Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 101. část

 

 

Stalo se před 130 lety:
Jak se vymáhají dluhy

(HM 1/2017)

 

Článek s názvem Jak se vymáhají dluhy otiskly Národní listy 20. dubna 1887, tedy před 130 lety. Přečtěme si ho v plném znění:

 

 

Dne 6. listopadu 1886 jel výměnkář Jan Huja z obce blíže Hostivic se synem svým do Prahy. Když jel Hostivicemi, zavolal jej tamní kupec, israelita Leopold Poláček, do svého krámu, a když Huja pozvání vyhověl, počal ho Poláček upomínati o zaplacení šesti kilo ovsa, za něž prý mu zůstal dlužen.

Huja popíral, že by Poláčkovi něco dluhoval. Koupil sice jednou od Poláčka dva centy ovsa, ale zaplatil prý na krejcar a nechtěl o nijakém dluhu věděti. Poláček však stál neústupně na svém, a když Huja chtěl opustiti krám, zastoupil mu kupec cestu, tahal ho za kabát a zabraňoval mu odejíti. Konečně vyzval Huja Poláčka, aby s ním šel ke starostovi obecnímu, že se věc vyřídí, a aby dokázal, že nechce utéci, svlékal kabát, aby jej nechal v krámě jako záruku. V tom okamžiku sáhl mu Poláček do kapsy kabátu, vybral Hujovi peněženku, nůž a šátek, aby si zaplacení dluhu vymohl – a za tento čin žalován byl pro zločin veřejného násilí, z něhož se měl včera před zemským trestním soudem zodpovídati. Avšak obhájci Poláčkovu, dru. Hlaváčkovi, podařilo se přesvědčiti soud, že v jednání Poláčkově nespočívala objektivní povaha zločinu veřejného násilí a po poradě soudu byl Poláček obžaloby na něj vznešené sproštěn.

Proto přece však umínil si kupec, že podobným spůsobem nebude vícekráte dluhů svých vymáhati. Vždyť je advokátů dost…

 

Citovaná příhoda nás vede k připomenutí jedné místní židovské rodiny a již zaniklého domu. Je nejstarší známou zprávou o působení obchodníka Leopolda Poláčka v Hostivici. Trhovou smlouvou ze 7. ledna 1888 koupil Poláček od Alžběty a Anežky Ženíškových ze statku čp. 19 jednu z budov tohoto statku, která dostala nové čp. 104. Vybudoval zde a dlouhá léta provozoval obchod. Byl to malý domek na náměstí na rohu s uličkou K Nádraží, kde nyní stojí novostavba bufetu. Poláčkův obchod přežil i konkurenci hned v sousedním domě čp. 19, kde Antonín Mráz zřídil v roce 1909 koloniální obchod a v roce 1925 dům přestavěl na „obchodní dům“.

Leopold Poláček se narodil 1. června 1859 v Peceradech a v Hostivici měl žít od roku 1886. Zemřel 22. srpna 1934 a pohřben byl na židovském hřbitově v Hostouni – pod hostouňskou izraelskou náboženskou obec spadali Židé žijící v řadě okolních obcí včetně Hostivice. Jeho manželka Terezie rozená Jelínková (narozena 1. či 5. listopadu 1858 ve Veliši) zemřela již 27. června 1932 a pohřbena byla rovněž v Hostouni. Počátkem 30. let byli Poláčkovi jedinou židovskou rodinou žijící ve vlastní Hostivici. Podařilo se najít, že v dubnu 1925 se Poláčkova dcera Marie (narozena 18. června 1894) provdala za Františka Poppera, spolumajitele firmy Bratři Popperové. Do rodiny snad patřil i nadporučík Karel Poláček z Hostivice, který byl v červenci 1917, za první světové války, vyznamenán zlatým záslužním křížem s korunou na válečné stuze. Po smrti rodičů zdědil dům čp. 104 jejich syn Josef Poláček narozený 17. července či září 1899, úředník, který ještě začátkem 30. let žil v Hostivici, ale později je uváděn bydlištěm v Praze. Další osudy Josefa Poláčka za druhé světové války mi nejsou známy, novým majitelem domu se v té době stal Josef Kouble a fungoval zde obchod družstva Bratrství. Po válce se budova stala modlitebnou československé církve, v roce 1972 přejmenované na církev československou husitskou. Takto si dům mnozí ještě pamatují.

Dům čp. 104 ještě jako obchod na jediném dostupném snímku – pohlednici vydané snad v roce 1926

Většina starousedlíků si bývalý dům čp. 104 pamatuje spíše jako modlitebnu církve československé husitské

K sestavení článku byly využity zprávy z novin zpřístupněné v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR (přepis novinových článků je zařazen jako svazky č. 1 a 2 řady B Pramenů k hostivické historii), písemnosti ze Státního okresního archivu Praha-západ z fondu Archiv obce Hostivice a židovské matriky náboženské obce Hostouň spravované Národním archivem ČR a zveřejněné v aplikaci www.ebadatelna.eu.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 101. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003