČICE.

Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha, 1983. Foto Jindřich Richter. Tisk Severografia Červený Kostelec. Kčs 1,40 a 0,20.

 

Ze 70. let pochází několik pohlednic vydaných soukromníky – Jiřím Fiedlerem a Pavlem Fiedlerem. Šlo o fotopohlednice vydané v malých sériích.

 

Pohlednice ze 60. až 80. let lze datovat podle vydavatelských údajů v ploše pro nalepení poštovní známky, samozřejmě pokud známka není nalepena. Způsob uvádění data vydání se lišil v každém nakladatelství a vysvětluje ho web Pohlednice města Žďáru nad Sázavou a blízkého okolí. Řada pohlednic byla vydána opakovaně ve více letech, někdy s různými údaji na rubu.

 

Pokud nelze pohlednice datovat přímo, může pomoci znalost změn územního členění státu. V letech 1960 až 1974 patřily obce Červený Újezd, Ptice a Úhonice do okresu Kladno a obce Drahelčice, Rudná, Nučice a Tachlovice do okresu Beroun. Chýnice byly v letech 1960 až 1990 spojeny se sousední Chotčí.

Poštovní směrovací čísla byla zavedena v roce 1973.

 

Pohlednice z 50. až 80. let se objevují mezi sběrateli méně často než oblíbenější pohlednice z doby před první světovou válkou a z první republiky. Zde představený přehled obsahuje pohlednice, které se povedlo získat, a postupně je doplňován.

 

Pod pohlednicí uvádím údaje z rubu pohlednice – popis, nakladatele, rok vydání, fotografa a cenu. Pokud byla pohlednice vydána vícekrát s různými údaji, cituji údaje ze všech známých vydání. V několika případech jsem získal jen sken lícové strany pohlednice a údaje z rubu neznám. V takovém případě vydavatelské údaje pod pohlednicí chybí.

Tato stránka navazuje na knihu Hostivice a okolí od Tuchoměřic po Ořech na starých pohlednicích vydanou v roce 2021.

 

 

TUCHOMĚŘICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

STATENICE * TUCHOMĚŘICE * STATENICE – Černý Vůl * Hrad OKOŘ * DOLANY.

Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha, 1983. Foto Jindřich Richter. Tisk Severografia Červený Kostelec. Kčs 1,40 a 0,20.

 

 

 

Tuchoměřické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

KNĚŽEVES

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého ani velkého formátu z této doby.

 

 

 

Kněževeské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

STŘEDOKLUKY

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

STŘEDOKLUKY.

Nakladatelství Orbis Praha. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

Nakladatelství Pressfoto Praha. Foto V. Obereigner a M. Racek.

 

STŘEDOKLUKY.
Celkový pohled. Barokní kostel postavený F. M. Kaňkou v letech 1719–21. Nová výstavba. Základní devítiletá škola a Místní národní výbor.

Nakladatelství Pressfoto Praha, asi 1972. Foto Václav Fuchs. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Středoklucké pohlednice vydané po roce 1989

 

 

DOBROVÍZ

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

Náhled převzatý z internetu.

 

DOBROVÍZ.

Nakladatelství Orbis Praha, 1965. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Dobrovízské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

JENEČ

 

 

Jeneč.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

 

 

Jeneč.
Místní národní výbor.

Nakladatelství Orbis, 1964. Foto V. Lev. Kčs 0,70 a 0,20.

 

Nakladatelství Orbis. Foto V. Lev. Kčs 0,70 a 0,20.

 

JENEČ.

Nakladatelství Pressfoto Praha. Foto Ing. M. Nixbauer. Kčs 0,70 a 0,20.

 

JENEČ.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1968, 1970 a 1971. Foto Ing. M. Nixbauer. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Pohlednice společné pro Hostivici a Jeneč jsou řazeny pod Hostivici.

 

 

 

Jenečské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

HOSTIVICE

 

 

Hostivice.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

Hostivice u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 2,50.

 

Hostivice.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

Hostivice u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

Hostivice u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

HOSTIVICE u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 2,50.

 

Hostivice u Prahy – koupaliště Břve.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

 

 

HOSTIVICE.
Pozoruhodnou památkou je gotický kostel z r. 1277. Za třicetileté války zpustil; byl obnoven po roce 1662 a přestavěn v roce 1737.

Nakladatelství Orbis Praha, 1965. Foto M. Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1968. Foto M. Sládek. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1968. Foto M. Sládek. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Devítiletá střední škola.

Nakladatelství Orbis Praha, 1961. Foto M. Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

HOSTIVICE.
Základní devítiletá škola.

Nakladatelství Orbis Praha, 1962. Foto M. Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1966. Foto S. Přibík. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Koupaliště BŘVE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Foto St. Přibík. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Koupaliště BŘVE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Koupaliště BŘVE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Koupaliště BŘVE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1977. Foto F. Gawlik. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE – základní devítiletá škola – hotel „Chmelový keř“. JENEČ. Břve – koupaliště.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1974. Foto V. Fuchs, inž. M. Nixbauer, M. Poustka a J. Ságl. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Hotel „Chmelový keř“.

Nakladatelství Pressfoto Praha. Foto Václav Fuchs. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Hotel „Chmelový keř“.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1974. Foto Václav Fuchs. Kčs 0,70 a 0,20.
(Oproti předchozí pohlednici se tato liší oříznutím kostela.)

 

Hotel CHMELOVÝ KEŘ HOSTIVICE.
UBYTOVÁNÍ – SVATBY – HOSTINY.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1971. Foto Daniel Vrzák. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1971. Foto Václav Fuchs. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE.
Břve – koupaliště.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1972. Foto Miroslav Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE. Okres Praha-západ.

Nakladatelství Pressfoto ČTK Praha, 1976. Foto Zdenko Hajský. Kčs 0,70 a 0,20.

 

HOSTIVICE. Litovická tvrz. Břevský rybník. STS. Sídliště Na pískách.
JENEČ – základní devítiletá škola.

Nakladatelství Pressfoto ČTK Praha, 1978. Foto F. B. Dusík. Tisk Severografia Červený Kostelec. Kčs 1,40 a 0,20.

 

 

 

Hostivické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

CHÝNĚ

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

CHÝNĚ (okres Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, 1962. Foto M. Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Chýňské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

ČERVENÝ ÚJEZD

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

Červený Újezd u Unhoště.
Zámek od západu.

Jiří Fiedler, 1970.

 

 

 

Červenoújezdské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

PTICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

PTICE – partie u rybníka (okr. Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, před 1959. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.

 

 

 

Ptické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

ÚHONICE

 

 

Pionýrský tábor „Kačák“ u Kapalínova (Rejnovského) mlýna v roce 1963.

Fotografie formátu 9,0 × 14,0 cm prošlá poštou.

 

 

 

ÚHONICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1966. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

ÚHONICE, okres Kladno.

Nakladatelství Orbis Praha. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

Dále existuje pohlednice s celkovým pohledem na obec přes alej u silnice, která není dostupná v reprodukovatelné podobě.

 

 

 

Úhonické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

DRAHELČICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého ani velkého formátu z této doby.

 

 

 

Drahelčické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

RUDNÁ

 

 

RUDNÁ u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 2,50.

 

RUDNÁ u Prahy – Pomník padlým.

Nakladatelství Orbis. Kčs 2,50.

 

RUDNÁ u Prahy.

Nakladatelství Orbis. Kčs 2,50.

 

 

 

RUDNÁ I. u Prahy.
Tyršovo náměstí.

Nakladatelství Orbis Praha, 1960. Foto K. Neubekt [!]. Kčs 0,70.

RUDNÁ.
Tyršovo náměstí.

Nakladatelství Orbis Praha, 1965. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

RUDNÁ.
Celkový pohled * Kostel sv. Jiří * Škola * Střed obce.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1971 a 1973. Foto Vladislav Hudský. Kčs 0,70 a 0,20.

 

RUDNÁ.
Tyršovo náměstí.

Nakladatelství Pressfoto ČTK Praha, 1977. Foto Miroslav Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

BEROUN a okolí.
Rudná * Loděnice * Beroun * Zdice.

Nakladatelství Orbis Praha, po 1973. Foto B. F. Dusík. Tisk Severografia Velký Šenov. Kčs 1,40 a 0,20.

BEROUN a okolí.
Rudná * Loděnice * Beroun * Zdice.

Nakladatelství Panorama Praha, 1981. Foto B. F. Dusík. Tisk SG Velký Šenov. Kčs 1,40 a 0,20.

 

BEROUN a okolí.
Rudná * Loděnice * Beroun * Zdice.

Nakladatelství Panorama Praha, asi 1982. Foto B. F. Dusík. Tisk SG Velký Šenov. Kčs 1,40 a 0,20.

 

 

 

Rudenské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

NUČICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

NUČICE – osmiletá střední škola (okr. Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, před 1959. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.

 

NUČICE (okr. Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, před 1959. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.

 

NUČICE.

Nakladatelství Orbis Praha, kolem 1965. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

NUČICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1966. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

NUČICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1968. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

NUČICE.

Nakladatelství Orbis Praha, kolem 1965. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Nučické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

CHRÁŠŤANY

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého ani velkého formátu z této doby.

 

 

 

Chrášťanské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

JINOČANY

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

JINOČANY (okr. Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, před 1959. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.

 

JINOČANY.
Kino * Prodejna Jednoty a MNV * Základní devítiletá škola * Pomník padlým v první světové válce * Sportovní hřiště.

Nakladatelství Orbis Praha. Foto F. Gawlik. Kčs 0,20 ve prospěch cestovního ruchu.

 

 

 

Jinočanské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

DOBŘÍČ

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

  

 

 

DOBŘÍČ (okres Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, 1959. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.

 

 

 

Dobříčské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

TACHLOVICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

TACHLOVICE.

Nakladatelství Orbis Praha, 1960. Foto M. Poustka. Kčs 0,70 a 0,20.

 

Údaje o nakladateli nejsou k dispozici.

 

Dále existuje pohlednice s pohledem na Jakubskou náves přes rybník, která není dostupná v reprodukovatelné podobě.

 

 

 

Tachlovické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

CHÝNICE

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

CHOTEČ – Chýnice.

Nakladatelství Orbis Praha, 1965. Foto K. Neubert. Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Chýnické pohlednice vydané po roce 1989

 

 

ZBUZANY

 

 

ZBUZANY okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

ZBUZANY okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice velkého formátu z této doby.

 

 

 

Zbuzanské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

OŘECH

 

 

OŘECH okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

OŘECH okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

Náhled převzatý z internetu.

 

 

 

OŘECH okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis Praha. Foto D. Kusák. Cena Kčs 0,70.

 

OŘECH – okres Praha-západ.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Foto M. Krob. Kčs 0,70 a 0,20.

 

OŘECH.

Dům Jindřicha Šimona Baara.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1970. Foto Č. Jírů. Kčs 0,70 a 0,20.

 

OŘECH – okres Praha západ.
Baarovo náměstí. Dům Jindřicha Šimona Baara. Základní devítiletá škola. Prodejna Jednoty. Střed obce.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1972. Foto Č. Jírů a M. Ságl (4). Kčs 0,70 a 0,20.

 

 

 

Ořešské pohlednice vydané po roce 1989

 

 

PRAHA-SOBÍN

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

SOBÍN (okr. Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha. Foto M. Poustka. Kčs 0,70.
 

 

PRAHA-ZLIČÍN

 

 

ZLIČÍN.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50. Náhled převzatý z internetu.

 

 

 

Náhled převzatý z internetu.

 

 

PRAHA-ŘEPY

 

 

Není k dispozici žádná pohlednice malého formátu z této doby.

 

 

 

PRAHA-Řepy. Stálá výstava sovětských zemědělských strojů.

Nakladatelství Orbis Praha, před 1956. Kčs 0,70.

 

PRAHA 6 – Řepy.
Kostel sv. Martina, pův. rom. z pol. 12. stol., věž 13. stol.

Pavel Fiedler, 1972.

 

 

PRAHA – BÍLÁ HORA

 

 

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.

Nakladatelství Orbis, před 1953. Kčs 2,50.

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.

Nakladatelství Orbis, před 1953. Kčs 2,50.

 

 

 

Náhled získaný z internetu.

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.

Nakladatelství Orbis, před 1953. Kčs 3,50.

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.

Nakladatelství Orbis, před 1959. Kčs 0,70.

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.

Nakladatelství Orbis, před 1959. Kčs 0,70.

 

Museum Al. Jiráska na Bílé hoře.
J. V. Myslbek: Jan Hus.

Nakladatelství Orbis, před 1959. Kčs 0,70.

 

PRAHA RENESANČNÍ.
Letohrádek Hvězda, ústřední síň, štuky z roku 1559.
Летний дворец Звезда, главный зал, лепные украшения 1559 года.
Lustschlössen Hvězda (Stern), Mittelsaal, Stuckwerk, 1559.
Summer Palace Hvězda (The Star), central hall. The stucco mouldings are from 1559.
Belevedère Hvězda (Etoile), salle centrale, stucs 1559.

Nakladatelství Orbis Praha, 1964. Foto V. Hyhlík. Kčs 0,70.

 

PRAHA.
Letohrádek Hvězda, 1553–1563. Upraven 1949–51 na muzeum spisovatele Aloise Jiráska a později i malíře Mikoláše Alše.
Летний дворецЗвезда“.
Das Lustschlössen Stern.
The Star Summer Palace.
Le pavilon d´étéL´Etoile“.

Nakladatelství Pressfoto ČTK Praha, 80. léta. Foto Josef Ehm. Tisk Severografia Děčín.

 

PRAHA.
Poutní kostel P. Marie na Bílé hoře.
Церковь Девы Марии на Белой Горе.
Marien-Wallfahrtskirche am Weissen Berg.
The pilgrimage church of Our Lady on White Mountain.
Englise de pélerinage de Notre-Dame, sur la Montagne blanche.

Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha, 1979. Foto Karel Kuklík.

 

PRAHA-RUZYNĚ

 

RUZYNĚ.

Nakladatelství Orbis. Kčs 0,50.

 

 

 

RUZYNĚ (okres Praha-západ).

Nakladatelství Orbis Praha, před 1959. Náhled převzatý z internetu.

RUZYNĚ.

Nakladatelství Orbis Praha, asi 1959.
(Předtím byla vydána i v malém formátu.)

 

PRAHA 6 – Ruzyně.
Staré nám.

Pavel Fiedler, 1979.

 

PRAHA 6 – Ruzyně.
Staré nám. čp. 8.

Pavel Fiedler, 1979.

 

PRAHA 6 – Ruzyně.
Staré nám. čp. 15. Kubrův statek.

Pavel Fiedler, 1979.

 

 

Letiště Praha-Ruzyně

 

 

Nakladatelství Orbis, asi 1956. Kčs 0,70.

 

Náhled převzatý z internetu, asi 1957.

 

Náhled převzatý z internetu.

 

Pohled na pražské letiště.
V popředí dopravní letadla DC-3. V pozadí snímku dopravní letadla IL-12.

Nakladatelství Orbis Praha, asi 1961. Kčs 0,70.

 

Turbovrtulové dopravní letadlo ČSA IL 18.

Nakladatelství Orbis Praha, 1963. Foto M. Matyáš. Kčs 0,70.

 

Ae-45 – dopravní letadlo.

Nakladatelství Orbis Praha, 1967. Kčs 0,70.

 

HOTEL TRANZIT, LETIŠTĚ PRAHA.

Nakladatelství Orbis Praha, 1967. Kčs 1,00 a 0,20.
Náhled převzatý z internetu.

 

Hotel Transit na letišti.

Náhled převzatý z internetu.

 

Hotel Transit na letišti.

Náhled převzatý z internetu.

 

Nakladatelství Pressfoto Praha, před 1969. Foto Milan Škarýd.

 

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1968. Foto Milan Škarýd (3) a Jar. Čada (1). Tisk Severografia Děčín. Kčs 1,30 a 0,20.

 

Nakladatelství Orbis Praha, 1968. Foto E. Einhorn. Kčs 1,30 a 0,20.

 

Nakladatelství Pressfoto Praha. Foto Milan Škarýd. Tisk Severografia Děčín.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1973. Foto archiv Pressfota. Tisk Severografia Děčín.

Nakladatelství Pressfoto Praha, po 1973. Foto archiv Pressfota. Tisk Severografia Děčín.

 

PRAHA-RUZYNĚ.
Letiště * Аэродром * Airport * Flughafen * L´aéroport.

Nakladatelství Pressfoto Praha, asi 1972. Foto Ladislav Sitenský. Tisk Severografia Červený Kostelec.

 

PRAHA. ПРАГА. PRAGUE. PRAG.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1971. Tisk Severografia Děčín. Kčs 1,40 a 0,20.

PRAHA. ПРАГА. PRAGUE. PRAG.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1977. Foto D. Kusák (2) a inž. A. Nový (3). Tisk Severografia Děčín. Kčs 1,40 a 0,20.

PRAHA. ПРАГА. PRAG. PRAGUE.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1977. Foto D. Kusák (2) a inž. A. Nový (3). Tisk Severografia Děčín. Kčs 1,40 a 0,20.

 

PRAHA-RUZYNĚ. Letiště.

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1973. Foto Václav Fuchs. Tisk Severografia Červený Kostelec. Kčs 0,80 a 0,20.

 

Nakladatelství Pressfoto Praha, 1973. Foto Karel Kuklík. Vydáno pro PNS-MS Praha. Tisk Severografia Červený Kostelec. Kčs 1,80 a 0,20.

 

Letiště Praha-Ruzyně * Аэропорт РузынеПрага * Prague-Ruzyně Airport.

ČSA Czechoslovak Airlines. Vydalo REFO Praha, asi 1973. Foto K. Masojídek. Tisk Severografia Děčín.

 

ČSA Czechoslovak Airlines, nedatováno. Foto D. Čuda.

 

Letiště Ruzyně – operační dispečink * Аэропорт Рузынедиспетчерский пункт * Ruzyně AirportOperation Dispatching.

ČSA Czechoslovak Airlines. Vydalo REFO Praha, asi 1973. Foto D. Čuda. Tisk Severografia Děčín.

 

ČSA Československé aerolinie, nedatováno. Foto D. Čuda. Tisk Severografia Děčín.

 

Nakladatelství Orbis Praha, asi 1974. Kčs 3,90 a 0,20.

 

Nakladatelství Pressfoto ČTK, 1975. Foto K. Kuklík (2), D. Kusák, inž. A. Nový (2) a L. Sitenský. Tisk Severografia Děčín. Kčs 2,– a 0,20.

 

Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha. Foto Vítězslav Šolek. Tisk Severografia Děčín.

 

PRAHA. ПРАГА. PRAG. PRAGUE.
Letiště Praha-Ruzyně.

Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha, 1988 a 1989. Foto Antonín Nový. Tisk Severografia Děčín. Kčs 1,80 a 0,20.
Na jiném vydání je prostor kolem horního snímku bílý a nápis „LETIŠTĚ PRAHA“ je podbarven modře.

 

 

Starší pohledniceNovější pohlednice

 

Úvod -> Pohlednice -> 50. až 80. léta

 

image003