Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Podkova Břve

 

 

Kuřácká stolní společnost Podkova na Břvích

 

Společnost nebyla úředně registrována, je doložena v letech 1929 až 1937

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Kuřácká stolní společnost „Podkova“ v Topolanech, tedy na Břvích, je doložena zápisy v pamětních knihách jiných spolků v letech 1929, 1935 a 1937. Nikdy nebyla registrována u úřadů, což však nebránilo tomu, aby litovický obecní úřad oficiálně oznámil berní správě výnos ze silvestrovské zábavy 1934 konané společností.

Podle jmen uváděných v zápisech se dá předpokládat, že z Podkovy vznikl v roce 1936 oficiální spolek – Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků „Topolany“ ve Břvech.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize spolku Hostivít z roku 1929.

 

Zápis v pamětní knize litovických baráčníků z roku 1935.

 

Zápis v pamětní knize Dělnického domu z roku 1937.

 

Prameny

Pamětní knihy hostivických spolků

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Podkova Břve

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003