HOSTIVICKÉ POHLEDNICE

 

Úvod -> Hostivické pohlednice -> Břve

 

Břve do roku 1945

Pozdrav ze Břvů
Nakl. Em. Hofbauer, Unhošť
Odeslána 13. 2. 1904

Pozdrav ze Břvů
Nakl. neuveden
Vydána před rokem 1906

Pozdrav ze Břvů!
Nakl. Fr. Ptáček, provedl F. Deutsch
Vydána v roce 1909

Pozdrav ze Břvů
Nakl. E. Jílovský v Žižkově
Vydána v roce 1913

Pozdrav ze Břvů
Nakl. A. F. Wanner, Štěchovice n. Vlt.
Odeslána 9. 12. 1910

Břve
Nakl. Antonín Kokrda, foto Dolejš
Vydána kolem roku 1935

Břve u Prahy
Nakl. Antonín Nykles, restauratér
Vydána kolem roku 1935

Koupaliště na Břvech
Nakl. V. Čermák, Praha XVII
Odeslána 10. ?. 1935

Lidové koupaliště Břve u Prahy
Nakl. Družiny válečných poškozenců Košíře
Vydána kolem roku 1935

Koupaliště na Břvech
Nakl. V. Čermák, Praha XVII
Odeslána 12. 7. 1936

Lidové lázně Břve
Nakl. družiny Praha
Odeslána 17. 6. 1945

Lidové lázně Břve
Nakl. družiny Praha
Vydána asi před rokem 1940

Lidové lázně Břve
Nakl. družiny Praha
Odeslána 30. 1. 1945

Lidové lázně Břve
Nakl. družiny Praha
Vydána asi před rokem 1940

Rybník Kala
Foto J. Rezek
Odeslána 17.3.1927

 

Úvod -> Hostivické pohlednice -> Břve