HOSTIVICKÉ POHLEDNICE

 

Úvod -> Hostivické pohlednice -> Hostivice

 

Hostivice do roku 1945

Gruss aus Hostiwitz
Nakl. Carl Bellmann in Prag
Vydána asi v roce 1899

Hostivice
Nakl. E. Velím, Kr. Vinohrady
Odeslána 15. 2. 1900

Pozdrav z Hostivic
Nakl. E. Velím, Kr. Vinohrady
Odeslána 8. 9. 1900

Hostivice
Nakl. neuveden, zřejmě TJ Sokol v Hostivici
Vydána snad v roce 1901

Pozdrav z Hostivic
Nakl. neuveden
Odeslána 23.10.1903

Pozdrav z Hostivic
Nakl. neuveden
Odeslána 8. 9. 1904

Pozdrav z Hostivic
Nakl neuveden
Odeslána 17. 2. 1907

Hostivice
Nakl. neuveden
Vydána kolem roku 1910

Továrna na šrouby Staněk a Ponec
Nakl. neuveden
Odeslána v říjnu 1912

Hostivice
Nakl. neuveden
Odeslána 21. 10. 1906

Pozdrav z Hostivic!
Nakl. F. Deutsch
Vydána v roce 1909

Pozdrav z Hostivic!
Nakl. F. Deutsch
Vydána v roce 1909

Hostivice
Nakl. neuveden
Odeslána 29. 10. 1912

Pozdrav z Hostivic!
Nakl. F. Deutsch
Vydána v roce 1909

Hostivice
Nakl. Antonín Pokorný, Dejvice
Vydána po roce 1912

Hostivice
Nakl. J. Blažek, Praha II
Odeslána 5. 5. 1914

Hostivice
Nakl. J. Blažek, Praha II
Odeslána v srpnu 1914

Hostivice
Nakl. J. Blažek, Praha II
Odeslána 23. 4. 1913

Hostivice
Nakl. E. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1916

Hostivice
Nakl. neuveden
Odeslána 25. 1. 1932

Hostivice
Nakl. E. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1915

Hostivice
Nakl. E. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1914

 Hostivice
Nakl. E. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1915

Hostivice
Nakl. G. Jílovský v Žižkově
Vydána v roce 1919

Pozdrav z Hostivic
Nakl. E. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1916

Hostivice
Nakl. neuveden
Odeslána 3. 3. 1915

Pozdrav z Hostivic
Nakl. G. Jílovský, Praha XI
Odeslána v roce 1931

Hostivice
Nakl. E. Jílovský v Žižkově
Vydána v roce 1918

Pozdrav z Hostivic
Nakl. G. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1919

Hostivice
Nakl. G. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1924

Hostivice
Nakl. G. Jílovský, Praha XI
Odeslána v roce 1931

 

Hostivice
Nakl. G. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1923

 

Hostivice
Nakl. G. Jílovský, Praha-Žižkov
Vydána v roce 1924

Hostivice
Nakl. K. Zuna, Vinohrady
Vydána v roce 1924

Hostivice
Nakl. K. Zuna, Vinohrady
Vydána v roce 1925

Hostivice
Nakl. K. Zuna, Vinohrady
Vydána v roce 1924

Pozdrav z Hostivic
Nakl. J. Pelc, foto Jos. Blažek, Praha II
Vydána v roce 1919

Hostivice
Nakl. Josef Smitka, foto J. Rezek, Praha
Vydána před rokem 1931

Hostivice
Nakl. Jos. Blažek, Praha II
Odeslána v roce 1921

Pozdrav z Hostivice
Nakl. neuveden
Vydána kolem roku 1920

Pozdrav z Hostivice
Nakladatel neuveden
Vydána kolem roku 1920

Z alba obrazoborců. Serie I
Nakl. neuveden
Vydána kolem roku 1920

Hostivice
Foto V. Cajska
Vydána kolem roku 1930

Hostivice
Foto V. Cajska
Vydána kolem roku 1930

Hostivice
Foto V. Cajska
Vydána kolem roku 1930

Hostivice
Nakl. neuveden (R.P.N.?)
Odeslána 27. 8. 1928

Hostivice
Nakl. neznámý
Vydána snad kolem roku 1930

Hostivice u Prahy
Nakl. neuveden
Odeslána 14. 9. 1942

Hostivice
Nakl. Josef Turecký
Vydána po roce 1931

Hostivice
Foto V. Cajska
Vydána po roce 1931

Hostivice
Foto V. Cajska
Vydána po roce 1931

 

Hostivice u Prahy
Foto V. Cajska
Vydána po roce 1931

Hostivice u Prahy
 Nakl. Josef Turecký, trafikant, Hostivice
Odeslána 20. 7. 1936

Hostivice u Prahy
Nakl. Josef Turecký, trafikant, Hostivice
Odeslána 1. 8. 1934

Hostivice
Nakl. neuveden
Vydána snad kolem roku 1932

Hostivice u Prahy
Foto K. Kočí
Odeslána 9. 8. 1938

Přírůstky od března do září 2008

Hostivice
Nakl. F. Deutsch
Vydána v roce 1909

Hostivice
Vydána v roce 1913

Hostivice
Nakl. G. Jílovský, Praha XI
Vydána v roce 1927

 

Úvod -> Hostivické pohlednice -> Hostivice