Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

 

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Československá obec legionářská vznikla v roce 1921 s cílem sjednotit dosavadní legionářské organizace a vytvořit všelegionářskou organizaci, což se však nepodařilo – mnohé legionářské spolky nadále působily samostatně a především v roce 1925 se ustavila Nezávislá jednota československých legionářů. ČSOL i Nezávislá jednota česko­slovenských legionářů byly plně loajální k Hradu a prezidentovi T. G. Masarykovi. Hlavní příčinou neshod a následně rozkolu bylo politické zaměření Československé obce legionářské, jeho vedení bylo zaměřeno levicově, socialisticky (ale nekomunisticky). Z politických důvodů se již v roce 1922 rovněž odtrhla brněnská Jednota lidoveckých legionářů, přejmenovaná na Ústřední jednotu československých legionářů. Založili ji katolicky založení legionáři po svém vyloučení z ČSOL v roce 1922.

Legionářská tradice patřila za první republiky k základním ideám československého státu. Legionáři a zejména členové ČSOL se podíleli na pořádání různých státních slavností, kromě oslav výročí 28. října zejména na připomínkách slavných bitev, jichž se účastnili legionáři (především Zborov, ale i jiné).

Ve změněné politické atmosféře druhé republiky se znovu objevily snahy o sloučení legionářských organizací. V listopadu 1938 vzniklo Národní sjednocení legionářské. Do jeho přípravného výboru se zapojily i ČSOL a Nezávislá jednota čsl. legionářů, ale nakonec zůstaly obě samostatnými organizacemi a byly nařízením německého říšského protektora 25. srpna 1939 rozpuštěny.

Po druhé světové válce byla obnovena činnost Československé obce legionářské, jediné z předválečných legionářských organizací. Nadále v ní působili především účastníci první světové války. Vedle ČSOL vznikly samostatné organizace účastníků druhého odboje. Po roce 1948 byla taková roztříštěnost pro vládnoucí režim nežádoucí, proto bylo na zasedání výborů Československé obce legionářské, Svazu národní revoluce a Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu 8. až 9. května 1948 schváleno sloučení těchto organizací do jednotného Svazu bojovníků za svobodu.

 

Prameny

MICHL, Jan (2009): Legionáři a Československo. Praha: Naše vojsko. ISBN 978-80-206-1019-5

CHALOUPKOVÁ, Maria (2018): Svaz protifašistických bojovníků. Paginae historiae 26/2, str. 61–82

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Čsl. obec legionářská Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003