image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 10. část

 

 

Stalo se před 160 a 60 lety:
Starý hřbitov, nový hřbitov…

(Hostivický měsíčník 8–9/2008)

 

Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí hostivických hřbitovů.

Před 160 lety, v roce 1848 se přestalo definitivně pohřbívat na hřbitově kolem hostivického kostela, když již v roce 1839 byl založen druhý hřbitov za zámkem v polích směrem k Litovicím, dnes prakticky v centru města, v areálu mateřské školy. Ten první hřbitov sloužil od samého vzniku Hostivice a pohřbeni v něm byli i někteří Žďárští ze Žďáru, majitelé panství. K tomu, že hřbitov vydržel tak dlouho, jistě napomohlo i vykopávání kostí a jejich ukládání do kostnice v dávných dobách.

image005

Už jen dva náhrobky v ohradní zdi dokládají, že se kolem hostivického kostela nacházel nejstarší hřbitov.
Na levém náhrobku je patrný kalich, který dokládá kališnickou víru

Druhý hřbitov přestal stačit již za první republiky a ve 30. letech 20. století proto vznikly nové: společný pro Litovice a Jeneček a samostatný pro Sobín, které slouží dosud, a hřbitov pro Hostivici, který neměl dlouhého trvání. Nacházel se totiž v prostoru, který po válce zabralo rozšiřující se letiště, a proto se musel znovu přestěhovat. Čtvrtý hostivický hřbitov, ten současný, byl otevřen právě před 60 lety, v roce 1948.

image007

Současný hostivický hřbitov po dokončení (foto z obecní fotokroniky)

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 10. část

 

image003