Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 119. část

 

 

Stalo se před 150 lety:
Znovu odhalena pamětní deska F. J. Pelze

(HM 6/2019)

 

Mezi významné hostivické občany patřil bezesporu učitel a hudební skladatel František Josef Pelz. V roce 1932 mu Sokol odhalil pamětní desku na budově staré školy čp. 59 (budova vedle fary), která byla za války ukryta. Nového odhalení se dočkala až 9. května 1969, právě před 50 lety. Tuto slavnost připomeneme fotoreportáží.

František Josef Pelz se narodil 23. září 1848 na Zbraslavi. Stal se učitelem na obecných školách a od 1. září 1874 nastoupil poprvé do hostivické školy, kde setrval rok. Opět se sem vrátil od roku 1885 jako zatímní učitel, zanedlouho byl jmenován  definitivním učitelem. V roce 1902, po smrti řídícího učitele Františka Krotila, byl několik měsíců pověřen řízením školy. Do důchodu odešel 1. března 1911, zemřel 31. prosince 1922 a byl pohřben na hřbitově v Praze-Bubenči.

Kromě učitelské práce se Pelz zapojil do činnosti spolků. Spolupracoval s hostivickým Sokolem, byl členem hostivického sboru dobrovolných hasičů a působil také jako člen výboru a technické komise Zemské ústřední hasičské jednoty, kde je doložen v roce 1911. Nejznámější je jako hudební skladatel. Sestavil sbírku lidových písní pro vídeňské nakladatele a složil kolem stovky skladeb různých žánrů, například slavnostní pochod pro krajinskou výstavu na Kladně 1902 zvaný Společnými silami. Jeho nejznámějším dílem je skladba Lví silou, kterou složil v roce 1882 a která se např. stala znělkou pražského rozhlasu při květnovém povstání v roce 1945. Tuto skladbu hrál i František Kmoch a Pelz se s ním o autorství musel soudit.

V roce 1932, při zavádění názvů ulic v Hostivici, byla na Pelzovu počest pojmenována ulice u kostela, kde v domě čp. 4 bydlel. Hostivický Sokol mu ve stejném roce věnoval pamětní desku na budově staré školy (Husovo náměstí čp. 59), odhalena byla 2. října 1932. Za války musela být tato deska ukryta a nového odhalení se dočkala až v roce 1969. Slavnost konaná 9. května 1969 je v sokolské kronice popsána takto:

 

 

Slavnost znovuodhalení pamětní desky br. Františku Josefovi Pelzovi na budově MNV (bývalé škole) byla zahájena Sukovým pochodem „V nový život“, po němž pěvecký spolek „Bendl“ za řízení br. Bratrycha zapěl slavnostní „Věno“. Poté tajemník jednoty br. Jaroslav Kučera uvítal účastníky slavnosti v počtu asi 200 osob a požádal vzdělavatele jednoty br. Josefa Kaplánka o projev k odhalení desky. V projevu uvedl br. Kaplánek životní osudy, zájmy a záliby br. Fr. J. Pelze, zmínil se o důvodech, které vedly jednotu k prvotnímu odhalení této pamětní desky již v roce 1932, o jejím osudu za fašistické okupace a proč jednota přistupuje k znovuodhalení této desky. Po projevu za zvuku sokolské pochodové písně „Lví silou“ byla pamětní deska odhalena. Po projevech br. Somra, jednatele příprav. výboru ČOS a br. Novotného, jednatele býv. sokolské župy Podbělohorské a přečtení pozdravného telegramu od býv. členky naší jednoty ses. Heleny Tittelbachové ukončil br. Kučera tuto slavnost a vyzval účastníky a zástupce společenských organizací v Národní frontě o zápis do této pamětní knihy. Za zvuků sokolských pochodů se účastníci slavnosti pomalu rozcházeli. Z potomků br. Fr. J. Pelze se znovuodhalení jeho pamětní desky zúčastnila vnučka pí Lída Doušová (71 let), pravnučka pí Olga Veselá a tři prapravnučky Lída a Olga Patrná a Jana Manethová.

 

Dění při slavnosti fotograficky zdokumentoval Josef Kučera. Výběr z jeho snímků tvoří fotoreportáž doprovázející tento článek.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 119. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003