Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz rotmistrů Hostivice

 

 

Jednota čsl. gážistů mimo hodnostní třídu v Hostivicích

 

Odbočka Svazu čs. rotmistrů v Hostivici

 

Stanovy úředně schváleny 21. listopadu 1922

Změna stanov a názvu úředně schválena 26. dubna 1927

Zrušena rozhodnutím z 29. července 1942

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Prameny

Spolkový katastr

Pamětní knihy Sokola Hostivice

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz rotmistrů Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003