Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> TJ Sokol Hostivice -> Vedení organizace

 

 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

 

Vedení organizace a počty členů v jednotlivých letech

 

Rok 1969

 

Počet členů k 31. prosinci 1969: 347, z toho 127 mužů, 34 dorostenců, 51 žáků, 66 žen, 21 dorostenek a 48 žákyň

Tělovýchovný odbor Sokol 147 cvičenců, oddíl kopané 90 členů, oddíl odbíjené 18 členů a oddíl kulturistiky 5 členů

 

Rok 1970

Výroční členská schůze 8. února 1970

(Volby byly provedeny v roce 1969, nyní provedeny jen změny)

Předseda: PhMr. Jaroslav Vostatek

Místopředseda: František Cílek

Tajemník: Jaroslav Kučera

Hospodář: Miloslav Bucek

Náčelnice: Věra Pavlová

Propagace a výchova: Josef Kaplánek

Správce budovy: Jaroslav Justa mladší

Účetní: Jaroslav Málek

Matrikář: Ladislav Uiberlay

Zdravotník: Stanislav Tomšík

Revizní komise: Františka Řeháková, Jindřich Pelc a Václav Procházka

 

V prosinci 1970 požádal hospodář Miloslav Bucek o zproštění funkce, na jeho místo kooptována k 8. prosinci 1970 Božena Kučerová

 

Počet členů k 31. prosinci 1970: 321, z toho 117 mužů, 76 žen, 30 dorostenců, 14 dorostenek, 37 žáků a 47 žákyň
(ovlivněno výměnou členských legitimací před koncem roku)

 

Rok 1971

Výroční členská schůze 17. ledna 1971

Účast 46 členů a 11 zástupců místních organizací

Předseda: Věra Pavlová

Místopředseda: František Cílek

Jednatel: Jaroslav Kučera

Výchova a propagace: Josef Kaplánek

Hospodář: Božena Kučerová

Správce budovy: Jaroslav Justa mladší

Účetní: Jaroslav Málek

Za oddíl kopané: Antonín Sláma

Za oddíl odbíjené: Miroslav Slavíček

Za oddíl dívčí kopané: Zdeněk Malík

Revizní komise: Stanislav Tomšík a Františka Řeháková

 

Do MNV Hostivice navrženi za Sokol a zvoleni Jaroslav Čermák a Jiří Pelc

 

Počet členů k 31. prosinci 1971: 359, z toho 147 mužů, 96 žen, 17 dorostenců, 13 dorostenek, 51 žáků a 35 žákyň

Odbor Sokola 122 členů, oddíl kopané 119 členů, oddíl odbíjené 12 členů, oddíl dívčí kopané 21 členů a oddíl kulturistiky 5 členů

 

Rok 1972

Výroční členská schůze 30. ledna 1972

Účast 35 členů a 5 hostů

Bez volby výboru (volební období bylo dvouleté)

 

Počet členů k 31. prosinci 1972: 397, z toho 177 mužů, 101 žen, 29 dorostenců, 10 dorostenek, 36 žáků a 44 žákyň

Odbor Sokol (ZTV) 128 členů, oddíl kopané 116 členů, oddíl odbíjené 10 členů, oddíl šachu 61 členů a oddíl posilování 7 členů

 

Rok 1973

Výroční členská schůze 28. ledna 1973

Účast 55 členů a 10 hostů

Předseda: Jaroslav Brejcha

Místopředseda: František Cílek

Jednatel: Jaroslav Kučera

Politicko-výchovný pracovník: Miloslav Bucek

Hospodář: Jiřina Rajdlová

Správce budovy: Jaroslav Justa

Zapisovatel: Josef Kaplánek

Matrikář: Božena Kučerová

Inventář: Jaroslav Málek

Zástupce odboru Sokol: Petr Mlejnek

Zástupce oddílu kopané: Milan Tušer

Zástupce oddílu šachu: Jiří Řezníček

Zástupce oddílu odbíjené: Zdeněk Šimek

Revizní komise: Věra Pavlová, Františka Řeháková a Stanislav Tomšík

 

Počet členů k 31. prosinci 1973: 449, z toho 174 mužů, 120 žen, 31 dorostenců, 17 dorostenek, 51 žáků a 56 žaček

Tělovýchovný odbor 169 členů, oddíl kopané 120 členů, oddíl odbíjené 11 členů, oddíl šachu 45 členů, odbor turistiky 12 členů

 

Rok 1974

Výroční členská schůze 27. ledna 1974

Účast 79 členů

Bez volby výboru

 

28. března 1974 požádal Josef Kaplánek o zproštění funkce zapisovatele, místo něj kooptována Marie Nováková

23. května 1974 rezignoval Jaroslav Justa na funkci správce budovy, funkci převzal Jiří Řezníček

20. června 1974 rezignoval Miloslav Bucek na funkci politicko-výchovného pracovníka, zůstala neobsazena

V listopadu 1974 převzal funkci náčelníka od Petra Mlejnka Jiří Švihálek

 

Počet členů k 31. prosinci 1974: 490, z toho 170 mužů, 139 žen, 30 dorostenců, 10 dorostenek, 64 žáků a 77 žákyň

Odbor ZRTV 216 členů, odbor turistiky 22 členů, oddíl kopané 117 členů, lyžařský oddíl 12 členů, šachový oddíl 53 členů a oddíl odbíjené 13 členů

 

Rok 1975

Výroční členská schůze 19. ledna 1975

Účast 82 členů a 7 hostů

Bez volby výboru

 

Změny o prázdninách 1975

Rezignoval jednatel Jaroslav Kučera, funkci převzal František Cílek

Rezignovala hospodářka Jiřina Rajdlová, funkci převzala Anna Píšová

Rezignovala zapisovatelka Marie Hradílková (Nováková), funkci převzala Jiřina Rajdlová

Rezignoval správce budovy Jiří Řezníček, funkci převzal Václav Jícha

 

Počet členů k 31. prosinci 1975: 537, z toho 196 mužů, 175 žen, 27 dorostenců, 16 dorostenek, 56 žáků a 67 žákyň

Odbor ZRTV 226 členů, odbor turistiky 24 členů, oddíl kopané 132 členů, šachový oddíl 49 členů, lyžařský oddíl 9 členů, oddíl odbíjené 12 členů a oddíl stolního tenisu 7 členů

 

Rok 1976

Výroční členská schůze 18. ledna 1976

Účast 55 členů

Předseda: Jaroslav Brejcha

Místopředseda: Jaroslav Kučera

Jednatel: František Cílek

Hospodář: Josef Plischke

Zapisovatel: Jiřina Rajdlová

Metodik: Jiří Švihálek

Plánování: Jiří Řezníček

Inventář: Jaroslav Málek

Revizní komise: Františka Řeháková, Věra Pavlová a Anna Píšová

 

Do MNV zvoleni členové jednoty Brabec a Soukup

 

Počet členů k 31. prosinci 1976: 625, z toho 399 členů odbor ZRTV

Aktivní odbory a oddíly: ZRTV, kopaná, odbíjená, stolní tenis, šachy, turistika a lehká atletika

 

Rok 1977

Výroční členská schůze 5. února 1977

Bez volby výboru

Do výboru kooptováni Kokštejn, Ghimeši, Klíma, Vodolán a Kopová

 

Počet členů k 31. prosinci 1977: 508 nad 15 let, z toho 215 mužů a 225 žen, 46 dorostenců a 22 dorostenek

Aktivní odbory a oddíly: ZRTV, kopaná, odbíjená, stolní tenis, lehká atletika, šachy a turistika

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> TJ Sokol Hostivice -> Vedení organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003