Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1919: Sázení lípy Svobody

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Sázení lípy svobody v Hostivici

Hostivice, 21. dubna 1919

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Ve schůzi správního výboru dne 10. dubna ujednáno, by přikročeno v obci naší ku slavnosti sázení „lípy Svobody“. Slavnost ta má se státi slavností celé obce. Proto svolaná Sokolem schůze spolků a tam ujednáno o pořadu slavnosti. Schůze svolána do hostince pana Šroubka. Slavnost stanovena na pondělí velikonoční dne 21. dubna 1919 odpoledne.

 

Sázení „lípy Svobody“ v Hostivici.

Na usnesení vzdělávacího sboru jednoty Sokol svolaná dle usnesení správního výboru společná schůze spolků v Hostivici do hostince pana Ant. Šroubka na den 14. dubna večer schůze, kde jednáno znovu o místě pro zasazení lípy. Konána obchůzka a vyhlédnuto místo v Husově sadu při pěšince ku statku p. Kubra rolníka. Obecní zastupitelstvo přijalo provedení celé slavnosti. Pořad slavnosti schválen tak, jak jej vzděl. sbor jednoty vypracoval. Lípu obstaral pan Pavel Arnold v Turnově.

V pondělí velikonoční odbývala se slavnost s tímto pořadem:

Seřadění spolků před nádražím a průvod do sadů. Školní mládež nesla ozdobenou lípu. V sadech promluvil ku shromážděnému obecenstvu br. starosta Sokola a obce Tomáš Chlupatý. Pak zapěl pěvecký kroužek Sokola Tovačovského sbor „Vlasti“.

Shromážděná školní mládež zasadila lípu.

Na vyzvání řídícího učitele Al. Geltnera složila mládež školní přípověď, že bude lípu tuto chránit a opatrovat.

Po tomto přednesena sestrou Annou Mokrou příhodná báseň „Lípa Svobody“.

Zazpívány národní hymny.

Bratr vzdělavatel Frant. Pechlát promluvil o významu slavnosti a žádal účastníků, by zapsali svá jména do slavnostní listiny, kteráž uložena bude v archivu.

Tím slavnost tato zdařile ukončena.

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Založené do 1945 -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1919: Sázení lípy Svobody

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003