Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 109. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Příběhy z dobového tisku

(HM 10/2017)

 

V dalším pokračování seriálu Stalo se před… se podíváme, co se psalo o Hostivici v denním tisku před 140 lety, v roce 1877. Začneme příběhy, které by dnes patřily do rubriky zvané Černá kronika.

Dne 25. února 1877 přinesly Národní listy tuto zprávu:

 

 

Pro vepře život. V hostinci na ostrově žofínském zaměstnaný sklepník Jiří Linek z Litovic spatřil včera ve dvě hodiny odpoledne na hladině Vltavy plovoucího utonulého vepře. Odvázal loďku a vepře vytáhl. Když chtěl na konci ostrova střeleckého hák zabodnouti do dna Vltavy a loďku pak vytlačiti ku břehu, spadl střemhlav do rozvodněné řeky a zmizel pod vlnami. Asi šest minut zůstal ve vodě. Konečně dostal se na povrch a volal o pomoc. Nežli mu mohli vodáci přispěti ku pomoci, zmizel ve vodě. Byl již mrtev z vody vytažen. Mrtvola nešťastného byla dopravena do pathologického ústavu.

 

 

Pražský denník z 20. března 1877 referoval o neštěstí poblíž Jenče:

 

 

Z Hostivic, 18. března. Dělník Josef Hoch z Velkého Jenče nedočkal se svých letošních jmenin. Včera ráno byl ještě jako ryba a o několik hodin později byl chladnou mrtvolou. Pracoval v pískovcových lomech mezi Hájkem a Jenčem, kde se naň vlastní jeho neopatrností půda sřítila a jej zasypala. Byl již bez známek života v přítomnosti svého otce spod písku vytažen. Mrtvolu nešťastníka, který byl 27 let stár, odnesli do jeho bytu. Byl ženat a otcem jednoho dítka.

 

 

O zatčení nádeníka Františka Nejedlého začátkem května 1877 máme dokonce dvě zprávy, které se v popisu události poněkud liší. O události nejprve psaly 4. května 1877 Národní listy:

 

 

Pral se s četníkem. Nádenník Fr. Nejedlý z Litovic spůsobil v neděli v hostinci velikou rvačku. V úterý byl zavolán k starostovi a přítomný četník zatknul zde Nejedlého. Ruce si nechtěl dáti spoutati a četníkovi chtěl pušku násilně vyrvati z rukou. Četník udeřil jej ostřím šavle několikráte přes ruce, čímž Nejedlý dosti povážlivě byl poraněn. Teprve nyní šel N. s c. k. četníkem, avšak cestou do Hostivic utekl, a sice ku Praze. U strahovské brány byl policejním strážníkem zadržen. Přivolaný lékař seznal, že rány jsou těžké, a dal Nejed­lého dopraviti do všeobecné nemocnice.

 

 

Další zprávu pak přinesl Pražský denník z 12. května 1877:

 

 

Z Litovic u Kladna, 6. května. V těchto dnech sběhnul se v bytu zdejšího představenstva bouřlivý výstup. Dne 1. t. m. sešel se u představeného četník s nádeníkem Františkem Nejedlým z Brzví, který byl obžalován pro ztrýznění jisté Anny Foubíkové. Představený Nejedlého káral, ale ten choval se tak, že mu byly dveře ukázány. Nejedlý vrhnul se na představeného, rázem vyrazil dveře a shodil jej po schodech s prvního patra dolů. Četník chtěl proti rváči zakročiti, ten ale co silný chlap uchopil bodák četníkův a celý jej skřivil, tak že četník jej několikráte přes ruce šavlí seknouti musel, než upustil. Ve zmatku uprchnul Nejedlý ku Praze a byl před strahovskou branou od strážníka zatčen a zatím do nemocnice dodán. Rány jeho jsou lehké. Nejedlý byl již pro rvačky vícekráte trestán.

 

 

O popáleném dělníkovi informoval Posel z Prahy vydaný 6. května 1877:

 

 

Nebezpečný nocleh. Předevčírem v noci ulehl dělník J. Jindrák v podnapilém stavu blíže pece jedné cihelny u Hostivic. Lehl si do žhavého ještě popele, od něhož vzňaly jeho šaty; Jindrák ale procitnul teprv, když pocítil pálení na těle. Vskočil rychle do louže, ale zůstal beze smyslů ležet. V beznadějném stavu nalezen byl ráno od několika dělníků a dopraven do svého bytu.

 

 

O dalším případu si mohli přečíst čtenáři Posla z Prahy 15. listopadu 1877:

 

 

Nezdařený pokus loupežný. Předevčírem večer o 9. hod. přiběhly k posluhovi naproti modré hvězdě tři služky, které ho vyzvaly, by rychle vyhledal strážníka a s ním přišel do bytu dr. Rilke, v jehož posteli ukryl se podezřelý člověk. Dr. Rilke nalézal se s rodinou v divadle. Posluha uposlechl a přišel se strážníkem do naznačeného bytu, kde vskutku nalezli v posteli doktorově cizího muže, kterého vytáhli a svázali. Zároveň nalezli v posteli veliký ostrý nůž a dláto. Na otázku, co s těmi nástroji zamýšlel, odvětil, že chtěl nejprvé zabíti doktora a pak sebe. Jest to bývalý písař doktorův jménem V. Kliner z Hostivic, 47 roků starý, jenž byl nedávno propuštěn, a sice pro opilství. Od té doby Kliner několikráte přišel do obydlí dr. Rilke žebrati a byl tam též předevčírem. Byl také opilý a chtěl se na cestě, když ho stráž odváděla, zapíchnouti. Později změnil výrok svůj, popíraje každý zlý úmysl a vymlouvaje se, že hledal jen nocleh. Prozatím byl ponechán na policii ve vazbě.

 

 

Abychom nepsali pouze o zločinech a neštěstích, připojíme ještě rezoluci litovického zastupitelstva na podporu jižních Slovanů otištěnou 20. května 1877 v Národních listech:

 

 

Resoluce.

My podepsaní občané uznáváme za svou povinnost, co přátelé osvěty a svobody lidské přáti zdaru zbraním velikého národa slovanského proti odvěkému nepříteli svobody ducha, pravdy a práva, proti sveřepému Turku, a to tím více v době, kdy neomylná hierarchie římská zbraním tureckým žehná.

Spojená obec Litovice-Břve a Malý Jenč.

Ant. Herda, starosta, Josef Horák, výbor, Václav Vlček, výbor, Antonín Burger, radní, Jan Špaček, výbor jménem spoluobčanův.

 

 

A na závěr několik hospodářských zpráv: Národní listy přinesly 12. září 1877 zprávu, že na zemské hospodářské výstavě konané v bubenečském parku získal hostivický dvůr c. k. velkostatku diplomy za býka holandského plemene a za vystavenou krávu. Velkostatek inzeroval v září a v říjnu 1877 v Pražském denníku prodej zelí. V září šlo o sklizeň z 20 ha polí na dvorech Litovice, Tachlovice a Hořelice, v půlce října statek nabízel 800 kop zelí z Litovic a na konci října zůstalo v nabídce už jen 500 kop zelí. Posel z Prahy informoval 3. října 1877, že zájemci o dodání ptačích budek se mohou obracet na velkostatek Jeneč. Z inzerátu otištěného v Pražském denníku 4. prosince 1877 se dozvídáme, že v Litovicích byl na prodej hostinec.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 109. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003