image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 17. část

 

 

Stalo se před 180 lety:
„Porušení rozpočtové kázně“ na Břvech

(Hostivický měsíčník 4/2009)

 

Od dubna letošního roku nabývá účinnosti novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavádí velké sankce pro starosty a obce za porušení stanovených pravidel a rozpočtové kázně. Není tedy od věci podívat se, jak se s obecními účty potýkali naši předci…

V roce 1829, před 180 lety, zařadil břevský rychtář Josef Novotný do vydání břevské obce i výdaj 25 zlatých vídeňského čísla sluhovi na jeho službu za roky 1828 a 1829, protože dobytek nestačil. Pod roční vyúčtování se podepsali i sousedé Matěj Kácl a Jiří Šimáček.

Tento výdaj však rozhořčil revidujícího vrchnostenského správce Knaua tak, že sepsal následující vejstavky (výtky):

image007

 

 

Sousedi obce mají sami obecního pastýře vydržovat a jej platit, protože on jedině k užitku sousedstva držen jest. Sousedi musejí tedy od pasení dobytka onu sumu společně složit, která by výlohu na vydržení pastýře přikryla.

Jest tím způsobem nespravedlivé tu částku, která se na službě pastýře nedostává, z obecního jmění dosaditi; pročež také těch nepatřičně vydaných 25 zlatých vídeňského čísla obecní kase hned dosazeno a do početního příjmu r. 1830 vzato býti musí.

Budoucně se ale vyjednané splacení za pastvu dobytka v početním příjmu patřičně zavede.

 

V břevské obecní knize je příjmech za rok 1830 opravdu zanesen příjem 25 zlatých a revident Knau k výkazu za tento rok zapsal: „Revidirt und ohne wesentlichen Anstand befunden.“ („Revidováno a bez závažné závady shledáno.“)

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 17. část

 

image003