Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz včelařů Hostivice -> Historie

 

 

 

Československý svaz včelařů, základní organizace Hostivice

Český svaz včelařů, základní organizace Hostivice

 

Pramen k historii organizace

 

Historie základní organizace Českého svazu včelařů v Hostivici

(Přepis zprávy, kterou sestavil 10. března 1971 jednatel František Kubr)

Dne 5. února 1933 byl na ustavující valné hromadě včelařů založen „Včelařský spolek pro Hostivici a okolí“.

Tyto spolky byly sdružovány v Zemském ústředí včelařských spolků v Praze. Stanovy spolku schválil Zemský úřad v Praze.

Včelaři z Hostivice a okolí byli již dříve organizováni u včelařského spolku v Kladně–Unhošti–Dušníkách (Rudné), kam bylo daleko, a proto založili svůj spolek. Přípravné práce byly provedeny na podzim roku 1932 přípravným výborem, jehož členy byli: Doksanský Václav, Hakl Antonín, Kubr František st., Lhoták Václav, Mašek Václav. První dva z tohoto pořadí ještě žijí.

Při založení měl spolek 42 členů, z toho z Hostivice 15, Litovic 8, Jenče 8, Chýně 6, Sobína 2, Zličína 1, Břvů 2.

Prvním předsedou byl Hakl Antonín, stavitel, Hostivice I 168, místopředsedou Kubr František, rolník, Hostivice 10, jednatelem Doksanský Václav, zaměstnanec dráhy, Litovice 68, pokladníkem Lhoták Václav, úředník, Hostivice 200.

Účel spolku: Pořádáním přednášek a kurzů seznámit včelaře se správným ošetřováním včelstev a s novými výzkumy o životě včel. Rozšiřovat včelí pastvu výsadbou medonosných stromů, keřů a rostlin. Společné obstarávání včelařských potřeb nutných k provozu včelařství. Propagovat zužitkování medu v domácnosti a k přípravě pečiva. Obstarávat pro své členy příděl nezdaněného cukru k úspěšnému přezimování včelstev.

V roce 1933 pořádán kurz medového pečiva v hostinci u Šroubků, při němž bylo vyrobeno velké množství velmi dobrých výrobků, které byly v jednom dnu prodány.

V roce 1936 pořádána včelařská výstava s výstavou spolku zahrádkářů v hostinci u Neradů.

Včelařský spolek provozoval svoji činnost stále i po dobu druhé světové války a získával pro své členy cukr potřebný pro přezimování včelstev. Po 5. květnu 1945 po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou měly být spolky zařazeny do Jednotného svazu českých zemědělců a výroční schůze nebyly konány. V říjnu roku 1947 byly povoleny schůze a utvořena Jednota včelařů v Praze, v níž byly spolky sdruženy. První výroční schůze po válce byla 8. února 1948 za účasti 16 členů. Předsedou byl zvolen Hakl Antonín, jednatelem Tibitancl Josef, pokladníkem Kubr František.

Spolková agenda vedena jako dříve až do roku 1957, kdy byl zřízen Československý svaz včelařů v Praze jako složka Národní fronty a spolky byly změněny na základní organizace Čs. svazu včelařů podle zákona č. 68 z roku 1951. Tato změna byla provedena na členské schůzi 21. července 1957.

Po dobu trvání spolku a základní organizace byly každým rokem pořádány přednášky učitelů včelařství, při nichž byli členové seznámeni se zásadami racionálního včelařství, chovu matek, se včelími nemocemi a jejich tlumením. Vysazováním medonosných a pylodárných stromů a keřů rozšiřována včelí pastva. Byly pořádány výstavy včelařského nářadí a včelích výrobků. V rámci mezinárodního včelařského týdne byla veřejnost seznámena s důležitostí chovu včel jako opylovačů zemědělských kultur a ovocných stromů.

Od roku 1941, kdy byl nařízen odvod medu na státní nákup, odevzdali naši členové do roku 1970 13 161 kg medu pro zásobování lidu.

V roce 1957 byl za spolupráce organizace zařízen chov včel v JZD Sobín s 20 včelstvy, v roce 1958 byl zařízen chov včel v JZD Hostivice s 10 včelstvy, v roce 1960 zřídil Výzkumný ústav zemědělské techniky v Řepích 9 včelstev, v roce 1964 zřídil státní statek Jeneč chov včel s 20 včelstvy a rozšířil postupně na 100 včelstev. Tato včelstva ošetřovali naši členové.

Chovy v Sobíně a Hostivici byly po 4 letech zrušeny z důvodů nerentability.

V roce 1951 koupen úl pro včelařský kroužek ZDŠ v Hostivici, osazen včelstvem, umístěn v zahradě školy, aby se mládež seznámila s chovem včel. Později zásluhou svazu včelařů pořízen další úl s včelstvy. V roce 1965 byly úly se včelstvy prodány.

Od roku 1958 do roku 1970 odpracovali naši členové 23 195 brigádnických hodin v zemědělství a akci Z.

Základní organizace má nyní 46 členů soukromě včelařících s 237 včelstvy, 1 člen Výzkumný ústav Řepy s 9 včelstvy, 1 člen státní statek Jeneč se 100 včelstvy, 1 člen včelařský kroužek ZDŠ Řepy s 1 včelstvem. Celkem 49 členů se 437 včelstvy. Předseda Černý Josef, jednatel Kubr František, pokladník Blaho Celestin.

V roce 1970 utvořeny z Československého svazu včelařů dva samostatné svazy: Český svaz včelařů v Praze a Slovenský svaz včelařů v Bratislavě.

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz včelařů Hostivice -> Historie

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003