image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 13. část

 

 

Stalo se před 110 lety:
Výročí panování Františka Josefa I.

(Hostivický měsíčník 12/2008)

 

V roce 1848, po revolučním otřesu rakouského mocnářství, se stal císařem František Josef I., který panoval až do své smrti v roce 1916. Jak se slavilo padesátileté výročí panování císaře před 110 lety, v roce 1898 ve spojených obcích Litovice, Břve a Jeneček, přibližuje zápis obecního strážníka a písaře Vobořila v nově objevené pamětní knize spojených obcí:

 

 

Dne 2ho prosince 1898 na oslavu Jubilea padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa Iho zasazeny byly pamětní lípy ve všech třech osadách spojenou obec Litovice tvořících, v následujícím pořádku a na následujících místech:

Obecní výbor sestávající toho času ze starosty pana Františka Linka, z radních pánů Antonína Burgra, Františka Horešovského a Antonína Šimáčka, z členů výboru pana Františka Ptáčka, Josefa Vorlíčka, Josefa Stříbrného, Antonína Zykána a Josefa Evana, odebral se po slavných službách Božích z chrámu Páně v Hostivici do osady Jenečka, kdež po slavnostní, účelu toho se týkající řeči, panem starostou přednešené, zasazeny školními dítkami dvě lípy před obecním domkem čp. 7. Sázení zúčastnily se následující dítky: Jaroslav Vorlíček, Rudolf Helt, Josef Horák, Josef Donát, Antonín Svoboda, Marie Vorlíčková, Marie Kubrová, Antonie Kubrová, Tekla Kloubková, Marie Juklová a Terezie Svobodová.

Poté odebral se obecní výbor s vyjmenovanými dítkami do osady Litovic, kdež vsazeny též dvě lípy u zvoničky, před hostincem čp. 11 c. k. velkostatku patřícím, jehož nájemce byl pan Karel Souček. Po vsazení těchto dvou následujících lip odebral se obecní výbor do jmenovaného hostince čp. 11, kdež přítomen byl obědu, pro chudé příslušníky připravenému.

Po skončeném obědě vsazeny 2 lípy v osadě Břvech u zvoničky. Lípy ty sázely dítky Josef Novák, Marie Králová, Rudolf Helt, Jaroslav Vorlíček a Štěpán Šimáček, kterého otec jeho, pan Antonín Šimáček, majitel usedlosti č. 2 na Břvech, na rukou přinesl, poněvadž ještě choditi neuměl, a on jídelní lžičkou hlínu na kořeny lip přihazoval.

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 13. část

 

image003