image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 15. část

 

 

Stalo se před 85 lety:
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud…

(Hostivický měsíčník 2/2009)

 

O tom, že by v Hostivici mohl být rozveden elektrický proud, se poprvé v zápisech hostivické samosprávy dozvídáme 20. února 1914, kdy okresní výbor v Unhošti žádal obec za bezplatné propůjčení veřejného statku (zjednodušeně řečeno nezcizitelných obecních pozemků) na stavby k rozvádění elektrického proudu. V dubnu 1914 obecní výbor (=zastupitelstvo) schválil příslušné usnesení, nic dalšího se však nedělo – zřejmě i proto, že zanedlouho vypukla první světová válka.

Až 18. října 1919 se obecní zastupitelstvo usneslo podat přihlášku u elektrárenského svazu okresů středočeských Praha II. - palác Koruna za zavedení elektrického proudu z dolu „Laura“ v Lánech. Elektrárenský svaz obec přijal, vyzval k zahájení příprav, ale upozornil, že pro nedostatek materiálu bude zavedení proudu odloženo. Přesto nějaké přípravy skutečně začaly, protože v červenci 1920 starosta oznámil, že nemůže předložit mapu, jelikož ji zaslal elektrárenskému svazu, kde zhotovují plány pro rozvod elektrického proudu.

image003

Řád a podmínky dodávání elektrického proudu z rozvodné sítě obce Hostivice z roku 1929

Začátkem roku 1923 se daly události do rychlejšího pohybu a zastupitelstvo počítalo s tím, že již na podzim bude proud dodáván. Na 13. března 1923 byla svolána veřejná schůze občanů, „na níž se podala zpráva o výhodách nebo nevýhodách elektrisace.“ Protože bylo třeba zjistit, kdo bude požadovat jaký odběr, dostal obecní strážník za úkol, aby obešel všechny zájemníky a provedl předběžný soupis osob a množství proudu.

Již 11. dubna 1923 obecní rada věděla, že „dle předběžného soupisu spotřeby jest přihlášeno žárovek 16svíčkových 255, 25svíčkových 32, 50svíčkových 16, 100svíčkových 2, motorů na hospodářský pohon o 30 koňských silách, pohon pro biograf a přihláška p. Záborce na motor o 40–50 koňských silách. V počtu tom není uvedena spotřeba světla po obci a jest ještě celá značná řada osob, jež přihlášku sice neudělali, ale zavedení si nechají udělati. V důsledku toho usneseno počet žárovek přihlášených poměrně zvýšiti…“

V neděli 29. dubna do Hostivice přijel referent elektrárenského svazu, který po místním šetření objasnil postup prací a přibližně vypočítal „náklad s elektrisací vzešlý.“ Obec se rozhodla 3. května 1923 vzít si půjčku 200 000 korun. Dále se obecní rada usnesla, aby přípojky těch, jež se přihlásí k elektrizaci do provedení, se dělaly na náklad obce. Později připojení by si museli přípojky zaplatit sami.

Na schůzi obecní rady 17. května 1923 se řešilo umístění transformátoru. Pan Hájek, radní z Jenečka, žádal, aby byl připojen i Jeneček, což u ostatních vzbudilo obavy z velkých nákladů.

Do září dokončil elektrárenský svaz plány i rozpočty rozvodné sítě. Rada a následně zastupitelstvo zmocnily svaz k vypsání oferty (výběrového řízení), které vyhrála společnost Ves. Zároveň byla zvýšena půjčka na elektrizaci na 250 000 Kč, peníze byly zapůjčeny u okresní hospodářské záložny v Unhošti.

V říjnu 1923 zastupitelstvo upřesnilo, že obec platí přípojky až ke štítu domu, ale „od štítu domu se všecka instalace domovní provádí na účet majitele.“ Zároveň se zjistilo, že ještě není zadána stavba transformační stanice. Ta měla stát na rohu zahrady pana Nerada (dům je známý jako hotel Chmelový keř), ale místo se zdálo nevhodné a bylo v rozporu s regulačním plánem, proto byla stanice přemístěna do kouta za školou a kostelní zdí, tj. za veřejnými záchodky v Pelzově ulici (dnes zde stojí jiná transformační stanice, ale většina z nás tu původní věžovou ještě pamatuje). Ofertu na stavbu transformační stanice vyhrál s nabídkou 7 430,01 Kč jediný uchazeč, místní stavitel Antonín Hakl. Stavba měla být dokončena do 17. listopadu 1923. Na schůzi obecní rady 30. ledna 1924 náměstek starosty oznámil, že nebylo možné zahájit vyzbrojování transformační stanice, protože stavba ještě není dostatečně suchá.

Protokol o schválení primerního elektrovodného přívodu od zemské politické správy dostal hostivický úřad v prosinci 1923. Proud začal být dodáván do Hostivice zřejmě někdy na přelomu zimy a jara 1924 (před 85 lety), přesné datum jsem však v dostupných podkladech nenalezl. V dubnu 1924 se rada zabývala tím, že je třeba ještě transformační stanici omítnout a upravit okolní terén, aby řádně odtékala voda. Hospodářská kolaudace rozvodné sítě i domovních přípojek proběhla 17. a 18. června 1924.

image005

Účtenka Elektrických podniků obce Hostivice z roku 1941

Pomaleji pokračovaly práce v Jenečku, který byl v té době rozdělen mezi hostivickou a litovickou obec. Protože se obě obce dohodli na společném řešení, elektrický proud do celého Jenečka dodávala obec Hostivice. Rozvody byly vybudovány v roce 1925. Litovice a Břve byly elektrifikovány až v roce 1926. Původní litovický transformátor stával až do roku 1996 v ulici Sportovců v rohu parku T. G. Masaryka.

V novější hostivické zástavbě V Čekale a V Lukách byly elektrické rozvody vybudovány až v roce 1931.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 15. část

 

image003