image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 12. část

 

 

Stalo se před 130 lety:
Zbořena jedna z poutních kaplí cesty do Hájku

(Hostivický měsíčník 11/2008)

 

V letech 1720–1724 byl z bohaté nadace Františka Adama Žďárského ze Žďáru dostavěn františkánský klášter v Hájku. V téže době vznikla poutní cesta od pražské strahovské brány k hájeckému klášteru lemovaná 20 poutními kaplemi. 200 zlatých na stavbu jednotlivých kaplí a 20 zlatých na jejich udržování poskytla řada nejvýznamnějších lidí království Českého té doby. Kaple postavil František Fortin, který za každou kapli dostal 50 zlatých. Kamenické práce odvedl kameník Herrstorff a autorem výzdoby byl Jan Schor.

Kapličky byly opravovány v letech 1751–1752 a 1773–1774. Poté císař Josef II. při svých církevních reformách zrušil fond, ze kterého se kaple udržovaly. Další oprava je zaznamenána až v letech 1899–1900, kdy jich zbývalo pouze čtrnáct.

Mezi kaple, které zanikly ještě v 19. století, patří i čtrnáctá kaple ve směru od Prahy. Stávala za křižovatkou ulice Čsl. armády (karlovarské silnice) s Litovickou ulicí, před nynějším domem čp. 669 a její stavbu financoval magistrát Starého města Pražského. Zbořena byla právě před 130 lety, v roce 1878. Při stavbě kanalizace v nedávné době byly nalezeny zbytky základů pod současnou silnicí. To dokládá, že kaplička byla zbořena, protože překážela rozšíření úzké cesty z Hostivice do Litovic. I kámen ze zbořené kaple měl svou hodnotu – litovická obec z něj postavila nové mostky u Nekejcova a v Jenečku…

image004

Dvacátá, poslední kaple poutní cesty do Hájku v září 2000, po opravě

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 12. část

 

image003