Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 118. část

 

 

Stalo se před 150 lety:
Zřízena hostivická pošta

(HM 4/2019)

 

Významné výročí slaví letos hostivická pošta – byla zřízena 9. dubna 1869, tedy právě před 150 lety.

Přes Hostivici vedla od nepaměti dálková cesta na západ – z Prahy přes Unhošť do Karlových Varů. Poštovní poslové po ní projížděli jen v případě potřeby, například v roce 1732, kdy rakouský císař Karel VI. dočasně pobýval v Karlových Varech. Víme o tom proto, že císařský postilion ztratil 18. června 1732 mezi Bílou horou a Hostivicí psaní pro císaře, které se našlo po několika dnech, a tuto událost si zapsal do svých pamětí pražský měšťan František Václav Felíř. Od poloviny 18. století začala být pošta dopravována po této trase pravidelně a kvůli tomu vznikla v roce 1751 nebo 1753 poštovní stanice v Jenči. Sloužila hlavně k přepřahání koní pro poštovní dostavníky. Síť říšských silnic nově budovaných za Marie Terezie a Josefa II. však nerespektovala tuto trasu a císařská silnice na Karlovy Vary byla vybudována z Ruzyně přes Slaný a Řevničov (ještě na začátku 20. století vedla z Ruzyně přes Hostivici a Jeneč dále na západ jen okresní silnice). Přes Slaný nově směřovala i jedna ze silnic na sever Čech a dále do Saska. Jenečská poštovní stanice se proto v roce 1782 přestěhovala do Středokluk a středoklucká stanice nahradila i stanici v Tursku ležící na staré cestě přes Velvary na sever. Tím skončilo první období poštovní dopravy přes Hostivici.

V roce 1868 se poštovní ředitelství rozhodlo zásadním způsobem rozšířit síť poštovních úřadů v Čechách. Vznikla tak asi čtvrtina nynější sítě pošt. Oznámení o zřízení poštovního úřadu v Hostivici a dalších 210 českých městech a obcích vyšlo v Národních novinách 17. srpna 1868. Do provozu však byly jednotlivé poštovní úřady uváděny postupně, hostivický zahájil úřadování 9. dubna 1869. Protože zatím nebyly studovány archiválie dochované v Poštovním muzeu, o počátcích hostivické pošty máme jen málo zpráv. Například 15. února 1872 vyšlo v Národních listech oznámení, že místo poštmistra v Hostivici je uprázdněné a kauce obnáší 200 zlatých. Prvního poštmistra ani toho, který ho nahradil, zatím neznáme jménem. V 70. letech 19. století si poštovní razítka nechávali vyrábět sami poštmistři a vzhled včetně použitého jazyka (češtiny, němčiny nebo obou jazyků) závisel na jejich názoru. K německému nápisu na razítku hostivické pošty vyšla 25. května 1873 v Národních listech následující glosa:

Prvním známým hostivickým poštmistrem je Josef VagnerHostivice čp. 74. Objevuje se v roce 1882 jako otec v hostivické matrice narozených. Narodil se 23. března 1839 v Pozdni jako syn tamního řídícího učitele a byl bratrem Václava Vagnera, který v letech 1878 až 1881 působil jako podučitel na hostivické obecné škole. V květnu 1864, když se oženil s Annou Malíkovou, dcerou chalupníka z Královic u Slaného, byl obchodníkem v Hostivici čp. 2. V srpnu 1880 je zapsán jako obchodník v Hostivici čp. 53 – nebyl tedy ještě poštmistrem. Někdy mezi roky 1880 a 1882 koupil od Jakuba Tausiga dům čp. 74 v Potoční ulici. Je tedy možné, že v tomto domě v té době sídlil i hostivický poštovní úřad.

Další z inzerátů na volné místo poštovního zaměstnance najdeme v Národních listech z 5. ledna 1888. Tehdy poštovní ředitelství v Praze shánělo do Hostivice poštovního výpravčího, požadovalo kauci 300 zlatých a nabízelo služné 300 zlatých, kancelářský paušál 80 zlatých a poselský paušál za pět dochůzek denně na nádraží 270 zlatých. Podle oznámení z června 1888 byl na toto místo jmenován Antonín Schindler, který však již v roce 1889 odešel do Kolešovic.

V prosinci 1889 byl poštovní administrátor Adolf David jmenován poštmistrem. Byl aktivním členem hostivického Sokola, v roce 1895 však výbor jednoty řešil vyplacení jeho dlužního úpisu, snad v souvislosti s jeho přeložením.

V roce 1900 se narodila Janu Uiberlayovi v Hostivici dcera Olga a otec byl označen v matrice narozených jako poštmistr. Noviny však oznámily až v roce 1905, že v červencové lhůtě toho roku byl expedient Uiberlay jmenován poštmistrem II. třídy.

          

Na sklonku Rakousko-Uherska sídlil poštovní úřad v bývalém zájezdním hostinci U Českého lva. Zde při sčítání lidu v roce 1921 bydlel poštmistr Uiberlay. V roce 1928 byl zmíněn v tisku pokus o vykradení pošty v budově staré školy čp. 59. O rok později přistavěl Jan Pušman svůj dům čp. 209 v Nouzově a poštovní úřad se tam přestěhoval. Důvod pro stěhování snad spočíval v tom, že penzionovaný poštmistr Uiberlay zůstal nějakou dobu bydlet v hostinci U Českého lva a že místní škola se potýkala s nedostatkem místa. Dalším poštmistrem byl za první republiky Josef Vajgeld.

Kromě poštmistra nebo vedoucího pracovala na poště samozřejmě řada úředníků, či jak se dříve říkalo sluhů, zřízenců či podúředníků. Z období první republiky známe tyto pracovníky (seznam je velmi neúplný, vychází z údajů ve voličských seznamech): Hynek Novotný, Josef Martínek, Petr Matysčák, František Kinkal, František Škabrada, Jan Kůrka, Josef Minařík, Stanislav Plesnivý, Václav Tesárek a František Růžička. Jako listonoši či nynější terminologií poštovní doručovatelé pracovali ve stejném období Václav Hájek, Josef Minařík (později byl zřízencem) Karel Houška, Josef Šíma a Josef Vlček. Z období druhé světové války je známý listonoš Bohumil Tejnský, který zničením některých udavačských dopisů adresovaným německým okupantům zachránil řadu hostivických občanů.

Po skončení druhé světové války vyhodnotil Místní národní výbor Hostivice prostory pošty v Nouzově jako nevyhovující a vyžadoval její přestěhování na náměstí do sídla MNV, tedy do budovy bývalé školy čp. 59, která prošla přestavbou. Předtím bylo nutné z přízemí vystěhovat obchodníky, kteří měli prostory pronajaté. V tomto prostoru pošta setrvala více než půl století.

V 90. letech zabírala pošta celé přízemí domu čp. 59. Prostor pro veřejnost se nacházel v pravé části budovy, avšak u dvou přepážek byl jen minimální prostor. V levé části budovy měly zázemí doručovatelky a také se zde nacházela telefonní ústředna. V roce 2003 se proto pošta přestěhovala do pronajatých prostor v nově dokončené budově Čsl. armády čp. 1702, kde sídlí doposud.

Hostivická pošta zajišťovala dříve poštovní služby i pro Jeneč (zde vznikl poštovní úřad v roce 1892), Sobín (asi do roku 1960) a Chýni, kde je od loňského roku pošta Partner. Nyní slouží naše pošta pouze pro Hostivici a je řídicí pobočkou pro pošty v Jenči, Chýni, Středoklukách a Tuchoměřicích.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 118. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003