Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 117. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Začátek německé okupace

(HM 3/2019)

 

Události března 1939, kdy německá vojska obsadila zbytek Československa, jsem již připomenul v roce 2010 na výstavě k výročí osvobození. Neuškodí však události připomenout znovu, zvláště když je můžeme doprovodit novými, dosud neznámými snímky, které se povedlo získat v internetové aukci sběrateli Michalu Pupcsikovi, který je ochotně poskytl k reprodukci.

V březnu 1939 vyvrcholily snahy nacistického Německa o likvidaci Československa. Po mnichovské dohodě v září 1938 bylo Československo nuceno odstoupit Německu své pohraničí. 14. března 1939 se odtrhlo Slovensko a prezident Emil Hácha podlehl Hitlerovu nátlaku a souhlasil s obsazením zbytku země. Německá vojska od 15. března 1939 rychle obsadila území a byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava.

V hostivické obecní kronice popsal učitel a kronikář Alois Saifrt starší události v březnu 1939 takto:

 

 

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!

 

Nástup německého vojska dál se za prudké sněhové vánice a studeného větru. V naší obci objevilo se německé vojsko ve středu 15. března odpoledne. Byly to 4 autokolony se strojními puškami. Všichni promrzlí, zasmušilí, bez nálady. Druhého dne přijelo opět několik autokolon s vojskem. Nečetní vojáci se zájmem, ale se smutkem v duši sledovali postup vojska. V následujících dnech projížděli vojáci obcí na motocyklech. Zdejší zbrojnice obsazena v pátek 17. III. odpoledne ke 3. hod. Dělostřelecké skladiště předáváno 18. III. kapitánem Kohoutem za pomoci rotmistrů a zbrojnice štkap. Kožušníkem. Všude u brány postaveny stráže ozbrojené puškou a dvěma granáty. Mezi Němci byli mnozí ze Sudet, kteří dříve sloužili v naší armádě a uměli česky.

 

Němečtí vojáci brzo rozběhli se po obchodech s potravinami a velmi si libovali, že je vše k dostání, a vzhledem k vysoké ceně marky velmi se divili, když za marku u uzenáře dostali věnec vuřtů, u pekaře téměř celé prkno dobrých čes. koláčů. Občanů našich zmocnila se však horečka nakupovací zejména obuvi a látek. Zdejší filiálka Báti byla úplně vyprodána, též i potravinářské obchody. Na nákup látek občané jezdili hromadně do Kladna i Prahy. Zbytečné strachy! V té době bylo všeho dost.

 

Kronikář nezmínil, že po obsazení pobývala německá vojska nějakou dobu ve dvoře státního statku, tuto skutečnost však dokládají tři snímky, pořízené zřejmě německým vojákem. Na snímcích je vidět vojenská polní kuchyně a nemůžeme přehlédnout, že německá armáda v té době ještě používala koně. V pozadí je vidět hostivický zámek (se dvěma komíny těsně vedle sebe v severovýchodním rohu, z nichž jeden byl odstraněn při rekonstrukci v 70. letech, a s komínem na západní střeše zrušeným rovněž při rekonstrukci), bývalá kovárna a další hospodářské budovy. Za vojáky čekajícími na jídlo a severním křídlem dvora zaujme komín bývalé mlékárny.

K závažnému incidentu mezi německou armádou a hostivickými občany došlo již v noci na 19. března, kdy dva mladíci vystřelili u zbrojnice (tzv. sanitparku, nyní areálu městského soudu), prý po stráži. Nastal poplach a celá posádka pálila z pušek i kulometů na všechny strany až do 2 až 4 hodin ráno. Výhrůžky zastřelením starosty obce a bývalého velitele zbrojnice uvedené ve vyhlášce německého velitele i ve vyhlášce obecního úřadu naštěstí nebyly naplněny.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

Historické foto: Michal Pupcsikten! archiv

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 117. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003