Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1931: Veřejná cvičební hodina

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Veřejná cvičební hodina

Hostivice, 21. června 1931

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Cvičitelský sbor jednoty uspořádal se schválením výboru v neděli dne 21. června 1931 ve 3 hod. odpoledne na letním cvičišti u Sokolovny

Veřejnou cvičební hodinu.

Pořad:

Ve 2 hod. odpoledne sraz všeho členstva, dorostu a žactva na dvoře br. starosty, průvod obcí na cvičiště a cvičení. Veškeré členstvo v kroji, dorost a žactvo zaujalo v pozoru postoj na cvičiště, kde promluvil „O významu oslav stoletých narozenin Tyršových“ br. vzdělavatel Fr. Bočinský.

1. Hry žactva

2. Vystoupení nejmladších

3. Prostná žaček v trojicích

4. Tanečky na národní písně – žačky

5. Prostná žáci

6. Prostná na švédských lavičkách – žáci, žačky

7. Prostná dorostenky

8. Nářadí dorost

9. Nářadí členstvo

10. Prostná ženy

11. Prostná skupinová muži

12. Závěrečná skupina

 

Veškerá cvičení byla zdařile provedená, což svědčí o neúnavné a vytrvalé práci našich cvičitelů a pevné neúnavné práci našeho cvičícího členstva.

Zdařilé toto vystoupení bylo večer ukončeno sokolskou veselicí.

Zdar!

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1931: Veřejná cvičební hodina

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003