Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1937: Veřejné cvičení

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Veřejné cvičení na oslavu 45 let Sokola v Hostivici

Hostivice, 20. června 1937

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Na oslavu svého 45-letého trvání pořádal Sokol v Hostivici v neděli dne 20. června 1937

veřejné domácí cvičení.

Pořad:

Dopoledne od 8 hodin zkoušky

Odpoledne ve 2 hodiny průvod s hudbou ze statku br. Tom. Chlupatýho na cvičiště u sokolovny

1. Proslov br. vzdělavatele Kaplánka

2. Hry nejmenších žáků a žaček

3. Prostná vyššího stupně žákyň

4. Prostná vyššího stupně žáků

5. Ráno gymnastika – žákyně a hra dorostenců

6. Nářadí – muži a dorostenci

7. Nářadí – ženy a dorostenky

8. Rej dorostenců na kolách

9. Prostná dorostenky

10. Prostná ženy

11. Zborovská devítka muži

V přestávce mezi číslem 5 a 6 ukázka hry košíková – dorostenci

12. Společný odchod všech složek

 

Cvičilo celkem […].

Počasí bylo příznivé, provedení cvičení po stránce tělocvičné uspokojivé. Po stránce finanční dobré.

Zdar!

 

Fotografie

 

 

 

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1937: Veřejné cvičení

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003