Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1934: Den brannosti

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Den brannosti

Hostivice, 28. dubna 1934

 

Spolupořadatelé:

Okresní osvětový sbor v Unhošti

Odbočka Nezávislé jednoty čsl. legionářů a kruh jejich přátel v Hostivici

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Tělocvičná jednota Sokol, okresní osvětový sbor v Unhošti a Odbočka nezávislé jednoty Čsl. legionářů a kruh jejich přátel v Hostivici uspořádali v sokolovně v Hostivici v sobotu dne 28. dubna 1934 v 8 hodin večer

Den brannosti

Pořad:

1. Pěvecký spolek Bendl: Svoji k svému atd., Uboj

2. Zahajovací proslov bratr Josef Chrastný

3. Přednáška jednatele osvět. okresního sboru Jos. Bohuslava

4. Přednáška „O brannosti našeho národa“, kterou přednesl ing. Antonín Pavel, pracovník československých legií

5. Pořad večera zakončil pěvecký spolek Bendl zapěním národní hymny.

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1934: Den brannosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003