image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 20. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Založen spolek Hostivít

(Hostivický měsíčník 7–8/2009)

 

V prosinci 2007 jsme se v 7. dílu seriálu Hostivice před sto lety seznámili s historií Čtenářsko-podporujícího spolku „Hostivít“ v Hostivici. Při nynějším kulatém výročí založení tohoto spolku si dovolím ocitovat úvodní část z pamětní knihy Hostivíta:

 

 

Dne 5. března 1899 sešlo se několik občanů Hostivických v hostinci p. Václava Bubníka v Hostivici, by se uradili, jakým způsobem by zdejší život osvěžili. Uvažováním přišli na myšlénku zaříditi spolek nějaký. K cíli tomuto sestoupil se hned komitét z následujících pánů: 1. p. Ant. Tůma, rolník v Hostivici, p. Mat. Čermák, mistr truhlářský, p. Ant. Nachtmann, strojník, p. Frt. Kácl, mistr tesařský, p. Jan Pokorný, mistr krejčovský. Přední tito zakladatelé uchýlili se o radu v této záležitosti zdejšímu učiteli p. F. J. Pelzovi, který se s ochotou k těmto pánům přidružil.

Na to odbývána schůze u p. Frt. J. Pelze a u p. Matěje Čermáka, ku kterým přibyli další spolupracovníci: p. Ant. Ibl, kovář v Hostivici, p. Jos. Kodejš, dozorce v Hostivici, p. Frant. Kubr, rolník v Hostivici. V těchto schůzích byly vypracovány stanovy a usnešeno, by název spolku zněl následovně: Čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“ v Hostivici, a by ustavující schůze odbývána byla dne 22. dubna 1899. Žádost o povolení k této schůzi k slavnému c. k. okresnímu hejtmanství na Smíchově, jakož i provolání k občanstvu zdejšímu a okolnímu s ochotou vypracoval p. Fr. Jos. Pelz.

Schůze tato slavným c. k. okresním hejtmanstvím byla povolena a dne 22. dubna 1899 v hostinci p. Václava Bubníka o 2. hodině odpoledne odbývána, za přítomnosti zeměpanského komisaře p. Jos. Chlupatého, starosty obce Hostivické a za účastenství 68 občanů z Hostivice a okolí. Tito sobě zvolili za prozatímního předsedu p. Ant. Ibla, za zapisovatele p. Josefa Kodejše a zpravodaje p. Mat. Čermáka.

 

Líčení o volbách do výboru a jednotlivých přijatých usneseních končí sdělením:

 

 

Tento zvolený výbor zadal navržené již a valnou hromadou schválené stanovy k slavnému c. k. místodržitelství ku schválení, které ty samé onodne 18. prosince 1889 číslem 96723. schválilo.

 

image009

Na snímku je shromáždění členů Hostivíta pravděpodobně 7. června 1914, při oslavě 25-letého trvání spolku. Spolek sídlil v hostinci u nádraží (čp. 115), ale pro tuto oslavu využil další dva hostince – U koruny (čp. 1) a U českého lva (čp. 17), před kterým byla pořízena fotografie

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 20. část

 

image003