image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 21. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Starosta rezignoval

(Hostivický měsíčník 9/2009)

 

Po obecních volbách v roce 1928 byl za hostivického starostu zvolen národní socialista Matěj Kalina. Již o rok později, 3. září 1929, poslal starosta zastupitelstvu rezignační dopis tohoto znění:

image003

Rezignační dopis Matěje Kaliny ze 3. září 1929

 

 

Ctěné obecní zastupitelstvo, já níže podepsaný podávám rezignaci, abych byl zbaven mého úřadu, poněvadž nemohu dále úřadovat. Je mi pořád vyčítáno, že se špatně hospodaří, tak bych žádal, aby tam ... (nečitelná část) který bude lépe hospodařit. Myslím, že jsem ještě neprohospodařil ničeho. Vím, že si neodnese žádný vděk, poněvadž nemůže vyhovět každému, co by si přál. Já jsem dal sliby celému občanstvu, tak musím také to vykonat. Matěj Kalina, starosta“

 

Starosta zároveň svolal schůzi zastupitelstva na čtvrtek 5. září 1929 od 8. hodiny večerní do učebny živnostenské školy pokračovací (zde vyučovali učitelé obecné a měšťanské školy učně, učebna se nacházela v takzvané staré škole na náměstí, kde je nyní dům služeb). Průběh jednání této schůze není znám, ale 16. prosince 1929 starosta napsal další rezignační dopis, ve kterém uvádí, že se vzdává funkce, protože ho jeho vlastní strana uznala za neschopného k vedení úřadu starosty. Zároveň připomněl věk a nemoc, pro které nemůže zastávat úřad, což byly zákonné důvody, pro které bylo možné rezignovat. Obecní zastupitelstvo a kladenský okresní úřad si nějakou dobu „přehazovaly“ rozhodnutí, zatímco úřad spravoval první náměstek Matěj Tůma. Rezignace nakonec nebyla přijata, což podle tehdejších pravidel znamenalo, že starosta byl povinen funkci vykonávat i nadále. V roce 1931 se pokusil o rezignaci znovu, ale opět nebyla přijata, takže ve funkci zůstal až do voleb v roce 1932...

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 21. část

 

image003