Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice

 

 

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

 

Stanovy místní skupiny úředně schváleny 22. září 1924

V roce 1928 schválena změna stanov (zřejmě změna z místní skupiny na jednotu)

Rozpuštěna nařízením říšského protektora 17. srpna 1939

Obnovení činnosti podle dekretu prezidenta republiky č. 81/1945 Sb. povoleno ZNV v Praze 7. ledna 1946

V roce 1948 se sloučila se Svazem bojovníků za svobodu Hostivice, kam převedla svůj majetek

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Nedatované tablo Čsl. obce legionářské, snad z roku 1937.

 

Historie jednoty

 

Stanovy hostivické místní skupiny (později jednoty) Československé obce legionářské byly úředně schváleny 22. září 1924. Sdružovala především levicově, socialisticky zaměřené legionáře, zapojili se do ní i legionáři-komunisté (např. Bohumil Vlach či Josef Morštejn.

Stejně jako celá ČSOL byla i hostivická jednota rozpuštěna v srpnu 1939 (údaj v literatuře se liší od data ve spolkovém katastru vedeném Okresním úřadem Kladno).

Po druhé světové válce jednota obnovila činnost, nadále v ní působili hlavně legionáři z první světové války – Josef Mansfeld, Josef Příhoda či Štěpán Kučera. Když po sloučení odbojářských spolků na celostátní úrovni v roce 1948 vznikla hostivická jednota Svazu bojovníků za svobodu, členové jednoty ČSOL se stali jejími členy a do nové jednoty převedli i svůj spolkový majetek. Zánik jednoty ČSOL potvrdil výnos ministerstva vnitra z 3. října 1949.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1934.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003