Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice

 

 

Jednota Čsl. obce legionářské pro Hostivici a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 8. června 1926

Rozpuštěna nařízením říšského protektora 17. srpna 1939

Obnovení činnosti podle dekretu prezidenta republiky č. 81/1945 Sb. povoleno ZNV v Praze 7. ledna 1946

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Nedatované tablo Čsl. obce legionářské, snad z roku 1937

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1934

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003