Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Jesle Hostivice

 

 

Jesle Hostivice

 

Zřízeny v roce 1953

Zrušeny v roce 1991

 

Z historie školy

 

Jesle byly zřízeny v roce 1953 a od počátku sídlily v přízemí bývalé vily Antonína Staňka Čsl. armády čp. 200. Po vystěhování rodiny, která v době otevření jeslí ještě bydlela v patře, do nedalekého nově postaveného domu čp. 127, se do patra nastěhovala hostivická mateřská škola. Více prostoru jesle získaly až po otevření nového areálu školky v roce 1986, ale to se již pomalu blížil konec tohoto zařízení. Po změně poměrů byla budova vrácena v restituci původním majitelům a předpokládané nájemné bylo odhadováno na 80 000 Kčs ročně, zatímco předtím stál celý provoz jeslí 172 000 Kč ročně. Provoz jeslí byl proto k 30. červnu 1991 ukončen.

 

Kapacita jeslí byla 25 dětí, v pozdějších letech se počet dětí pohyboval mezi 15 a 18. Za dobu jejich existence prošlo jeslemi asi 570 dětí.

Personál jeslí byl poměrně stabilní. Anna Křižková, která celou historii končících jeslí shrnula v článku v Hostivickém měsíčníku v červnu 1991, uvedla, že od roku 1953 v jeslích pracovaly Jarmila Kalinová, Vlasta Horáková a Josefa Kletečková. Nejdéle zde pracovaly Eva Rochusová 35 let, Květa Kostřížová 23 let, Miluše Jandová 20 let, Věra Fáberová 17 let, Ivana Šafránková 15 let, Helena Šprunková 10 let a kuchařka Marie Černá 13 let.

 

Pracovnice jeslí v prosinci 1979.

Zleva: Jitka Kleisnerová, Eva Vališová, Zuzana Nohejlová, Helena Šprunková, Eva Rochusová, Ivana Šafránková, Věra Fáberová a Marie Černá. K personálu patřila i Květa Kostřížová, v té době na mateřské dovolené.

 

Fotografie

 

Děti v jeslích na Vánoce 1976.

 

Děti vedené Helenou Šprunkovou – na samostatné stránce

 

Školní budova

 

Čsl. armády čp. 200

1953–1991

 

Ředitelky školy

 

1953–1956: nezjištěno

1956–1991: Eva Rochusová

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Jesle Hostivice

 

Popis: image003